Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO > Fond pro podporu výzkumu vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o granty ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Fond pro podporu výzkumu vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o granty

5. 11. 2008 - PRAHA [Národní vzdělávací fond, o.p.s.]

Fond pro podporu výzkumu, ze kterého Národní vzdělávací fond, o.p.s. (NVF) rozděluje finanční prostředky žadatelům o granty v šesti oblastech výzkumu a vývoje, vyhlašuje již 2. výzvu k předkládání projektů. Pro druhou výzvu je k dispozici 2 432 500 eur, tj. přibližně 59,6 milionů korun. Na dnešní tiskové konferenci to oznámila Miroslava Kopicová, ředitelka NVF a 1. místopředsedkyně Rady vlády pro výzkum a vývoj. Zájemci naleznou žádosti a více informací na webové stránce Fondu www.eea-researchfund.cz.

"Žadatelé mohou předkládat své projekty spolu se žádostí o poskytnutí grantů v období od 3. listopadu 2008 do 6. ledna 2009," řekla v souvislosti s výzvou M. Kopicová.

Velvyslanecký rada Norského království v České republice Alex V. Winther k tomu dodal: "V rámci této druhé výzvy mohou předkládat žádosti české subjekty zabývající se výzkumem a vývojem v následujících prioritních oblastech: Uchovávání evropského kulturního dědictví; Ochrana životního prostředí; Rozvoj lidských zdrojů; Zdravotnictví (péče o zdraví), a životní podmínky dětí. Podmínkou je, aby si český předkladatel našel partnera z Islandu, Lichtenštejnska nebo z Norska."

Jednotlivé žádosti v opatření A mohou být podány na granty v rozmezí od 25 000 do 250 000 eur, doba trvání projektu může být od 8 -- 21 měsíců. Příjemci grantu musí spolufinancovat 10 % z celkového rozpočtu projektu.

"Pro výměnu expertů v opatření B je k dispozici 150 000 eur pro pobyty trvající až čtyři měsíce, kde maximální výše grantu pro jednoho experta činí pět tisíc eur. Tyto granty mohou obdržet experti ze všech čtyř zemí financujících Fond pro podporu výzkumu. Připomínám, že žádosti o tyto granty je možné předkládat do 8. prosince 2008," vysvětlil Roman Vyhnánek, vedoucí Fondu pro podporu výzkumu při NVF.

Po první výzvě Fondu pro podporu výzkumu na jaře t.r. byly poskytnuty granty 11 projektům v opatření A v celkové výši 1 798 666 eur. Na tzv. "malé" granty na výměnu expertů byla poskytnuta podpora ve výši 60 204 eur 15 projektům v opatření B.

Aktuálně bylo zahájeno 7 výzkumných projektů, jejichž významným společným rysem je spolupráce českých a norských výzkumných pracovišť. Jde o široké spektrum výzkumných témat, např. užívání návykových látek u dětí a mladistvých z etnických minorit, integrované nástroje a modely analýz pro bezpečnost a kvalitu potravin, strategie udržitelného rozvoje a územní plánování, vliv změn klimatu na fotosyntézu vodních společenstev, nové sloučeniny pro potenciální léčbu dětských karcinomů, anebo přímé měření emisí metanu z povrchu skládek.

Dále bylo zahájeno 12 projektů výměny expertů a 7 z nich již také skončilo. Naši odborníci navštívili pracoviště svých norských partnerů, kde připravovali návrhy projektů pro další výzvy a účastnili se 33. Mezinárodního geologického kongresu a 10. Symposia severských zemí na téma "Mládež a její sociální vazby". Navíc byla podpořena účast norských expertů na Bioakademii 2008, mezinárodní konferenci pořádané Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO začátkem září v Lednici.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz