Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nominujte dárce a partnery na ceny Via Bona 2006 ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nominujte dárce a partnery na ceny Via Bona 2006

5. 6. 2006 - PRAHA [Nadace VIA]

I v letošním roce vyhlašuje Nadace VIA soutěž o cenu VIA Bona 2006. Ocenění VIA Bona je určeno firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to nejen finančními dary. Cílem ocenění je, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívaným nástrojem společenské odpovědnosti firem. Uzávěrka nominací je 31. 7. 2006.

Nominací na cenu mohou neziskové organizace poděkovat svým dárcům a partnerům, firmy zase upozornit na své dárcovské aktivity v rámci společenské odpovědnosti.

Ceny VIA BONA lze získat v několika kategoriích:

Cena pro velké firmy
Cena pro malé a střední firmy
Cena pro individuálního dárce - mecenáše
Cena za odvahu podpořit inovativní projekt

Součástí ceny jsou i finanční odměny v celkové výši 200 000 Kč, které ocenění předají dle vlastního uvážení některé neziskové organizaci.

Slavnostní vyhlášení ceny VIA Bona proběhne v září 2006.

Návrhy na ocenění mohou zasílat jak obdarované nestátní neziskové organizace, tak samotné firmy či jednotlivci. Uzávěrka nominací je 31. 7. 2006. Nominační formulář a další informace najdete v příloze tohoto e-mailu nebo na www.nadacevia.cz

Kontakt:
Alena Duspevová
alena.duspevova@nadacevia.cz

===============================
NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY VIA BONA

Jméno navrhované firmy nebo osoby:
Kontaktní osoba ve firmě:
Přibližný počet zaměstnanců firmy:
Adresa:
Telefon/fax:
e-mail, www:
Jméno navrhovatele:
Adresa:
Telefon/fax:
e-mail:

Přílohy:
Odůvodnění návrhu
(V příloze Odůvodnění návrhu uveďte pokud možno hodnotu daru nebo poskytovaných služeb, aktivity realizované díky tomuto daru. Vítány jsou i další informace, které ilustrují společnou činnost neziskové organizace a dárce (např. propagační tiskoviny, výroční zprávy, novinové články). Nezapomeňte se zmínit o následujících okolnostech:
- Druh a výše daru (materiální, finanční)
- Kdy a jakým způsobem byla navázána spolupráce mezi dárcem a obdarovanou organizací
- Co dárce motivovalo k podpoře
- Co se díky daru podařilo realizovat, změnit, dosáhnout (uveďte, prosím, co nejvíce podrobných a konkrétních informací a přínosů)
- Pokračuje vaše spolupráce a pokud ano, v jaké podobě

Návrhy se bude zabývat hodnotící komise složená ze zástupců neziskového a podnikatelského sektoru a médií. Komise se rozhoduje výhradně na základě zaslaných materiálů. Při posuzování nominací bude komise přihlížet k následujícím kritériím:
- dar je poskytnut nevládní neziskové organizaci na obecně prospěšnou činnost;
- nezisková organizace, která dar obdržela, za něj úspěšně realizuje nebo realizovala projekt, který je v daném místě významný a přínosný;
- dar je dárcem chápán jako „sociální investice“, nikoli pouze jako reklamně zaměřené sponzorství;
- dárce projevuje zájem o to, jak byl jeho dar využit a jaké jsou výsledky podpořeného projektu;
- dárce podpořil či podporuje neziskové organizace a obecně prospěšné projekty opakovaně;
- dárce investuje do podpory dobročinných projektů významně velké prostředky;
- dárce doplňuje finanční dárcovství i dalšími efektivními způsoby jako např. předávání know-how, věcná podpora, zapojení a spoluúčast zaměstnanců aj.

Charakteristika cen:

Cena pro velkou firmu
je určena dárci, který podporuje obecně prospěšnou činnost nenahodile a kvalifikovaně a jehož činnost v této oblasti může posloužit jako výrazná ilustrace dobrého a zajímavého přístupu k dárcovství. Tato cena je udělována významnému projektu.

Cena pro malou a střední firmu
poukazuje na dárce, kteří dokážou se svou podporou dojít až k místním neziskovým organizacím a nevěnují se jen velkým a mediálně vděčným projektům. Velcí firemní dárci, kteří disponují významnými finančními prostředky, často totiž nemají personální kapacity pro rozdělování peněz mnoha menším organizacím, které působí v regionech a jsou klíčové pro jejich rozvoj. Touto cenou chceme přispět k posílení vazby firem na regiony, neboť svépomoc zdola považujeme za řešení s největší účinností a zárukou.

Cena pro individuálního dárce - mecenáše
je určena osobnosti, která nezištně ze svých soukromých zdrojů podporuje nebo podpořila dobročinnou činnost neziskové organizace nebo významně přispěla na konkrétní počin v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací, ekologické či v oblasti místního rozvoje.

Cena za odvahu podpořit inovativní projekt
upozorňuje na dárce, který nezvolil obligátní a nejkratší cestu ke známé neziskové organizaci či tématu, ale pomohl nebo pomáhá těm, jejichž činnost je stejně záslužná, ale šance získat na ni peníze daleko menší. Je to cena za nový či neobvyklý způsob dárcovství a řešení nějakého konkrétního problému.

Své návrhy nám laskavě zasílejte poštou (vyplněný formulář, odůvodnění návrhu a případné další přílohy)
na adresu: Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 do 31.7.2006.
Obálku označte VIA Bona


Alena Duspevová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz