Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Co prozradil výzkum firemní filantropie v ČR ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Co prozradil výzkum firemní filantropie v ČR

17. 12. 2004 - PRAHA [Fórum dárců / Econnect]

Čeští firemní dárci potřebují lepší daňové podmínky a uznání od médií i společnosti. To je jeden z výsledků výzkumu, ve kterém v červnu 2004 odpovídalo celkem 577 firem z celé České republiky na 63 otázek ze čtyř tematických okruhů. Výzkum zpracovalo občanské sdružení Fórum dárců ve spolupráci se sdružením Agnes. Firemní filantropie je podle výzkumu v České republice již zavedený pojem. Většina - 86 % českých firem už tento koncept uplatňuje v praxi - rozdíly však přetrvávají v tom, jaké nástroje firmy užívají, do jakých oblastí směřují svou podporu a jakou důležitost kladou firemní filantropii v rámci celkové činnosti firmy.

Velké versus malé firmy

Zásadní rozdíl v přístupu k firemní filantropii zjistil výzkum mezi velkými (často zahraničními) firmami a mezi malými, ryze českými, regionálními firmami. Velké firmy praktikují firemní filantropii v naprosté většině (86%), zahrnují dárcovství do celkového strategického plánu své společenské odpovědnosti, využívají rozličné nástroje firemní filantropie a přispívají nejvíce do oblasti sociální, zdravotní a na vzdělávání. Malé firmy se naproti tomu filantropii věnují teprve pět let (58% z nich). Svou podporu směřují především do oblasti volnočasových aktivit a amatérského sportu, do oblasti humanitární a sociální.Jejich plány na filantropickou činnost jsou krátkodobé a firmy většinou dárcovství nezahrnují do svých komunikačních aktivit.

Koho firmy podporují

Nejčastějším příjemcem firemních prostředků jsou děti a mládež (53% firem jim pravidelně přispívá). Společenské skupiny jako bezdomovci, drogově závislí nebo etnické a národnostní menšiny však na firemní podporu dosahují jen v minimu případů.

Pět základních znaků dobrého firemního dárce

Fórum dárců, občanské sdružení zastřešující dárce a podporující filantropii v České republice, vytyčilo pět základních znaků, které by firemní dárci měli splňovat. Jsou to: existence dlouhodobé strategie dárcovství, transparentnost (zveřejňování okolností, za jakých firma poskytuje podporu), odlišení praxe sponzoringu a dárcovství, využívání různých nástrojů firemní filantropie (věcné dary, dobrovolnictví zaměstnanců…) a využívání daňových zvýhodnění. Tyto znaky splňují především velké firmy - např. ty, které se sdružily v Klubu firemních dárců Donator při Fóru dárců a podepsaly Etický kodex firemního dárce.

Jaké jsou trendy ve firemní filantropii

Role firemního dárcovství ve společnosti roste. Za poslední tři roky se počet firem, které se jím začaly zabývat, zvýšil o 12%. Také pojetí firemní filantropie se mění: firmy již více zamýšlejí svou podporu ne jako dílčí pomoc těm nejpotřebnějším (charitu), ale jako přímou investici do společnosti, ve které působí. Firemní dárci považují v současnosti rozsah svých filantropických aktivit za dostatečný a nehodlají jej v blízké budoucnosti zásadně měnit.

Co by motivovalo firmy, aby se staly firemními dárci

60% firem tvrdí, že k tomu, aby se staly firemními dárci (případně zvětšily rozsah svých filantropických aktivit) by je motivovalo zvýšení daňových odpisů pro dary (v současnosti si firmy mohou odepsat na dary 5% z daňového základu). Více než třetina také uvádí, že by je motivovala vyšší důvěryhodnost a profesionalita žadatelů. Téměř třetině firem chybí informace a v neposlední řadě i společenské uznání a změna postoje médií k tématu firemní filantropie.

Co výzkum přinesl a jeho hlavní výsledky se dozvíte v připojeném dokumentu.

Výzkum firemní filantropie vypracovalo občanské sdružení Fórum dárců ve spolupráci se sdružením Agnes za podpory nadace NROS - programu PHARE Evropské unie. Sběr dat provedla v červnu 2004 firma Median, s.r.o na vzorku 577 firem z celé České republiky. Na 63 otázek ze čtyř tematických okruhů odpovídali v polostandardizovaných rozhovorech pracovníci oddělení marketingu, sponzoringu, PR a HR.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související články

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz