Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO > Sdružení VIA Vás zve školení finančního řízení a plánování ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Sdružení VIA Vás zve školení finančního řízení a plánování

21. 7. 2008 - PRAHA [Sdružení VIA]

Zlepšete finanční řízení Vaší organizace. Sdružení VIA nabízí komplexní vzdělávaní v oblasti finančního řízení a plánování a to nejen celé organizace ale také jednotlivých projektů.

„Základy finančního plánování“
Během jednodenního semináře se podrobně seznámíte se základními finančními, účetními a ekonomickými kategoriemi v rozsahu, který Vám umožní číst a interpretovat finanční výkazy a jejich položky ve vzájemných souvislostech. Školení se uskuteční 18. 5. 2008 nebo 27. 11. 2008.

Školení „Finančního plánování s využitím programu CFM NGO“
V rámci dvoudenního školení se naučíte pracovat s programem CFM NGO, který při vytváření finančních plánů zohledňuje specifika neziskového sektoru. Na příkladech fiktivní neziskové organizace se naučíte efektivně vytvářet dlouhodobé finanční plány vaší organizace a jednotlivých projektů.
Termíny: 23. 10. - 24. 10. 2008 nebo 4. - 5. 12. 2008

Školení „Profesionální finanční plánování“
Seminář je určen absolventům uživatelského školení a jeho cílem je pomoci účastníkům odstartovat práci s programem a vlastními vstupními daty. Jeho kapacita je omezena na max. 4 účastníky, což lektorovi umožňuje individuální přístup. Na toto školení si účastníci donesou podklady pro vytvoření finančního plánu z vlastní organizace a pod odborným vedením lektora vytvoří finanční plán své organizace či projektů.
Termín: 19. 9. 2008 nebo 28. 11. 2008

Softwarová aplikace CFM NGO
Tento software zohledňuje specifické potřeby neziskového sektoru. Navíc díky filantropické činnosti zúčastněných firem je aplikace k dispozici neziskovým organizacím za nekomerční ceny. Software automaticky zajistí dokonalou provázanost Rozvahy, Výsledovky a Cash Flow, spočítá vám jak budou při zadaných předpokladech vypadat hospodářské výsledky, bankovní účty a všechny další položky finančních výkazů v každém plánovaném období vaší organizace a všech stávajících i do budoucna zvažovaných projektů. Pomůže Vám dokonale kvantifikovat dopady plánovaných aktivit vaší organizace a jejího okolí na její hospodářské výsledky a hotovost.

Bližší informace získáte na www.cfm.cz , www.sdruzenivia.cz , příp. Vám je poskytne Marta Paduchová: 233 113 370, info@sdruzenivia.cz.


Marta Paduchová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz