Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky > NROS vyhlásila výsledky 2. kola globálních grantů pro NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

NROS vyhlásila výsledky 2. kola globálních grantů pro NNO

16. 5. 2006 - PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti]

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlásila dne 16. 5. 2006 výsledky 2. kola globálních grantů financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. Výsledky a seznamy podpořených projektů jsou dostupné na www.nros.cz .

V rámci této výzvy bylo podáno 219 projektů nestátních neziskových organizací. Celková požadovaná částka činila 130 330 253,00 Kč, nicméně alokace výzvy byla 45 584 226,01 Kč. K podpoře bylo vybráno 79 projektů. Žádosti hodnotilo celkem 57 hodnotitelů, projekty byly následně seřazeny podle hodnocení do žebříčků, kdy doporučení k finanční podpoře získaly nejvýše umístěné projekty. O konečné podobě všech podpořených projektů následně rozhodla výběrová komise NROS.

Z globálních grantů budou financovány aktivity jako rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad NNO o užívání moderních metod sociální práce a sociálních služeb, rozvoj a realizace poradenských služeb s dopadem na sociální začlenění ohrožených skupin a trh práce, zajištění odborného vzdělávání pracovníků či zajištění speciálních služeb skupinám ohroženým sociálním vyloučením. Hlavními cílovými skupinami, se kterými budou podpořené NNO pracovat, jsou zejména dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním, osoby pečující o dítě a další členy rodiny, mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí, příslušníci romské komunity, etnické menšiny, osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně migrantů, osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, domácího násilí a osoby komerčně zneužívané.


Globální granty:
• Jsou celkem dva: 1) Pro Prahu (financovaný v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hl.m. Praha – Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb);
2) Pro zbylých 13 krajů ČR (v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb).
• Jsou financovány z Evropského sociálního fondu Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
• Podporují posilování a budování kapacit neziskových organizací, které poskytují sociální služby sociálně znevýhodněným skupinám. Podpořené projekty mohou trvat maximálně 24 měsíců.
• Poskytují 100% financování, tj. není nutné vlastní spolufinancování.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Lamis Abdalla
Nadace rozvoje občanské společnosti
Jelení 196/15
Praha 1
lamis.abdalla@nros.cz


Lamis Abdalla

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz