Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > O dárcovských sms ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

O dárcovských sms

2. 7. 2004 - PRAHA [Econnect]

Hledání nových finančních zdrojů nutí české NNO používat dosud nové a nevyzkoušené způsoby. Přestože moderní komunikační technologie jako jsou mobilní telefony nebo internet většina lidí používá ke komunikaci, pro NNO se mohou také stát zajímavým fundraisingovým nástrojem. V rozhovoru s Veronikou Brůhovou z Fóra dárců se dozvíte podrobnosti o projektu Dárcovská SMS.

Jak vznikl projekt dárcovské SMS?

Dárcovské SMS vznikly jako společný projekt Fóra dárců, což je střešní organizace pro nadace a nadační fondy, ve spolupráci s Asociací provozovatelů mobilních operátorů. Cílem projektu je pomáhat nadacím a neziskovým organizacíma získávat příspěvky od individuálních dárců. Dárcovská SMS, neboli déemeska, je nejjednodušší individuální způsob, jak přispět neziskové organizaci nebo nadaci. Je to velmi jednoduché, moderní a každý může přispět aspoň malou částkou. Ten projekt vznikl hlavně proto, že se v současnosti snižují finanční zdroje pro nestátní organizace a nadace. Přísun finančních zdrojů ze zahraničí už není tak velký jako byl zpočátku devadesátých let, a tak se hledají cesty individuálního dárcovství. Snažíme se nacházet nové zdroje u firemních a individuálních dárců, a tohle byla jedna z možností, jak přimět individuální dárce k dárcovství.

Existuje podobný projekt v zahraničí?

Je to ojedinělý projekt, který vznikl zde a nemá vzor v zahraničí. Plánujeme však, že pokud tento projekt zde uspěje, nabídneme ho do zahraničí. Mluvilo se o tom jako o plánech pro blízkou budoucnost i na setkání s mobilním operátory.

Kdy se na projektu začalo pracovat?

Na projektu se pracovalo zhruba rok a spustil se v půli dubna tohoto roku k akci „Pomozte dětem!“, kterou připravuje NROS. K tomuto datu byly spuštěny i webové stránky toho projektu s adresou www.darcovskasms.cz a byla zřízena speciální telefonní linka s odpověďmi pro zástupce nadací i dárce, které by tento projekt zaujal. Celý pilotní projekt skončil k poslednímu dubnu a dnes už máme předběžné výsledky, kolik přišlo dárcovských SMS. Od 1. května se zapojily další 4 projekty, od 1. června další 2 a od 1. července se zapojily další tři. Dalších šest projektů je už schválených, máme přidělená hesla těchto projektů a dalších sedm se přihlásilo.

Jak se mohou NNO dozvědět o tomto projektu?

Základní informace jsou na webu, kde je sekce pro dárce i neziskovky. Díky kampani „Pomozte dětem!“ se v současnosti neziskovky dozvěděly o projektu z médií a začaly si samy vyhledávat informace. Kromě toho běží i inzertní a PR kampaň. Navíc jsme k tomu rozesílali tiskovou zprávu a na léto připravujeme větší inzertní akci. Každá NNO, která se do projektu zapojí, je povinna o tomto projektu informovat na svých webových stránkách a svých materiálech a podporovat její medializaci.

Jak probíhá proces schvalování projektů?

Projekty schvaluje rada nad projektem DMS, která je složena ze sedmi členů. Jsou tam tři členové jako zástupci mobilních operátorů, Eurotel, T-Mobile a Oskar, výkonná ředitelka Fóra dárců Pavlína Kalousová, autor a konzultant projektu Ivo Jupa a dva zástupci neziskových organizací, kteří budou voleni vždy na rok. V současnosti je tam zástupce z NROS a z organizace Máme otevřeno. Ten postup je takový, že se organizace přihlásí prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách. Tento formulář organizace zašle na adresu Fóra dárců a posléze se nad návrhem sejde rada. Pokud projekt odpovídá podmínkám, rada jej schválí a přidělí mu heslo druhé úrovně.

Jak dlouho trvá celý proces schvalování?

Dohodli jsme se, že rada bude zasedat jednou za tři měsíce. První zasedání a schvalování projektů proběhlo 22. dubna a další zasedání rady se plánuje na konec srpna či začátek září. Nicméně teď už se nám sešly projekty, které žádají zahrnutí od července a jejich akce jsou docela zajímavé, takže se rada sejde výjimečně dříve jen ke schválení těchto dvou projektů, protože by byla škoda jim tu možnost neposkytnout.

Jaké projekty v současnosti běží?

Pilotní projekt byla akce „Pomozte dětem!“, která nyní skončila. Od 1. května se do projektu zapojily Amnesty International, Poradna pro uprchlíky, nadační fond Českého rozhlasu s projektem Světluška, což je organizace, která podporuje nevidomé, a dále je tam občanské sdružení Portus s akcí Cihla. Máme už předběžné výsledky, z kterých vyplývá, že nejlépe je na tom Světluška, která však měla také rozsáhlou kampaň. Od 1. června tam máme dva nové projekty, nadace Euronisa, což je regionální organizace a Pohoda, což je organizace pro mentálně postižené. Od 1. července přibyly další tři nové projekty, Nadace Partnerství, která má velmi zajímavý projekt zaměřený na výsadbu stromů, dále nadace Občanského fóra, která žádala o projekt na rekonstrukci soch na Národním divadle, a projekt Šance – Dům světla.

Který projekt je zatím nejvíce úspěšný a který nejméně?

Nejúspěšnější byla akce „Pomozte dětem!“, která měla velkou televizní podporu, takže se při ní vybralo hodně peněz. Diváci měli možnost přispět během živého vysílání, neboť nabídka pro zájemce běžela přímo na obrazovce. Během měsíce přišlo zhruba 140 tisíc zpráv. Světluška běží od prvního května a za první měsíc přišlo zhruba přišlo zhruba 2 tisíce DMS. Zatím nejméně jich má Amnesty International, což je však dané také tím, že ještě neproběhly akce, při kterých se lidé o možnosti přispět dozví z letáků a propagačních materiálů. Tyto akce jsou plánované na léto, takže se počítá s tím, že se ty výsledky se zlepší. Částečně se to také dá vysvětlit tím, že lidé tady nejsou moc zvyklí podporovat projekty jako je Amnesty International a Poradna pro uprchlíky. Zřejmě jim to nepřijde natolik zajímavé jako jsou třeba akce na podporu nevidomých dětí. Poradna pro uprchlíky má však zajímavou mediální podporu a plánují větší akce s občanským hnutím Tolerance, takže věříme, že se informovanost veřejnosti zvětší a tím také dostanou více DMS. Myslím, že právě tím je tento projekt zajímavý, že je zde celé spektrum organizací, na které lze přispět. Občan si může vybrat ekologickou organizaci, uprchlíky nebo třeba obnovu památek.

Můžete podrobně popsat projekt Světlušky?

Světluška je projekt nadačního fondu Českého rozhlasu a je to sbírka pro nevidomé. Organizace k tomu chystá větší kampaň a projekt DMS poběží až dokonce roku. Jsou na tom nejlépe, měli velkou rozhlasovou i bannerovou kampaň. Cílem projektu je nejen získat potřebné finanční prostředky, ale také přiblížit veřejnosti svět těžce zrakově postižených. Ukázat je jako ty, kteří mají své každodenní radosti a starosti, ale mají to přece jen těžší než my. Veřejnost by měla chápat svou pomoc ne jako příspěvek někomu, protože nevidí, ale jako prostředek, který povede ke kvalitnějšímu a v maximální míře samostatnému životu konkrétního nevidomého člověka.

Podílíte se také na mediální podpoře těchto projektů či zajišťujete pouze technický provoz?

V registračním formuláři máme kolonku, kde to po těch organizacích chceme, aby napsali možnost, jak ten projekt mohou komunikovat. Bohužel málokterá organizace má možnost podobně jako projekt Kuře, aby získali mediální podporu v televizi. Nicméně řada z nich už má vytvořené kontakty, takže k těm projektům mají mediální partnery nebo to cílí k nějaké akci jako třeba Poradna pro uprchlíky. My se snažíme medializovat celý projekt Dárcovské SMS. Letos v létě budeme spolupracovat s nadací Partnerství, neboť považujeme za zajímavé přiblížit to na projektu, který se spouští a mediální podporu mít bude. Zatím to připravujeme s nadací Partnerství a podílet se na tom budeme s Domem světla – Šance. Připravujeme inzerci a informace o projektu byly zveřejněny jako článek na různých webových stránkách, v deníku Metro a časopisech o mobilech.

Kolik získá organizace z jedné DMS?

Občan zaplatí za DMS tarifní cenu + 30 Kč + DPH, z čehož organizace dostává nejméně 27 Kč. Pokud by chtěl dárce zaslat větší sumu, musí zaslat více DMS či peníze poukázat bankovním převodem. Tento projekt je vytvořený pro individuální a malé dárcovství. Je to zaměřené především pro mladé lidi, kteří mají většinou vlastní mobil, komunikace je jednoduchá, nemusí se chodit nikam na poštu či do banky.

Jaká byla reakce mobilních operátorů na projekt?

Přivítali to s nadšením, protože když jsme teď měli zasedání rady, tak nám vysvětlovali, že pro ně to je důležité poskytovat prostředky na charitu. Velké nadnárodní společnosti by neměli prestiž, kdyby neziskovým organizacím neposkytovaly prostředky na činnost. Je to zkušenost z ciziny, která funguje i tady. Řekli nám, že pro ně je to zajímavá zkušenost, a že jsou rádi, že jako komerční firma mohou nějak přispívat a spolupracovat. Celá řada občanů si už začíná tohle uvědomovat a ptají se, zda firma přispívá nějak těmto projektům. Do budoucna je možné, že se také podaří vyjednat, aby přispěvatel platil nižší tarif za zaslání DMS.

Jaké jsou reakce přispěvatelů na tuto možnost dárcovství?

Zatím jsme dostali poděkování od zástupců neziskovek, kteří se zúčastnili informativního setkání. Na webových stránkách projektu je diskusní fórum a na serveru Mobilmánie k tomu také byla diskuse. Obvykle jsme dostali poděkování, že projekt je příjemný a že to není nic složitého. Také jsme dostali dotazy, jestli se nesnažíme, aby DPH bylo v těchto případech oproštěno, o což se snažíme, ale je to běh na dlouhou trať.

Vnímají přispěvatelé celý projekt jako dostatečně transparentní?

Na webových stránkách jsou informace, že bude pravidelně zveřejňováno, kam vybrané prostředky šly. Kromě toho tam máme transparentní účet, kde bude vidět, kolik se vybralo a jak se to bude přerozdělovat. Zatím je tam číslo účtu a banka, která nám ten účet zajišťuje. Nikdo si zatím rozhodně nestěžoval, že by nefungovala průhlednost. Všechny organizace se nám musí zavázat, že budou informovat do tří měsíců, na co ty peníze použily. Pokud by toto organizace nesplnila, tak je to pro nás jasný signál s ní nespolupracovat.

Existují zde nějaké problémy, které vám komplikují práci?

Trochu je problém v komunikaci. Vydali jsme manuál k tomu, jak používat konkrétní informace. Speciálně se to týká té částky 30 Kč, aby se jasně uvádělo, že organizace nemůže dostat celou částku. Pořádáme semináře pro neziskovky, abychom jim vysvětlili, jak informovat veřejnost o projektu, aby zde nevznikaly zkreslené a nepravdivé informace. Nejsou to ale vlastně potíže, spíše doporučení těm projektům. Setkali jsme se také s tím, že nějaký internetový server to nechtěl zveřejnit, protože tam nebyla informace o té ceně. Proto se snažíme s těmi lidmi setkávat, abychom si předávali zkušenosti. Třeba Poradna pro uprchlíky musela v hudebním klipu informace zredukovat, aby byly přijatelné pro televizní formát.

Jak vidíte budoucnost celého projektu?

Schváleným projektům rada udělila termín do konce roku s tím, že ke konci roku všechny výsledky vyhodnotíme a uvidíme, co se dá zlepšit a oprostit, aby byl třeba ještě administrativně jednodušší. Jinak se plánuje prohlubování spolupráce s mobilními operátory. Uvažuje se o tom, že by tyto informace zveřejňovaly na svých materiálech, webových stránkách, že by nám pomohli s propagací. V budoucnosti by se mohly spustit děkovné zprávy od těch mobilních operátorů, neboť zatím chodí pouze odpověď za zaslání DMS, prostě nějak více vylepšit zpětnou vazbu.
Evropské společenství
Tyto stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Dlouhodobá strategie MKC Praha", který je podpořen z programu EU Phare 2002 - Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti.


Tomáš Tetiva

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Projekt podporuje


Evropské společenství
Tyto stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Dlouhodobá strategie MKC Praha", který je podpořen z programu EU Phare 2002 - Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz