Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Vláda schválila novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vláda schválila novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech

28. 7. 2009 - PRAHA [Econnect/ ministr pro lidská práva]

Dne 27.7.2009 vláda ČR na svém jednání schválila novelu výše uvedeného zákona, kterou připravil ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech je právním předpisem, který umožňuje fungování jednoho z typů právnických osob, které jsou zahrnovány do tzv. neziskového sektoru.

Zpracování návrhu novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnost si vyžádala především potřeba aplikační praxe. Zpracování této novely má také vztah k vládnímu návrhu Občanského zákoníku, který předpokládá, že obecně prospěšné společnosti budou do budoucna nahrazeny ústavy a zákon č. 248/1995 Sb. bude zrušen. Již existující obecně prospěšné společnosti se však i poté budou nadále řídit zrušeným zákonem 248/1995 Sb. I proto je potřebné tento právní předpis novelizovat tak, aby vhodněji upravoval práva a povinnosti 1 700 v současné době zapsaných obecně prospěšných společností, protože po jeho zrušení již tato možnost nebude.

Hlavní změny, které vládní návrh novely zákona přináší, je například změna v osobě statutárního orgánu, kterým bude nadále nikoliv správní rada, ale ředitel společnosti. Posiluje se úloha zakladatele společnosti, jako orgánu, který ji nejen zakládá a zakotvuje řadu podmínek a pravidel do zakládací listiny, ale činí a schvaluje zásadní rozhodnutí o osudu společnosti i v průběhu její existence. Posílení role zakladatele si vyžádal mimo jiné i fakt, že tyto subjekty jsou často zakládány všemi články veřejné správy, které do nich vkládají veřejný majetek, vyžadující zvláštní ochranu.

Vládní návrh novely zákona č. 248/ 1995 Sb., přináší i další změny, jejichž smyslem je efektivnější a transparentnější chování těchto neziskových subjektů při poskytování veřejně prospěšných služeb. Současně může učinit tuto právní formu atraktivnější i pro orgány veřejné správy, pokud hledají způsob, jak poskytovat služby ve prospěch občanů prostřednictvím jimi založené soukromé společnosti tohoto typu.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz