Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadace VIA vyhlašuje sběr nominací na Cenu za rozvoj místní filantropie za rok 2005 ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nadace VIA vyhlašuje sběr nominací na Cenu za rozvoj místní filantropie za rok 2005

15. 6. 2006 - PRAHA [Nadace VIA]

Cílem ceny je zviditelnit a podpořit snahu nadací a nadačních fondů získávat prostředky od individuálních dárců a ocenit ty, kteří byli nejúspěšnější.

O tuto cenu se mohou ucházet místní či regionální nadace a nadační fondy, které získávají prostředky od neanonymních individuálních dárců ve prospěch místních neziskových organizací či obecně prospěšných projektů.

Cenu získá ta nadace nebo nadační fond, které/mu se za rok 2005 podařilo získat nejvyšší procento objemu finančních prostředků od neanonymních individuálních dárců v poměru k celkovým příjmům nadace / nadačního fondu. Při hodnocení bude přihlédnuto též k rozsahu grantové činnosti a k celkovým příjmům žadatele (včetně typového složení příjmů).

Cena vznikla díky finanční podpoře The Skoll Fund při CommunityFoundation Silicon Valley a je financována z výnosů jejího daru. Pro rok 2005 se jedná o částku 20 000 Kč, kterou získá oceněná nadace nebo nadační fond na svůj další rozvoj.

Jak se můžete o cenu ucházet?

Zašlete nám prosím tyto informace:
1. definujte region / komunitu, ve které působíte (vymezte místem, obcí, okresem, případně krajem);

2. doložte, že do tohoto regionu směřuje minimálně 50 % z objemu grantových prostředků, které vaše nadace nebo nadační fond v roce 2005 rozdělily (můžete přiložit výroční zprávu, pokud v ní jsou tyto údaje obsaženy, případně zpracovat přehled rozdělených prostředků nejlépe ve formě grafu a k tomu přiložit seznam udělených příspěvků);

3. uveďte celkový objem darů, které jste v roce 2005 získali fundraisingem a uveďte typ zdroje (nezapočítávejte prosím příjmy z NIF, pojistného plnění, úroků, vlastní činnosti, případně z jiných podobných zdrojů);

4. uveďte objem darů, které jste v roce 2005 získali od individuálních neanonymních dárců a přiložte jejich jmenný seznam spolu s darovanou částkou.

Pod pojmem „neanonymní individuální dárce“ rozumíme fyzickou osobu, která pod svým jménem daruje žadateli finanční dar na základě darovací smlouvy. Za neanonymního dárce nelze v tomto kontextu považovat dárce v rámci veřejné sbírky, kupce děl v benefiční aukci či sponzory na základě smlouvy o reklamě.

Přiložte prosím také Výroční zprávu za rok 2005 a průvodní dopis, ve kterém vysvětlíte, proč jsou pro vaši nadaci / nadační fond individuální dárci důležití a jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti ve fundraisingu od této cílové skupiny.

Vše prosím pošlete do 31. srpna 2006 buď poštou na adresu Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 nebo e-mailem na adresu tana.hlavata@nadacevia.cz. Dopis či e-mailovou zprávu označte prosím zřetelně „SKOLL“.

Jak bude probíhat hodnocení?

Zaslané přihlášky budou posouzeny Nadací VIA na základě výše stanovených parametrů. Výběr nositele ceny za rok 2005 schvaluje správní rada Nadace VIA. Výsledky budou zveřejněny v říjnu 2006. S nositelem ceny bude uzavřena darovací smlouva na finanční součást ceny a bude mu předán diplom.

Bližší podrobnosti o ceně a o podmínkách účasti získáte u Táni Hlavaté buď e-mailem na adrese tana.hlavata@nadacevia.cz nebo telefonicky na čísle 233 113 370.


Jana Zahradníčková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz