Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Jak zdaňovat neziskové organizace? - internetová diskuse ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Jak zdaňovat neziskové organizace? - internetová diskuse

23. 10. 2006 - Brno [Centrum pro výzkum neziskového sektoru]

Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) vyzývá odbornou a laickou veřejnost k účasti na veřejné diskusi s názvem „Zdaňování příjmů a majetku neziskových organizací“, kterou zahajuje na svých webových stránkách. Snahou CVNS je podnítit veřejnou debatu vedoucí k ujasnění základních koncepčních otázek zdaňování neziskových organizací a položit tak základ pro budoucí legislativní návrhy v rámci připravované daňové reformy.

Internetová diskuse je již třetí diskusí, kterou CVNS iniciovalo. Navazuje na snahu Ministerstva financí získat prostřednictvím veřejné diskuse (vyhlášené 3. 1. 2006) podněty k připravované reformě daňového systému České republiky. Ve veřejné diskusi MFČR se prakticky nikdo (kromě CVNS) problematikou zdaňování neziskových organizací nezabýval, neobsahuje ji ani výstupní materiál expertní skupiny z června 2006.

Vyjádřit se můžete k následujícím diskusním otázkám:

1. Mají být vůbec neziskové organizace zdaňovány? Pokud ano, jakými hlavními zásadami se má zdaňování neziskových organizací řídit? Odpovídá současná legislativní úprava zdaňování neziskových organizací vašim požadavkům?

2. Podle jakých kritérií mají být neziskové organizace vymezeny? Jaké podmínky musí nezisková organizace splňovat, aby pro ni platila daňová zvýhodnění? Jaký je váš názor na současné vymezení neziskových organizací v českých daňových zákonech?

3. Jak by měl být vymezen základ daně? Je správné oddělovat činnost na hlavní a hospodářskou (vedlejší)? Které příjmy by nikdy neměly být předmětem daně a které naopak ano? Jaký je váš názor na současný stav vymezení základu daně pro neziskové organizace?

4. Jaká zvýhodnění mají být neziskovým organizacím přiznána? Jaké je jejich zdůvodnění? Které příjmy a majetek by měly být od daně osvobozeny? Je podle vás současný systém osvobození a výhod platný pro neziskové organizace vhodně nastaven?

Diskusní příspěvky v rozsahu 2-8 stran formátu A4 posílejte na internetovou adresu info@e-cvns.
Další informace a podklady pro diskusi naleznete na stránkách www.e-cvns.cz.

Těšíme se na Váš příspěvek a spolupráci.


***

Centrum pro výzkum neziskového sektoru je výzkumným institutem Společnosti pro studium neziskového sektoru, o.s. Posláním CVNS je trvalé a systematické zkoumání ekonomiky neziskových organizací v České republice a iniciování veřejné diskuse o společenském a hospodářském významu občanské společnosti.

Další informace je možné získat na adrese:
Marie Hladká, Tomáš Rosenmayer
Centrum pro výzkum neziskového sektoru
Vinařská 3, 603 00 Brno
Tel.: 542 210 075
E-mail: info@e-cvns.cz
http://www.e-cvns.cz


Marie Hladká

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz