Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Připomínkování zákona o veřejně prospěšných organizacích ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Připomínkování zákona o veřejně prospěšných organizacích

14. 10. 2008 - PRAHA [Econnect/ Ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková]

Na webových stránkách Rady vlády pro nestátní neziskové organizace www.rvnno.vlada.cz byly zveřejněny teze zákona o veřejně prospěšných organizacích. Veřejnost je vyzvána k jejich připomínkování a to do 31. října letošního roku. Věcný záměr zákona bude předložen vládě České republiky do konce letošního roku.

Zákon, na jehož přípravě spolupracují zástupci nestátních neziskových organizací, Výbor pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, odborníci na české a evropské právo a legislativu a představitelé veřejné správy, má definovat veřejně prospěšnou organizaci a sjednotit pravidla a podmínky, za kterých jsou poskytovány veřejné prostředky. Zákon má zajistit společenskou kontrolu a vysoký stupeň transparentnosti hospodaření organizací, jejichž veřejně prospěšná činnost je zajišťována z veřejných zdrojů. Jednou z klíčových podmínek je „neziskovost" - pravidlo nerozdělování zisku ve prospěch zakladatelů organizace a návratu zisku do aktivit organizace, která plní úkoly veřejné prospěšnosti.

Zákon by měl vymezit podmínky pro získání statutu veřejně prospěšné organizace. Předpokládá se, že organizace, které naplní podmínky tohoto zákona, budou moci snadněji čerpat dotace z veřejných zdrojů a budou mít nárok na příslušné daňové a poplatkové úlevy.

„Zákon má posílit veřejnou kontrolu nad veřejně prospěšnými subjekty, zajistí transparentnost poskytování dotací a transparentnost účasti na nepřímých výhodách. Veřejně prospěšná organizace bude muset zveřejnit statutární dokumenty (zakládací listiny, společenské smlouvy, statuty, stanovy), účetní závěrky včetně přílohy se zprávou auditora a výroční zprávy s předepsaným obsahem. Zákon zavede přísné sankce včetně odpovědnosti statutárních orgánů za porušení podmínek, a to při přihlášení se ke znakům veřejně prospěšné organizace i v době jejího trvání," řekla Lenka Deverová, jedna z autorů věcného záměru zákona.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz