Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO > Rozvíjení spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Rozvíjení spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem

4. 7. 2008 - PRAHA [Zelený kruh]

Dne 25. června 2008 se v prostorách Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. sešly téměř tři desítky zástupců nevládních organizací a akademického sektoru, aby diskutovaly o významu a možnostech spolupráce akademických institucí a občanské společnosti.

Tuto diskusi uspořádala asociace ekologických organizací Zelený kruh při příležitosti prezentace svého nového projektu, který je zaměřen na podporu praktické spolupráce NNO a akademických výzkumných institucí. Projekt finančně podporuje nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

Cílem setkání bylo představit zainteresované veřejnosti nový projekt a zahájit veřejnou debatu o tématu, které, jak ukázala také proběhnuvší diskuse, je více než aktuální a vyvolává značný zájem, zejména na straně nevládních organizací. Ředitelka Zeleného kruhu Kateřina Ptáčková vysvětlila, že cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci vědců a občanské společnosti jak na poli vytváření znalostí a expertízy, tak při formulaci výzkumných témat a inovativním využití znalostí ve společnosti. Projekt má především pomoci vytvořit pro takovou spolupráci systémovou podporu (včetně fundrasingových příležitostí), zvýšit povědomí o možnostech a relevanci takové spolupráce a podnítit veřejnou debatu o prioritách výzkumu financovaného z veřejných zdrojů. Jak na mnoha příkladech ukázala další členka řešitelského týmu Tereza Stöckelová (Sociologický ústav, v.v.i.), v zahraničí není systémová podpora spolupráce universit a veřejných výzkumných institucí s neziskovými organizacemi a dalšími aktéry občanské společnosti (místními komunitami atd.) žádnou vzácností. Samozřejmě i v České republice jsou realizovány dílčí projekty založené na spolupráci výzkumných institucí a NNO. Přínos jejich spolupráce však není patřičně reflektován a doceňován, s čímž úzce souvisí také chybějící systémová podpora.

Na setkání vystoupili kromě členek řešitelského týmu projektu také další zástupci akademického sektoru a nevládních organizací, kteří diskutovali roli univerzity v dnešní společnosti a prezentovali své zkušenosti se vzájemnou spoluprácí akademických a neakademických subjektů. Profesor Miloslav Petrusek (FSV UK), profesor Stanislav Štech (prorektor UK pro rozvoj) i Mgr. Alena Dodoková (Ústav pro ekopolitiku) shodně upozornili na relativní uzavřenost jednotlivých společenských sektorů a na nebezpečí hodnocení společenského přínosu výzkumných a vzdělávacích institucí a jejich aktivit výhradně z hlediska měřitelného finančního zisku.

Závěrečná diskuse hostů ukázala, že zájem o problematiku a potenciál ke spolupráci je značný, a to jak na straně nevládních organizací, tak na straně akademických institucí. Zároveň se potvrdil předpoklad, že je dané téma v české společnosti nové, a že právě se rozbíhající projekt může významně přispět k jeho artikulaci a kontextualizaci v mezinárodním vývoji. Všichni zúčastnění se shodli na významu načasování projektu do doby právě probíhajících diskusí o reformě terciárního vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací. Právě při formulaci strategických cílů v těchto dvou oblastech bychom neměli zapomínat na to, že transfer technologií a inovací není možné zužovat jen na spolupráci vysokých škol a komerční sféry a zapomínat přitom na zásadní význam spolupráce a komunikace s jinými složkami společnosti a ekonomiky.

Více informací o projektu můžete najít na stránce: www.zelenykruh.cz/vyzkum. Jde o novou webovou stránku, která bude v průběhu projektu doplňována o nové poznatky a informace relevantní k danému projektu.

Kontakty:
Kateřina Páčková, Zelený kruh – katerina.ptackova@zelenykruh.cz, 724 112 782
Tereza Stöckelová, Sociologický ústav, v. v. i. - tereza.stockelova@soc.cas.cz, 777 591 994


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz