Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Dárcovská sms pro Světlušku ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Dárcovská sms pro Světlušku

5. 5. 2004 - PRAHA [Nadační fond Českého rozhlasu]

Od 1. května 2004 je možné podpořit dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška odesláním dárcovské SMS. Každá SMS zaslaná ve tvaru DMS mezera Svetluska na číslo osmička a čtyři sedmičky pomůžete konkrétním nevidomým lidem.

DMS – dárcovská SMS je jednoduchý způsob, jakým může přispět do sbírky Světluška úplně každý držitel mobilního telefonu v České republice. DMS je zasílána na jednotné číslo pro všechny mobilní operátory: 87777. Po odeslání DMS obdrží každý dárce potvrzení o přijetí příspěvku a odkaz na internetové stránky www.darcovskasms.cz, na kterých bude zveřejněno, jak konkrétně jsou finanční prostředky využity.

Krátce o Světlušce:

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým lidem.
Výtěžek sbírky je určen zejména na pomoc nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, kteří se dostali do tísnivé životní situace. Pečlivě hlídaný a auditovaný výtěžek přispěje k podpoře životní kvality a samostatnosti konkrétních nevidomých lidí a konkrétních projektů pro nevidomé.

Sbírka Světluška podporuje např.:

• terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi (stimulace zraku a pohybu)
• osobní asistenci pro nevidomé děti integrované do škol
• příspěvky na speciální zdravotní pomůcky, na vodící psy
• rekvalifikační programy a chráněné dílny
• výuku prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí
• nácvik sebeobslužných činností
• výuku speciálních dovedností, např. čtení a psaní Braillova písma
• studijní stipendia
• načítání zvukových knih atd.

Účtování DMS:

K běžné tarifní ceně za Vaši odchozí SMS bude připočtena částka ve výši 30 Kč + DPH, ze které DMS doručí příjemci Vaší pomoci nejméně 90%. „DMS - Dárcovská SMS" je společným projektem Fóra dárců - organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v České republice a Asociací provozovatelů mobilních sítí.


Martina Kaderková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související články

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz