Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Daňové asignace: Ministerstvo zahájilo konzultace a vytváří pracovní skupinu ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Daňové asignace: Ministerstvo zahájilo konzultace a vytváří pracovní skupinu

6. 6. 2006 - PRAHA [Ministerstvo financí]

Ministerstvo financí na základě úkolu vyplývajícího z plánu legislativních prací vlády pro roky 2002 - 2006 nyní vyzývá odbornou veřejnost i další sociální partnery k zasílání námětů a připomínek k možnosti zavedení daňových asignací do českého daňového systému.

Těmito podněty se bude zabývat odborný tým a s autory návrhů a připomínek budou případně diskutovány, aby bylo dosaženo nejlepšího možného výsledku.

Termín pro předložení podnětů a připomínek je 31. červenec 2006. Podněty prosím zasílejte na e-mailovou adresu podatelna@mfcr.cz.

Zároveň jsou vyzývána širší seskupení neziskových organizací (svazy, asociace apod.) či jejich zastřešující orgány, aby v případě zájmu nominovaly do 10. června 2006 své zástupce do pracovní skupiny k této problematice. Kontaktní adresa pro nominace je podatelna@mfcr.cz.

Co to jsou daňové asignace?

* Daňové asignace jsou nástrojem, který umožňuje daňovým poplatníkům určit, na jaké účely nebo jakým institucím bude převedena část (např. 1 či 2 %) jimi odvedené daně z příjmů - obvykle daně z příjmů fyzických osob.

* Existuje více variant, jak lze konstruovat systém daňových asignací - od možnosti, kdy přímo poplatníci posílají část své daně oprávněným příjemcům (tj. neziskovým organizacím) a daňová správa ex post kontroluje správnost celé procedury na základě poplatníkem poskytnutých dokladů po možnost, kdy poplatník určuje, komu má daňová správa převést část jím placené daně.

* Daňové asignace byly v posledních deseti letech zavedeny v některých nových členských státech EU (např. Slovensko, Maďarsko, Litva, Polsko), z vyspělejších zemí existují např. v Itálii či Španělsku, kde jsou však určeny pouze k financování katolické církve případně jiných církví.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz