Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Etická pravidla on-line fundraisingu ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Etická pravidla on-line fundraisingu

21. 1. 2005 - PRAHA [Econnect]

Při on-line fundraisingu je třeba zohlednit některé další aspekty, které se při ostatních formách fundraisingu nevyskytují. Americká nadace ePhilanthropy Foundation, která se věnuje využití internetu pro charitativní účely proto vytvořila kodex a zásady etického on-line fundraisingu. Cílem tohoto kodexu je zaručit vysoký etický standard on-line fundraisingu mezi uživateli internetu a vytvořit důvěryhodné prostředí pro dárce, kteří využívají pro realizaci svých darů on-line platby.

Etický kodex on-line fundraisingu

Organizace využívající metody on-line fundraisingu by měla:

 • Jasně a konkrétně představit a popsat svoji činnost a zveřejnit na webových stránkách příslušné údaje o své struktuře a svém hospodaření.
 • Při vytváření svých webových stránek dbát na pravdivost obsahu, důvěryhodný design a na vhodné zabezpečení údajů.
 • Usilovat o maximální možnou míru zabezpečení všech on-line transakcí tak, aby byly chráněny osobní údaje dárce.
 • Usilovat o důvěryhodnost všech on-line transakcí.
 • Umožnit dárci anonymní dar.
 • Pokud si to dárce přeje, jeho jméno a e-mailová adresa nebudou uvedeny v žádných adresářích, které jsou předmětem výměny, prodeje či sdílení s jinými organizacemi.
 • Při e-mailové komunikaci a uvedení adresy dárce v mailing listech umožnit kdykoli odhlášení osoby z mailing listu.
 • Při provádění on-line plateb zveřejněte údaje o organizaci, která realizuje on-line platbu.
 • Obratem reagujte na všechny legitimní připomínky a stížnosti dárců.
 • Zajistěte (a ujistěte o tom vaše dárce), aby všechny dary a příspěvky věnované vaší organizaci byly využity k těm účelům, na jaké byly věnovány.
 • Zabezpečte, aby společnost zajišťující finanční převody pro vaši organizaci poskytovala úplné a jasné informace o všech platbách, včetně přesných a včasných údajích o finančních transakcích.
 • Stále se informujte o nových a nejvhodnějších způsobech, jak zajistit maximální bezpečnost a ochranu osobních údajů dárců.
 • Dodržujte myšlenky i psané předpisy všech odpovídajících zákonů a právních předpisů.
 • Zajistěte, aby všechny přislíbené služby, informace a další sliby uvedené na vašich webových stránkách v souvislosti s darem či finanční transakcí byly dodrženy.
 • Pokud pro vás on-line fundraising zajišťuje na zakázku jiná organizace, vysvětlete jasně vztah mezi touto organizací a organizací, která je cílovým příjemcem daru.

Deset základních pravidel on-line fundraisingu, které by měla znát každá NNO

Pravidlo první: Vybudujte si dobré jméno
Pokud se vám povede vytvořit si dobré jméno, máte vyhráno. Dobré jméno vaší organizace je základem pro on-line fundraising, stejně tak jako pro fundraising tradiční.

Pravidlo druhé: Potřebujete vizi a „know how“
Pamatujte si, že váš web slouží pro vaši propagaci a pro váš fundraising. Obsah webu tedy musí stanovovat ten, kdo zodpovídá za propagaci a za fundraising, nikoliv web designer.

Pravidlo třetí: Vše pro dárce!
Dárce musí být na prvním místě. Poznejte se co nejvíce s vašimi dárci a umožněte jim, aby oni poznali vás!

Pravidlo čtvrté: Informujte dárce
Udržujte váš web aktuální a zajímavý. Dejte vašim dárcům možnost výběru (např. na jaké aktivity chtějí přispět). Ukažte vašim dárcům na co a jakým způsobem jste využili jejich peníze.

Pravidlo páté: Zahrňte do vaší propagace vše, co s vašimi aktivitami souvisí
Samotný website neznamená pro vaši propagaci nic. Využijte všechny aktivity a všechny možnosti, které souvisí s tím, co děláte a upozorněte na své web stránky!

Pravidlo šesté: Neprodávejte vaše poslání
Mnoho webů neziskových organizací vypadá spíše jako internetový obchod, než stránka charitativní organizace! Vaše poslání a vaše cíle musí zůstat na prvním místě!

Pravidlo sedmé: Etika, zajištění ochrany osobních údajů a zabezpečení nesmí být jen fráze
Mnoho dárců se možná právě teď rozhoduje o svém prvním on-line příspěvku. Právem od vás očekává zajištění ochrany osobních údajů a zabezpečení všech transakcí.

Pravidlo osmé: Internet je výborný prostředek pro vybudování sítě podporovatelů a přispěvatelů
Pro mnoho organizací, především těch menších, je z finančních důvodů obtížné zajistit si dobrou propagaci a efektivní komunikaci se svými přispěvateli. Internet je výborný nástroj, jak toho levně a účinně dosáhnout.

Pravidlo deváté: Na váš web je třeba upozornit
Musíte neustále upozorňovat a informovat své podporovatele a přispěvatele na informace a novinky na vašem webu. Nezapomeňte však, že k této e-mailové komunikaci potřebujete jejich souhlas!

Pravidlo desáté: Dárcovství on-line nejsou jen peníze!
Získávání příspěvků darů on-line je nástroj pro vaší fundraisingovou strategii a nelze na něj pohlížet jen jako na snadné a rychlé peníze pro vaši organizaci! Základem je vždy vytvoření silné a stabilní skupiny podporovatelů.

Jak efektivně využívat e-mail pro komunikaci s vašimi podporovateli a přispěvateli

Etická pravidla pro používání e-mailu při komunikaci s vašimi přispěvateli

Snažte se získat e-mailové adresy vašich příznivců všude, kde je to možné. Získávejte e-mailové adresy prostřenictvím vašich webových stránek (nabídněte např. zasílání informací, pozvánek na akce apod.), na vašich akcích, v médiích či osobně.

 1. Umožněte vždy odhlášení z mailing listu.
  Nezapomeňte, že etika e-mailové komunikace vyžaduje, abyste umožnili vašim přispěvatelům, kdykoli se odhlásit z vašeho mailing listu.
 2. Neposílejte nevyžádané e-maily nebo „spamy!
  Zatímco výměna či prodej adresářů pro direct mailing je možná, poskytnutí, výměna či prodej databází elektronických adres je nezákonná, pokud s ní osoby uvedené na tomto seznamu nevyslovily souhlas. Nesdílejte tedy své seznamy elektronických adres s nikým, pokud nemáte explicitní souhlas dané osoby.
 3. Nezahlťte své přispěvatele e-mailovou korespondencí!
  Neposílejte svým příznivcům příliš mnoho zpráv nebo zprávy, které pro ně nejsou zajímavé. Největší výhodou elektronické pošty je možnost komunikovat s vašimi příznivci snadno a levně. Nezneužívejte proto tuto příležitost.
 4. Nebojte se požádat o dar.
  Zatímco většina vašich zpráv by měla informovat, vychovávat či zvát na akce, je samozřejmě také zcela legitimní občas požádat o pomoc, o dar. Nezapomeňte také zdůraznit, jak důležitý byl pro vás jejich předešlý dar a jak byl využit. Můžete také dárce vyzvat, aby vám zaslali připomínky k vaší práci.
 5. Buďte připraveni odpovídat na vaši e-mailovou poštu!
  Váš web a e-mail umožňuje vašim přispěvatelům snadno vás kontaktovat se svými otázkami, podněty a připomínkami. Odpovídat na tyto e-maily vyžaduje určitý systém a osobu, která má tento úkol na starosti. Navíc u elektronické komunikace se očekává prakticky okamžitá odezva! Nezapomeňte také zveřejňovat vaše telefonní čísla pro ty, kdo vás potřebují kontaktovat osobně.

Zpracováno podle materiálu ePhilathropy Foundation


Václav Klinkera

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz