Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Nestátní neziskové organizace může podpořit nová legislativa ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nestátní neziskové organizace může podpořit nová legislativa

4. 3. 2008 - PRAHA [Rada vlády pro nestátní neziskové organizace]

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) jednala na svém zasedání dne 4. března 2008 o možnosti novelizace zákona o nadacích a nadačních fondech, zákona o sdružování a zákona o veřejných sbírkách.

Na zasedání byla diskutována i možnost navrhnout obecně využitelný zákon o neziskových organizacích, který by sjednotil právní rámec pro neziskový sektor, vytvořil podmínky pro jeho rozvoj, specifikoval pojmy neziskovosti a „veřejné prospěšnosti“ a mechanismy financování. Tyto legislativní aktivity jsou součástí připravované širší střednědobé koncepce rozvoje neziskového sektoru „Vytvořit maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru“. Návrh koncepce bude zveřejněn koncem května, aby se mohla rozběhnout veřejná a odborná debata.

Členky a členové RVNNO byli rovněž informováni o setkání neziskových organizací se zástupci regionálních rad regionů soudržnosti, které se uskutečnilo 15. února 2008 na půdě Ministerstva pro místní rozvoj. Regionální operační programy, které uvádějí NNO jako konečné příjemce do svých programů, by dle názorů neziskových organizací měly být jednodušší a zohledňovat možnosti neziskových organizací.

Nevládní neziskové organizace se intenzivněji zapojily do přípravy předsednictví ČR v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009, především do diskuzí nad volbou priorit a jednotlivých aktivit.

Kontakty:
MUDr. Džamila Stehlíková
Ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny
Tel.: 296153501, gsm: 724207917, email: stehlikova.dzamila@vlada.cz
BcA. Miroslav Koranda
Asistent ministryně
Tel.: 296153270, gsm: 724550036, email: koranda.miroslav@vlada.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz