Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO > Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací (NNO) působících v oblasti environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2008 ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací (NNO) působících v oblasti environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2008

3. 3. 2008 - Praha [Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy]

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenilo 5 mil. korun ze svého rozpočtu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací (NNO) působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).

„Víme, že řada nevládních organizací se environmentálním vzděláváním zabývá už dlouhá léta a mnohé z nich to dělají velice dobře a je třeba je v tom podpořit,“ říká ministr školství Ondřej Liška, který EVVO pokládá za jednu ze svých priorit. „Chci, aby mladá generace věděla o vztahu člověka a životního prostředí mnohem víc než dosud a aby byla schopná zaujmout odpovědný a hlavně aktivní postoj. Je to pro budoucnost naprosto zásadní otázka.“

Program je vyhlášen pro období končící 30. zářím letošního roku, neboť v následujícím období budou do financování environmentálního vzdělávání nově zapojeny také evropské fondy. „Očekávám, že podpora environmentálního vzdělávání bude pak ještě významnější,“ dodává ministr Liška. Totéž se týká i tématicky příbuzného Rozvojového programu EVVO.

MŠMT vymezilo tři různé oblasti (moduly), v jejichž rámci se NNO musí pohybovat, aby mohly žádat o finanční prostředky z programu. Jsou to:

  1. Uplatnění inovativních a efektivních forem výuky EVVO
    Např. projektová nebo víceúrovňová výuka, možnosti práce žáků mimo školu (v terénu) v rámci projektové či jiné výuky, celoškolní aktivity, spolupráce několika škol v rámci regionu i mimo něj.
  2. Implementace EVVO uvedené v rámcových vzdělávacích programech do školních vzdělávacích programů
    Různé způsoby a metodiky implementace EVVO do školních vzdělávacích programů, např. průřezové téma Environmentální výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP) pro ZŠ a průřezové téma Člověk a životní prostředí v RVP pro střední odborné školy.
  3. Vzdělávací a informační aktivity v EVVO
    Výstupem projektů by měly být zejména semináře a jiné vzdělávací akce především pro oborové metodiky, dále časopisy, bulletiny a sborníky ze seminářů. Projekty mohou být také zaměřeny na plnění cílů vládních usnesení, týkajících se EVVO.

Podrobné informace o Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2008 lze nalézt zde.

Kontakt:
Ing. Kateřina Böhmová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace, tel.: 257 193 768, email: katerina.bohmova@msmtcz


Jana Čermáková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz