Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Nabídka služeb pro NNO v oblasti poradenství, účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nabídka služeb pro NNO v oblasti poradenství, účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO

1. 4. 2009 - PRAHA

Blažena Petrlíková působí v neziskovém sektoru řadu let, intenzivně od r. 1990. Vlastní živnostenské oprávnění "účetní poradce, vedení účetnictví" a certifikát svazu účetních. Je autorkou řady publikací v oblasti účetnictví NNO a mnoha odborných článků k účetnictví fyzických osob podnikatelů a NNO. Má pedagogickou praxi v oboru ekonomie a účetnictví, praxi při tvorbě právních předpisů a při kontrolní činnosti na Ministerstvu financí.

Neziskovým organizacím nabízí celou řadu služeb z oblasti poradenství, účetnictví, daně, ekonomie NNO. Specializuje se na oblast nevýdělečných nevládních organizací - zejména na: občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, společenství vlastníků jednotek, zájmová sdružení právnických osob, politické strany a politická hnutí, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce aj. Poradenství poskytuje i pro příspěvkové organizace zřízené státem nebo územními samosprávnými celky (kraji nebo obcemi).

Profesní životopis
Absolventka SEŠ obor všerob.ekonomie, účetnictví, PFUK DPS, ŽL (účetní poradce, vedení účetnictví), Certifikát svazu účetních 1. st., dlouholetá praxe v NNO (hl. ekonom, účetní), účetní metodik a kontrolní pracovník Ministerstva financí v.v., nyní OSVČ, lektoruje semináře např. pro VOX a.s., KASO-S. ICN o.p.s., pravidelně publikuje v odborných časopisech pro NNO (UNES – vydavatel Aspi, Příručka NO – vydavatel Verlag Dashofer, Poradce veřejné správy, vydavatel Pradce s.r.o. aj.)

Nabízené služby:

Zpracování účetnictví v software "OK Base".

Poradenství a konzultace k účetnictví:
- zavedení účetního systému (účtový rozvrh, vnitřní předpisy k účetnictví, oceňování, inventarizace aj.)
- volba vhodného SW k účetnictví, mzdám a evidenci majetku
- pomoc při výběru účetní firmy, nebo fyzické osoby pro vedení účetnictví NNO
- revize a rekonstrukce účetnictví minulých účetních období
- konzultace k účetním metodám a postupům účtování
- vedení účetních knih a uzavírání jednoduchého účetnictví

Poradenství a konzultace - dotace z veřejných prostředků, včetně fondů EU:
- metodická pomoc při zpracování rozpočtů projektu
- spolupráce s účetním (metody účtování o dotacích)
- metodická pomoc při vyúčtování přijatých dotací poskytovatelům

Ukončení činnosti, likvidace NNO
- zajištění likvidace NNO (včetně vedení účetnictví během likvidace)
- spolupráce s likvidátorem

Lektorování vzdělávacích kurzů:
- účetnictví (podvojné, jednoduché pro začátečníky i pokročilé)
- přechod z jednoduchého účetnictví na podvojné
- vnitřní kontrolní systém v NNO
- pokladní služba, spisová služba a archivní služba v NNO
- inventarizace, majetek a jeho evidence a oceňování
- manažer v NNO (plánování, rozpočtování, kalkulace, právní předpisy – znalostní minimum)
- žádost o dotace (finanční část), pravidla hospodaření s dotacemi, vyúčtování dotací
- práva a povinnosti kontrolované osoby v případě veřejnoprávní kontroly

 
Ceny služeb: dohodou na základě telefonické nebo písemné objednávky
Provozní doba: pondělí – pátek 10 – 17 hod

Kontakt:
Kancelář: Paříkova 354/5, 190 00 Praha 9 - Vysočany
mobil: 733 103 760
e-mail: blazena.petrlikova@t-email.cz


Blažena Petrlíková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz