Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Analýza participace neziskových organizací na legislativním procesu v České republice ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Analýza participace neziskových organizací na legislativním procesu v České republice

6. 3. 2007 - PRAHA [Fórum dárců/ Econnect]

Legislativní centrum Fóra dárců vydalo Analýzu participace neziskových organizací na legislativním procesu v České republice. Publikace vznikla za účelem podpory dárcovství a celkové činnosti NNO a to zejména prostřednictvím zkvalitnění stávajícího legislativního prostředí a prosazení nutných systémových změn.

Fórum dárců má mnohaleté zkušenosti a to nejen z oblasti nadačního sektoru, ale také z oblasti neziskového sektoru jako celku. Fórum dárců si stanovilo několik legislativních priorit, které se snaží uvést do praxe. Je to zejména snaha o zjednodušení právní, daňové a fiskální úpravy nestátních neziskových organizací a její vetší srozumitelnost, sjednocení systému zdaňování NNO a zjednodušení jejich účtování, dále pak posílení partnerství mezi státní správou, neziskovými organizacemi a komerční sférou a nakonec zvýšení motivace pro dárcovství v České republice.

Analýza definuje hlavní předpoklady a překážky českých NNO pro legislativní aktivity. Prostřednictvím dotazníků bylo osloveno celkem 55 neziskových organizací různých právních forem, které se v minulosti určitým způsobem podílely na legislativních aktivitách. FD získalo potřebné informace od 27 organizací.

Samotný výzkum je rozdělen do tří hlavních částí:

Dispozice NNO k monitorování legislativního procesu.
Překážky v monitoringu legislativního procesu.
Zkušenosti NNO se spoluprací s politickou reprezentací a formy legislativních aktivit NNO.

Z výzkumu vyplývá, že neziskové organizace mají zájem podílet se na přípravě zákonů. Disponují k tomu také dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi. Problémem je komplikovanost a neprůhlednost legislativních procesů. NNO mezi sebou v rámci legislativních úprav a návrhů často spolupracují, jejich vztah s politickou reprezentací však v mnoha případech nebývá považován za strany politických subjektů za rovnocenný.


Mariana Kalinová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Mariana Kalinová

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN pro NNO a koordinátorka projektů.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz