Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Publikaci a zprávu o cestách k účinnému fundraisingu najdete také na webu ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Publikaci a zprávu o cestách k účinnému fundraisingu najdete také na webu

13. 10. 2004 - PRAHA [Econnect / Spiralis]

Občanské sdružení Spiralis realizovalo v roce 2003 a 2004 ve spolupráci s Informačním centrem neziskových organizací projekt Cesty k účinnému fundraisingu. Jeho cílem bylo přispět k tomu, aby fundraisining českých neziskových organizací byl skutečně efektivní a zajistil jejich udržitelný rozvoj.

V rámci projektu Spiralis provádělo výzkum současného stavu fundraisingu - získávání finančních prostředků - v českých neziskových organizacích, uspořádalo mezinárodní workshop a vydalo souhrnnou publikaci, která přináší nejvýznamnější výsledky z provedeného výzkumu a závěry a doporučení z mezinárodního workshopu. Publikace a také samostatná závěrečná zpráva z výzkumu je nyní k dispozici na stránkách sdružení Spiralis a na Neziskovky.cz.

Výzkumná část představovala první takový výzkum fundraisingu prováděný v prostředí českých neziskových organizací. Výzkum proběhl formou dotazníkového šetření na území celé České republiky. Byl zaměřen zejména na zjištění, jaká je struktura rozpočtů neziskových organizací, jaké fundraisingové zdroje a v jaké míře neziskové organizace využívají, jakými metodami získávají finanční prostředky, jak plánují a vyhodnocují fundraising ad. Výsledky výzkumu byly zveřejněny na mezinárodním workshopu Setkávání 2004 - Cesty k účinnému fundraisingu v lednu 2004.

Dvoudenní workshop v prostorách Ministerstva zahraničí se zaměřil na aktuální informace a profesionální dovednosti vztahující se ke klíčovým fundraisingovým zdrojům (evropské fondy, veřejné rozpočty, veřejnost - individuální dárci, firmy, příjmy z vlastní činnosti neziskových organizací) a k mechanismům a metodám, kterými je lze získat (např. také daňové asignace). Prezentovaly se zde zkušenosti ze zahraničí i z českého prostředí.

Závěrečným výstupem je publikace, která přináší nejvýznamnější výsledky z provedeného výzkumu a závěry a doporučení z mezinárodního workshopu. Kniha o 100 stranách je díky k velkému obsahu výstupů z workshopu pouze stručnou verzí. Spiralis proto nabízí také CD s výběrem záznamů z celého workshopu (cca 170MB). Lze si jej vyzvednout v kanceláři Spiralis.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz