Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > NROS a velvyslanectví Norského království organizují zahajovací seminář Blokového grantu pro české NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

NROS a velvyslanectví Norského království organizují zahajovací seminář Blokového grantu pro české NNO

9. 6. 2006 - PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti]

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a velvyslanectví Norského království organizují dne 14. 6. 2006 v Holiday Inn Prague Congress Centre seminář určený nestátním neziskovým organizacím (NNO). Seminář se týká Blokového grantu (BG) určeného k financování projektů prostřednictvím Finančních mechanizmů Norského království a Evropského hospodářského prostoru (EHP).

České NNO budou moci v období let 2006 – 2009 čerpat z BG prostředky na financování projektů v těchto oblastech: multikulturní prostředí, lidská práva a práva menšin; děti a mládež se specifickými problémy a konečně životní prostředí. Mezi české NNO bude rozděleno cca 10 milionů €. Na zahajovacím semináři se zájemci dozvědí více o Finančních mechanizmech Norského království a EHP, hlavních prioritách, o procesu podávání žádostí o grant, včetně podmínek, za jakých bude grant poskytnut. Čeští účastníci budou mít rovněž příležitost navázat nové kontakty s norskými partnery.

Semináře se zúčastní celkem 150 účastníků, z nichž 20 budou zástupci norských NNO a více než 50 zástupců regionálních NNO z celé republiky. NROS, která bude Blokový grant spravovat, obdržela přes 500 přihlášek. „Je vidět, že mezi českými nestátními neziskovými organizacemi je velký zájem o finanční zdroje ze zahraničí,“ řekla ředitelka NROS Hana Šilhánová a pokračovala: „Je dobře, že se neziskový sektor chápe možnosti podílet se na správě věcí veřejných a rozpoznává potřeby, ať už lokální či regionální či potřeby ohrožených nebo znevýhodněných skupin spoluobčanů. NNO nacházejí a realizují řešení těchto problémů, aniž by pasivně spoléhali jen na pomoc státu, a v tom jim právě BG může pomoci,“ uzavřela Šilhánová.

Na Semináři, který se bude konat od 9:00 do 17:00, vystoupí mj. náměstek ministra financí Tomáš Prouza, norská zmocněnkyně pro Finanční mechanizmy Norska a EHP paní velvyslankyně Ingrid Schulerud či p. Gunnar M. Karlsen, zástupce generálního tajemníka Norského helsinského výboru. V odpoledních hodinách budou účastníci diskutovat v pracovních skupinách nejen o tématech projektů, které mohou být z BG financovány, ale budou hovořit i o současné situaci v neziskovém sektoru a možné spolupráci.

Více informací najdete na www.nros.cz

Kontakt: Lamis Abdalla
NROS
Jelení 196/15
118 00 Praha 1
Tel: 233 356 173


Lamis Abdalla

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz