Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Oficiální výklad paragrafu 70 novely zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Oficiální výklad paragrafu 70 novely zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny

24. 8. 2004 - PRAHA [Ministerstvo životního prostředí ]

Porada vedení Ministerstva životního prostředí schválila 4.8.2004 výklad k paragrafu 70 novely zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výklad se zabývá problematikou podávání žádostí o informování o zahajovaných správních řízeních podle zákona 114.

Žádosti občanských sdružení podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny (V/138)

§ 70 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti podané přede dnem vstupu novely zákona v účinnost (do 27. dubna 2004 včetně) se považují za podané ke dni účinnosti zákona a platí jeden rok od tohoto data (do 28. dubna 2005). Od 28. dubna 2004 musí být podané žádosti věcně a místně specifikovány. Přípustné jsou i generální žádosti týkající se všech zamýšlených zásahů a zahajovaných správních řízení v územní a věcné působnosti žádaného orgánu.

Odůvodnění:

Podle nového znění ust. § 70 odst. 2 nejsou podané žádosti časově neomezené a každoročně se musí znovu podávat. Takové žádosti musí být věcně a místně specifikovány.

Novela zákona nemá pro již podané žádosti žádná přechodná ustanovení. Pokud by zákonodárce chtěl, aby jejich platnost skončila, bylo by to výslovně vyjádřeno v textu novely zákona. Výslovné ustanovení o tom, že dosud podané žádosti pozbývají platnosti, však zákon nemá.

Tyto žádosti musí být doplněny o příslušné údaje, aby požadavkům na oba druhy specifikace vyhovovaly. Dovozovat věcnou a místní specifikaci z věcné a místní příslušnosti orgánu, u něhož je žádost podána, nelze, neboť zákon uvádí oba druhy specifikace výslovně. Je-li specifikace nejasná, může správní orgán vyzvat žadatele k jejímu doplnění. Místní specifikace se týká území, pro něž se informace žádá, věcná specifikace pak věcí, o nichž má být informováno, tj. všech nebo jen některých řízení a činností.

Okamžik počátku běhu roční lhůty by měl být dán dnem podání žádosti, jestliže je žádost později doplněna ve smyslu výše uvedeném.

V případech, kdy chybí přechodné ustanovení právního předpisu, je principielně správné vykládat jeho ustanovení ve prospěch občanských práv.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz