Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Cenu VIA Bona letos získal Eurotel za svou nadaci a podporu dětí, cena putuje také firmě Osram do Bruntálu ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Cenu VIA Bona letos získal Eurotel za svou nadaci a podporu dětí, cena putuje také firmě Osram do Bruntálu

22. 10. 2004 - PRAHA [Nadace VIA / Econnect]

Cena VIA Bona, kterou již posedmé udělila Nadace VIA, má upozornit na dobré příklady dárcovství a ocenit podniky a jednotlivce, kteří dlouhodobě a moudře podporují neziskové organizace ve svém okolí. Hlavní cenu VIA BONA 2004 získala společnost Eurotel za systematický přístup k firemnímu dárcovství. Cenu za podporu obecně prospěšné činnosti v regionu získala firma Osram v Bruntálu. Porota ještě udělovala Cenu za dlouhodobou spolupráci a Cenu za podporu inovativního projektu. Správní rada Nadace VIA udělila při této příležitosti také jedno čestné uznání.

Šestičlenná hodnotící komise vybírala ze 41 nominovaných, výsledky svého rozhodování oznámila na konci září v rezidenci velvyslance USA.

Oceněná společnost Eurotel Praha sjednotila všechny své dosavadní dárcovské aktivity založením vlastní firemní nadace a zaměřila se cíleně na podporu zdravého vývoje dětí a mládeže. „Vážíme si navíc toho, že Nadace Eurotel podporuje i kontroverznější a méně přitažlivé projekty, jako je například pomoc šikanovaným dětem,“ odůvodnil rozhodnutí komise jeden z jejích členů Igor Blaževič ze společnosti Člověk v tísni. V roce 2003 Nadace Eurotel rozdělila na projekty neziskových organizací v celé České republice 13,5 milionu a v roce 2002 12,5 milionu korun.

Mezi nominovanými vzbudila u poroty velký ohlas nominace firmy OSRAM se sídlem v Bruntálu. Společně se sdružením Vlastenecký poutník se rozhodla zaštítit několik akcí, aby podnítila u místních obyvatel zájem o jejich region a učinila tento region přitažlivějším i pro turisty. Firma OSRAM podpořila osvětlení Uhlířského vrchu na oslavu vstupu ČR do EU, vydání upomínkové mince, uspořádání mezinárodní konference BRUNTÁL SE VRACÍ DO EVROPY, projekt celoživotního vzdělávání a vznik nadačního fondu umožňujícího podpořit studium zájemců z nižších sociálních vrstev. „Jde o nestandardní způsob dárcovství, který má dopad na celý region. Proto firmě OSRAM plně náleží Cena za podporu obecně prospěšné činnosti v regionu,“ komentuje rozhodnutí komise další členka poroty Ludmila Nutilová.

Cena za dlouhodobou spolupráci byla rozdělena mezi dva dárce – manžele Safari a rodinu Roeselů a Krumů. Každá z těchto rodin si vybrala jednu neziskovou organizaci – Naději ve Vysokém Mýtě a Ochranu fauny České republiky ve Voticích – a tu dlouhodobě a s velkým osobním zaujetím podporují. Věnují jim čas, peníze, věci; prostě cokoliv, co mohou dát a o co je zájem. A jsou to i takové věci, které jsou pro chod organizace zásadní, ale jen obtížně se získávají prostřednictvím grantů.

Cena za podporu inovativního projektu patří letos panu Liboru Holubovi z Ostravy. Tento mladý muž pomohl navrhnout a vytvořit internetové stránky pro seniory a také je spravuje. Samozřejmě bezplatně. Navíc vyškolil tým seniorů, který pak učí ostatní práci s internetem. Nejen vyhledávání informací, ale i vzájemné komunikaci, která mnohým seniorům tak často chybí. Redakční systém stále dopracovává a inovuje - v současné době tak, aby k němu měli přístup i lidé s postižením. „Zaujalo nás nejen to netypické spojení senioři-internet, ale i to, jak moc je z nominace poznat, že sdružení Senior i jeho klienti si práce pana Holuba nesmírně cení,“ říká Lucie Vopálenská z Českého rozhlasu.

Čestné uznání správní rady Nadace VIA získal Američan českého původu Dr. Alfred Bader, který již několik let podporuje neziskové projekty v České republice. Každoročně věnuje přibližně 130 tisíc dolarů na podporu Romů, lidských práv, barokního umění a vzdělávání v chemii.

S myšlenkou ceny přišly společně Nadace VIA, Citibank a Citigroup Foundation. V hodnotící komisi letos zasedli Igor Blaževič ze společnosti Člověk v tísni, Dana Dvořáková z ČSA, Martin Krafl z České televize, Jan Leiner z Ogilvy PR, Ludmila Nutilová ze správní rady Nadace VIA a Lucie Vopálenská z Českého rozhlasu. Mediálním partnerem ceny Via Bona je Strategie a Prague Post.

Porotu zaujaly i další nominace, které však kvůli silné konkurenci na cenu nedosáhly. Jednou z nich je nominace firmy KOSTAL podnikatele Jana Dressler:
Ve Zdicích probíhá v současné urbanistická studie, jejímž účelem je zlepšení životního a sociálního prostředí města podle návrhů a nápadů místních obyvatel. Protože město nemělo prostředky na zaplacení realizace tohoto projektu, nabídl se místní podnikatel, že městu věnuje „tuto studii“ jako dar. Ke své motivaci říká: „Nechtělo se mi vzít něco málo peněz a přisunout je zrovna tam, kde se na první pohled jeví, že by se dalo něco udělat. Vždycky jsem považoval za účel těchto prostředků pomoci ke svépomoci.“ Porota ocenila tento neobvyklý dar, který má přínos pro region, na širší posouzení je ale projekt ještě v začátcích.

Porotu zaujalo také navržení MUDr. Alice Tomkové organizací UNICEF: Paní Alice Tomková pořádá již od roku 1999 projekt „Pečení pro děti“, jehož výtěžek je věnován UNICEFu. Alice Tomková organizaci oslovila v létě 1999 sama s již hotovým projektem. V říjnu stejného roku se konalo první pečení. Každé pečení organizačně zajišťuje, pro lepší propagaci celé akce přizve nějakou známou osobnost. Za dobu své dobrovolné práce pro UNICEF se jí podařilo vydělat úctyhodnou sumu 1 920 090,- Kč.

Zajímavým trendem, který se v letošních nominacích odrazil, je podle Nadace VIA prolínání individuálního dárcovství s firemním. Často se stane, že majitel, spolumajitel nebo výkonný ředitel firmy se seznámí s činností neziskové organizace, která ho osloví. Následně se pak podaří navázat trvalejší spolupráci mezi firmou a organizací, a to nejen finanční. Firmy často „půjčují své zaměstnance“ nebo jim umožňují dobrovolně pracovat pro neziskovky, zapůjčují prostory, techniku, vozy a podobně. Za zmínku určitě stojí spolupráce reklamní společnosti QUO se společností Ochrana fauny ČR nebo projekt Darujte sebe, který s Dětským krizovým centrem realizovala společnost Metrostav.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz