Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Webová prezentace NNO: Plánujeme, vytváříme a provozujeme webové stránky ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Webová prezentace NNO: Plánujeme, vytváříme a provozujeme webové stránky

27. 1. 2005 - PRAHA [Econnect]

Funkčně a zajímavě udělané webové stránky jsou neocenitelným pomocníkem pro komunikaci a aktivity NNO. Kromě toho lze webové stránky a on-line média využívat jako fundraisingový nástroj s dobrým potenciálem – přesvědčivě se to prokázalo při pomoci obětem tsunami v jihovýchodní Asii. O vytváření webových stránek pro prezentaci NNO se více dozvíte z článku Tomáše Tetivy a Martina Hladíka, který vznikl jako součást internetové publikace Manuál pro on-line fundraising v rámci projektu Dlouhodobá strategie Multikulturního centra Praha.

Webové stránky a on-line fundraising

Webové stránky se staly neodmyslitelnou součástí našich životů. Pokud si potřebujeme vyhledat konkrétní informace, nebo se s někým domluvit prostřednictvím e-mailové pošty či si jen zahrát vaši oblíbenou hru, obvykle tak učiníme na některých webových stránkách. Je to rychlé, jednoduché a obyčejně spolehlivé. Webové stránky mají dnes všechny státní úřady, obchodní organizace a internet samotný patří mezi nejrychleji se rozvíjející médium.

V současné době se čím dál častěji můžeme setkat s využíváním webových stránek jako fundraisingového nástroje. Jejich potenciál není stále plně využíván, neboť se jedná o poměrně nový nástroj a vlastně i komunikační médium. Přesto však tento způsob fundraisingu získává stále větší místo v rámci celkového fundraisingu NNO. On-line fundraising je navíc velmi perspektivní vzhledem k tomu, že tato média používá zejména mladší generace, která je obvykle více ochotná podporovat činnost NNO. Pokud se tedy rozhodneme rozšířit fundraisingový záběr tímto směrem, máme možnost využívat webové stránky v podstatě dvojím způsobem.

Webové stránky lze využívat jako primární nástroj při fundraisingu. To znamená, že potenciální příznivec si otevře webové stránky a pokud se rozhodne organizaci podpořit, může tak učinit prostřednictvím webu. Jinými slovy, může on-line převést určitou částku peněz na účet organizace či si v elektronickém obchodě na stránkách zakoupit nějaký produkt. Další možností vhodnou především pro organizace s často navštěvovanými stránkami je prodej reklamního místa na webových stránkách.

Webové stránky mohou sloužit jako druhotný nástroj při fundraisingu. Na webových stránkách lze zveřejnit např. telefonní číslo pro hlasové služby, SMS či DMS, přičemž volání či zasílání zpráv je zpoplatněno a zisk plyne na konto organizace. Kromě toho, pokud se příznivec rozhodne podporovat naší organizaci, učiní tak často právě proto, že se seznámil s informacemi o aktivitách organizace na webu.

Další důvody proč mít webové stránky

Jaké další výhody plynou z používání internetu a webových stránek pro NNO? Webové stránky jsou výkladní skříní každé organizace. Jestliže chceme pravidelně zveřejňovat konkrétní informace či informovat návštěvníky o naší činnosti, pak web je velmi vhodné médium, neboť informace zde vystavené můžeme velmi rychle aktualizovat. Navíc množství dokumentů a článků, které na webu zveřejníme, může být díky povaze internetového média takřka neomezené. V každém případě pak pořízení a provozování webových stránek je nesrovnatelně levnější v porovnání s pravidelným publikováním tištěných materiálů.

Webové stránky jsou neocenitelným nástrojem při komunikaci s příznivci. Prostřednictvím e-mailové pošty můžeme poměrně rychle reagovat na veškeré dotazy a žádosti návštěvníků našich stránek. Pokud budeme používat chat, tak se naše webové stránky mohou stát jakousi virtuální konferenční místností, kde se můžeme on-line v reálném čase setkávat s našimi příznivci. Kromě toho lze na stránkách zřídit elektronická diskusní fóra ke konkrétním tématům, kde může také průběžně probíhat výměna názorů.

Plánujeme webové stránky

Cíl webových stránek

Jakmile se rozhodneme, že si chceme pořídit webové stránky, měli bychom si jako první krok odpovědět na otázku, k čemu tyto stránky mají sloužit a jaký mají smysl. Jiné budou osobní webové stránky člověka, který zde zveřejňuje fotografie a cestopisné reportáže ze své dovolené, jiné stránky bohaté nadnárodní společnosti, která chce získat co největší počet zákazníků a účet za jejich vytvoření se může pohybovat řádově třeba v milionech a zase jiné budou stránky nevládní neziskové organizace, která chce především komunikovat se svým příznivci.

Cílem firemních webových stránek bude např. zvýšit prestiž či povědomí o firmě, zvýšit tržby nebo zavést nový prodejní kanál (elektronický obchod). Stránky neziskových organizací mohou mít za cíl upozorňovat na negativní jevy ve společnosti, aktivizovat veřejnost, snížit náklady na komunikaci se svými příznivci, získávat zpětnou vazbu a nebo třeba získávat finance na svůj provoz. Cílů může být mnoho a některé i protichůdné. Proto je důležité i určení jejich priorit. Jejich volba by měla být odvozena a v souladu s vizí a strategií organizace.

Kdo je bude navštěvovat

Stanovení konkrétního záměru je však pouze jedna strana mince. Neméně důležité je přihlížet k faktu, kdo si bude naše stránky prohlížet, tedy jiným slovy, jaké složení bude mít cílová skupina návštěvníků. Čím lépe budeme vědět, jak bude vypadat modelový návštěvník vašich stránek, tím máme větší šanci, že se vám ho podaří natolik upoutat, že se bude na vaše stránky vracet. Čím lépe jej poznáme, tím efektivněji jej můžeme oslovit. Každý modelový návštěvník má jméno, věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání a životní styl. Důležité může být, jak dobře ovládá práci s počítačem a internetem a zde není třeba krátkozraký či dokonce nevidomý.

Všechny tyto aspekty budou hrát roli při realizaci webových stránek. Jejich vzhled i obsah bude jiný pokud bude typickým návštěvníkem mladý vysokoškolák či vysokoškolačka se zájmem o aktivní ochranu přírody a jiný zase bude, jestliže počítáme s tím, že na naše stránky budou chodit lidé středního věku, kteří zde budou vyhledávat informace, jak pečovat o své blízké ve stáří.

Výběr obsahu a funkcí

Pokud již víme, co chceme novým webem získat, komu je určen a co hledají a potřebují jeho uživatelé, můžeme začít s plánováním jeho obsahu a funkcí. Způsobů, jak vybrat obsah, může být několik – prozkoumání obsahu vašeho starého webu, analýza podobně zaměřených stránek, brainstorming („mozková bouře“ - týmová metoda pro vytváření co největšího počtu nápadů na dané téma) či jejich kombinace. Vždy je však třeba mít na paměti, že stránky nebudeme jen vytvářet, ale i provozovat a spravovat. Rozsáhlejší web většinou znamená i větší náklady na jeho provoz (pokud je ovšem web aktualizován).

Obsah pro on-line fundraising

Zvolíme-li si za cíl stránek usnadnit získávání finančních prostředků, pak zcela jistě použijeme různé fundraisingové nástroje. Jaké jsou tedy používány nejčastěji?

Elektronický obchod

Fundraising prostřednictvím elektronického obchodu na webových stránkách patří mezi nejčastější způsob získávání finančních prostředků v rámci neziskového sektoru. Na webové stránky lze umístit nabídku nejrůznějších produktů (trička, knihy, CD, kalendáře, propagační předměty apod.).

Chce-li nezisková organizace přes web prodávat na internetu své zboží, stojí před rozhodnutím, jestli koupit hotové řešení, použít aplikační hosting (hostování aplikace internetového obchodu na webu provozovatele) nebo vytvořit vlastní řešení. Je to jako s koupí auta. Koupě nového auta zajišťuje majiteli, v závislosti na jeho rozpočtu, získání dalších dodatečných možnosti podle potřeb. Ale auto může kompletně zastarat a bude třeba utratit spoustu peněz za nové. Nebo je možné auto si pronajmout, ale nikdy nebude opravdu patřit do vlastnictví. Nebo pokud si opravdu chce budoucí uživatel splnit svůj sen, může si ho zkonstruovat sám podle svých speciálních potřeb. Ale v tom případě je nezbytné, aby byl dobrý mechanik (nebo manažer).

Při zvažování těchto možností, je nutné vzít v potaz nejen počáteční náklady, ale i to, kolik bude stát budoucí přizpůsobování k individuálním potřebám. Často platí, že to co vypadá zpočátku jako levné, může postupně ujídat stále více z rozpočtu organizace, jak se rozrůstá její sortiment a jak se přidávají nové funkce.

Obecně platí, že aplikační hosting vyžaduje nízké počáteční náklady, ale je zde celkem strmý růst výdajů na to, aby fungoval a vypadal tak, jak obchodník chce. Zatímco vlastní řešení, které je zpočátku dražší, je škálovatelné dostatečně bez nějakých vyšších skrytých nákladů.

Vzhledem k možnostem českých NNO a předpokladech prodeje jejich sortimentu v řádu jednotek kusů měsíčně však nemá smysl kupovat drahá řešení a nejvíce v úvahu připadá aplikační hosting. Toto řešení je většinou málo nákladné a zahrnuje mnoho společných rysů. Je rychlé, protože celý obchod je administrován přes web. Není třeba ve většině případů instalovat žádný software, stačí nastavit pár údajů a vložit informace o produktech.

Nevýhodou je, že tyto služby nemusí podporovat funkce a zobrazení, jaké obchodník vyžaduje. Rovněž díky svému instantnímu vzhledu bude pro organizaci celkem obtížné se od konkurence odlišit. Předností však může být zahrnutí virtuální prodejny do obchodního centra, které tvoří obchody již tuto službu využívající. V Čechách lze např. využívat brněnský Zoner InShop nebo Vltava2000.

Je-li organizace zručná či má-li relativně malý sortiment připadá v úvahu i velmi jednoduché řešení pomocí HTML formuláře generujícího email či pouze na stránce zobrazený katalog. V tomto případě se však uživatel musí spokojit s velmi omezeným výběrem placení (jen na dobírku či v hotovosti). V mnoha případech však toto může stačit a je adekvátní předpokládaným příjmům z takového elektronického obchodu. Příkladem organizací využívajících toto řešení může být např. Greenpeace ČR nebo Ekumenická akademie.

Dárcovský příspěvek

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů v NNO jsou peníze, které organizaci přímo poskytnou její příznivci. Na webových stránkách najdou návštěvníci informace o činnosti organizace, a pokud chtějí její činnost podpořit, mohou zaslat na účet organizace jednorázovou libovolnou částku či se stát pravidelným přispěvateli.

Další možností způsobem je sponzorský dar na konkrétní projekt. Peníze lze poukázat organizaci převodem či složenkou. Příkladem v neziskovém sektoru může být program Strom života Nadace Partnerství, což je podpora výsadby především původních druhů stromů v České republice občanskými sdruženími, obcemi a školami. Program usiluje o zapojení širokého spektra lidí do výsadeb stromů a následné péče o ně a o zvýšení zájmu veřejnosti o stromy a zeleň vůbec.

Výhodou individuálního dárcovství je, že platby nejsou anonymní a probíhají transparentně. Tento způsob fundraisingu proto využívá třeba Amnesty International či Greenpeace, které mají v rámci neziskového sektoru nejstriktnější způsob financování (obě organizace mají ve svých stanovách, že nebudou přijímat žádné peníze od vlád, politických stran, průmyslu či nadací spojených s těmito subjekty). Kromě toho lze na základě údajů z těchto darů vybudovat databázi potenciálních příznivců, které lze průběžně oslovovat a nabízet jim další možnosti, jak vzájemně spolupracovat.

Prodej reklamního místa na webu

Další možností on-line fundraisingu je prodej reklamního prostoru na webu. Organizace může nabídnout zájemcům možnost zveřejnění jejich reklamy, což však mohou využívat pouze organizace, které mají zajímavý obsah a vetší návštěvnost stránek. Příkladem v neziskovém sektoru může být Econnect.

Bannerovou reklamu tvoří obvykle reklamní proužek o standardní velikosti 468 x 60 pixel. Formát je animovaný GIF či Flash. Uživatelé si však na tento formát již zvykli a podvědomě či úmyslně jej ignorují (což se nazývá tzv. bannerová slepota) a navíc existují prohlížeče či speciální programy, které je na stránkách zablokují. Proto je trendem ústup od těchto klasických bannerů a jejich nahrazení grafickými formáty s různou velikostí a umístěním. Cílem je co nejvíce překvapit uživatele, zaujmout ho sdělením a donutit ho prokliknout na web inzerenta.

Velmi perspektivní a v současnosti opět využívanou formou reklamy je textová reklama. Ta má oproti grafické reklamě výhodu v rychlosti jejího vytvoření a menší zátěží pro objem stránek. Inzerent tak ušetří peníze díky tomu, že nemusí vytvářet grafickou podobu reklamy a zároveň textová reklama zasáhne i uživatele, kteří se grafické reklamě záměrně vyhýbají.

Stejně jako u grafické reklamy existují u textové reklamy služby, kteří zprostředkovávají poptávku a nabídku mezi inzerenty a poskytovateli reklamního prostoru. Úspěšným příkladem může být služba Google AdSense či v Čechách a na Slovensku eTarget.

Hlasové služby

Další formou fundraisingu jsou hlasové služby, kdy zájemce zavolá na telefonní číslo se záměrem získat konkrétní informace, přičemž po celou dobu volání platí speciální tarif. Tato služba se především využívá při poskytování informačního servisu, při konzultacích s profesionály či jako pomoc v nesnázích (hot line) při podpoře rozmanitých služeb a produktů.

Technické zázemí pro tuto službu poskytuje Český Telecom v rámci svých tzv. Barevných linek. Linky jsou barevně odlišeny podle způsobu tarifikace. Zelená linka znamená volání zdarma, Modrá linka sdílený tarif (platí volající i příjemce hovoru). Hovory na Bílé lince platí volající. U Žluté linky, Duhové linky a Linky 909 si sami zvolíte tarif, který bude volající platit. Příkladem využití Žluté linky v neziskovém sektoru je Sdružení obrany spotřebitelů, které na této lince poskytuje odborné konzultace.

SMS služby

Velmi významným způsobem získávání peněz prostřednictvím elektronických médií jsou SMS služby. Tyto služby se využívají zejména v komerčním sektoru, a to v rámci hlasování (např. Česko hledá Superstar – největší SMS projekt v historii), v soutěžích a hrách, při zadávání inzerátů či jako placená informační služba (akce, horoskopy). Služba za odeslání SMS je zpoplatněna speciálním tarifem, který určuje zadavatel této služby.

Dárcovská SMS

Jednou z nových možností je využívání DMS, tedy dárcovské SMS. Tato služba je společným projektem Fóra dárců a Asociací provozovatelů mobilních sítí. Projekt DMS nabízí nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávání příspěvků od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Pokud se zájemce rozhodne podpořit konkrétní organizaci, stačí zaslat klíčové heslo na jednotné telefonní číslo a organizace obdrží zhruba 27 Kč ve svůj prospěch.

Výhodou je jednoduchost a přístupnost celé operace, která zvyšuje pravděpodobnost, že se zájemce rozhodne podpořit organizaci. NNO nemusí řešit technické nastavení ani právní zabezpečení projektu DMS, neboť vše je standardně nastaveno. Schvalovací proces a zapojení NNO do projektu DMS probíhá rychle a jednoduchou formou. NNO také získávají komunikační podporu ze strany projektu DMS. Velmi úspěšným příkladem v NNO je projekt Pomozte dětem, kde se vybralo více než 3 milióny korun prostřednictvím DMS či v současnosti probíhající sbírky na pomoc obětem tsunami v Asii organizací Adra, Česká katolická charita a Člověk v tísni.

Struktura a navigace

Čím složitější a rozsáhlejší web tvoříme, tím důležitější je způsob, jakým jej roztřídíme do jednotlivých stránek a sekcí a jak je mezi sebou navzájem provážeme. Odborně se tomu říká informační architektura. Zjednodušeně si lze váš web představit jako program. Tento program je nutné co nejefektivněji ovládat (myší, klávesnicí, klávesovými zkratkami) tak, abyste co nejdříve našli to, co hledáte a dokázali provést to, co od něj očekáváte. Toto ovládání by měl uživatel zvládnout intuitivně bez nutnosti školení a zkoumání metodou pokus-omyl. Zkrátka program (web) by měl být použitelný.

„Pokud se web obtížně používá, lidé z něj odejdou. Pokud úvodní stránka neobsahuje jasné informace, o čem web je a co na něm jde dělat, lidé odejdou. Pokud uživatel na webu zabloudí, odejde. Jestliže se informace na webu uživateli obtížně čtou, či neodpovídají na jeho otázky, odejde... Po ruce je plno dalších webů. Odchod je základní obrana uživatele před potížemi,“ tvrdí přední autorita na webové stránky Jacob Nielsen.

Termínem použitelnost (usability) internetových stránek označujeme tedy to, jak rychle návštěvník pochopí jejich strukturu a ovládání a jak snadno se na stránkách orientuje. Ovládání dobře použitelných stránek by mělo být jasné, intuitivní a co nejpohodlnější. Pokud návštěvník na stránkách bloudí a nedokáže najít cestu k tomu, kvůli čemu na vaše stránky přišel, pak není příliš pravděpodobné, že se ještě kdy na stránky vrátí. Dobrá použitelnost společně s přitažlivým vzhledem a informativním obsahem je základní podmínkou úspěchu webových stránek.

Podle Nielsena má použitelnost těchto pět základních cílů:

 • Uživatel rychle pochopí a dokáže používat web, na který přišel poprvé.
 • Uživatel dokáže snadno a rychle dosahovat svých cílů na webu, který již zná.
 • Uživatel si uspořádání a ovládání webu zapamatuje a znovu rychle vybaví, když se na něj po určité době vrátí.
 • Uživatel dělá minimum závažných chyb a z každé chyby se rychle vzpamatuje.
 • Používání webu přináší uživateli příjemný zážitek.

Výsledkem plánování webu by měly být především mapa stránek a obsahová a funkční specifikace. Mapa stránek je přehled všech stránek webu obvykle vyjádřen hierarchicky ve vztazích mezi sebou. Obsahová a funkční specifikace je dopodrobna rozpracovaný dokument, jež popisuje, co každá stránka bude obsahovat, jak se bude jmenovat a co bude umět.

Vytváříme webové stránky

Jakmile si ujasníme naší představu o budoucích webových stránkách, můžeme se směle pustit přímo do jejich tvorby. Přestože jejich výslednou podobu ovlivňuje jejich obsah, funkce a zkušenosti konkrétního webdesignera, měli bychom se při jejich tvorbě držet následujících zásad.

Zásady tvorby

Stránky jsou srozumitelné, přehledné a snadno se používají. Návštěvník tak rychle a bez potíží najde to, co hledá a spojí si jméno organizace s příjemným uživatelským zážitkem. Stránky nepřehledné a obtížně použitelné vyvolávají frustraci a návštěvník bude asociovat nepříjemný zážitek se jménem organizace.

Stránky obsahují úplné informace. Pokud bude návštěvník webových stránek muset ke zjištění všech potřebných informací telefonovat či si osobně dostavit, není příliš pravděpodobné, že je bude nadále používat k získávání informací. Návštěvník by si měl ze stránek dozvědět vše, protože nebude moci zatelefonovat, pokud si je bude prohlížet uprostřed noci či na druhém konci světa.

Stránky jsou dobře viditelné - každý je snadno najde. Adresa musí být jednoduchá, snadná k zapamatování a co nejvíce veřejně známá. Každým běžným prohlížečem by mělo být možné stránky rychle a jednoduše najít.

Stránky jsou plně přístupné. Uživatelé méně běžných prohlížečů a počítačů, jakož i uživatelé nevidomí či jinak zdravotně postižení neměli mít potíže s přístupem na vaše stránky. Pokud vytvoříte skutečně bezbariérové stránky, hendikepovaní návštěvníci to ocení a budou se rádi na stránky vracet. Nepřístupné stránky v nich naopak vzbudí pocit neprofesionality a arogance.

Vzhled stránek je vkusný, dobře barevně sladěný. Grafické prvky se nesnaží upoutat za každou cenu, ale naopak pomáhají k lepší orientaci. Pokud budou stránky graficky vyvážené, bude to plus i pro kredit vaší organizace.

Grafický návrh

Pokud se návštěvník prokliká webovou džunglí až na naše stránky, máme zhruba 10 sekund na to, abychom upoutali jeho pozornost. Na to nezapomínejme, až budeme připravovat návrh stránek. Jejich vzhled je totiž to první, co upoutá pozornost návštěvníka, který si je právě otevřel. To však neznamená, že jejich vzhled musí působit bombastickým dojmem a překypovat barvami a nejrůznějšími efekty. Opak je pravdou. Grafická podoba stránek by měla na první pohled působit příjemně, aby se návštěvník na stránkách cítil „jako doma“. Jakmile začne mít pocit, že se ho snažíme oslnit okázalým vzhledem stránek, bude velmi pravděpodobné, že z nich brzy odejde.

Grafický návrh by měl vycházet z cílů webových stránek a z profilu předpokládaných cílových skupin. Odrazit se v něm musí i výsledky práce informačního architekta v podobě správně zvoleného systému navigace. Provádí se většinou v grafickém editoru (např. Photoshop) pro úvodní stránku webu případně pro další vzhledově odlišné stránky. V následném kroku je návrh převeden do jazyka HTML a kaskádových stylů (CSS).

Příprava a psaní textů pro stránky

Přestože vzhled stránek má v celkové tvorbě webu nezastupitelné místo, převážná většina lidí si otevře webové stránky, aby se něco dozvěděla. Je nutné proto připravovat obsahovou stránku webu velmi pečlivě, neboť se jedná o stěžejní prvek vašich stránek. Správný styl textů je jedním z pilířů úspěšných stránek a zárukou, že se na ně návštěvníci budou opětovně vracet. O správném stylu by se dalo psát sáhodlouze, ale proberme aspoň nejdůležitější pravidla.

Texty webových stránek musí obsahovat kvalitní a aktuální informace, musí být stručné a srozumitelné. Při přípravě a psaní textů musíme brát v potaz, že na naše stránky většina návštěvníků zavítala pro informace a my je musíme obsloužit kvalitně, rychle a přehledně. Abychom je dokázali přesvědčivě oslovit, měli bychom používat styl, který bude cílové skupině našich návštěvníků blízký. Gramatická a pravopisná správnost textů se pak rozumí samo sebou.

Informační hodnota

Návštěvníci přicházejí na stránky, aby se něco dozvěděli. Je třeba se vyvarovat slovnímu balastu a mluvit o tom, co je tématem našich stránek. Stejně tak důležitá je aktuálnost textů. Pokud návštěvník narazí na stránky, kde je poslední update několik měsíců starý, nebude to na něj působit příliš profesionálně.

Stručnost

Návštěvníci čtou webové stránky rychle. Běžný návštěvník stráví nad otevřenou stránkou vteřiny. Mějme na paměti, že co nepřečte do jedné minuty, nepřečte už vůbec. Webových stránek v současnosti existují miliardy, takže konkurence je opravdu nesmírná. Nemarněme drahocenný čas návštěvníků vašich stránek a vyjadřujme se co nejstručněji.

Přehlednost

Text na webové stránce musí být přehledný. Je třeba psát krátké a významově ucelené stránky. Dlouhý text je dobré rozdělit do více odstavců a používat mezititulky a odrážky pro členění textu. Klíčová slova v textu je lepší tučně zvýraznit, aby opticky tvořila záchytné body při prohlížení stránky. Většina lidí totiž nečte stránky jako souvislý text, ale spíše po nich těká očima.

Styl

Návštěvníci nečtou webové stránky stejně jako klasicky tištěný text v knize. Důležité je proto přizpůsobit jejich odlišné vnímání i ve stylistické rovině. Webový text by měl vypadat jako obrácená pyramida – nejdůležitější informace v prvním odstavci a detaily až na konec. Jazykový styl a použitý slovník musí odpovídat cílové skupině našich návštěvníků. Pokud nebude čtenář rozumět tomu, co mu chceme říci, už se na naše stránky nevrátí.

Převod grafického návrhu a textů do HTML

Jazyk HTML slouží pro popis struktury webových dokumentů a vytváření jejich vzájemné provázanosti prostřednictvím odkazů. Jinými slovy, tímto jazykem říkáme prohlížeči webových stránek (Internet Explorer, Mozilla či Opera apod.), jakým způsobem má stránky zobrazit. Přepis stránky do HTML se nazývá zdrojový kód.

Na vytvoření moderních webových stránek však už dnes nestačí ovládat pouze jazyk HTML a práci v příslušném editoru. HTML kódování je poměrně jednoduché a na trhu existuje spousta příruček, stejně jako lze stáhnout z webu návody, podle kterých se tento jazyk lze poměrně rychle naučit. Většina návštěvníků od webových stránek očekává jejich interaktivitu, tedy možnost se nějakým způsobem aktivně podílet na jejich prohlížení, např. hlasovat v anketě či odeslat objednávku.

Na rozdíl od původních statických stránek napsaných pouze v HTML při použití tzv. kaskádových stylů (CSS), se dnes vytváří především dynamické stránky, které mohou nějak reagovat na návštěvníkovu aktivitu. Vytváření těchto stránek však vyžaduje vyšší stupeň znalosti programování, a to především v jazyce PHP a ASP či dalších programovacích jazycích. Zcela jiný přístup k vytváření webových stránek představuje Flash, ve kterém lze vytvářet nejrůznější pohyblivé efekty.

Začlenění publikačního systému a vkládání dat

Jde-li obsáhlejší stránky na kterých se obsahově podílí více lidí nebo o stránky, jež vyžadují častou obměnu informací, je vhodné do nich nasadit tzv. publikační systém (Content Managment System). Ten zefektivňuje rutinní operace při editaci dat a odstiňuje uživatele od internetových technologií. Ke správě webu pak stačí obyčejný webový prohlížeč a uživatel krátce proškolený v používání takovéhoto systému.

V této fázi jde především o zabudování publikačního systému do celého webu či vybraných stránek (např. novinky či tiskové zprávy), jeho nastavení na základě potřeb a požadavků a úpravu grafických šablon. Součástí je často i automatický import existujících textů (pokud to systém poskytuje) či ruční naplnění systému informacemi.

Testování

Přestože už máme stránky hotové a vystavené na webu, ještě je před námi jedna etapa, kterou rozhodně nelze pominout. Předtím než stránky pustíme do éteru, musíme je otestovat. To znamená, že někdo v roli potencionálního návštěvníka by měl vyzkoušet, jak dobře se na stránkách orientuje a jak je dokáže používat. Uživatel tak sám svými chybami odhaluje slabiny vzhledu a svými úspěchy potvrzuje jeho kvality.

Uživatelské testování má své místo ve všech fázích návrhu či redesignu webu. Je vhodné testovat již prvotní návrhy struktury webu, navigace a rozvržení stránky, které jsou dosud jen na papíře. Později se testuje prototyp webu a nakonec i jeho finální podoba. Více kratších testů s méně uživateli přináší lepší výsledky, než jeden rozsáhlý test těsně před koncem.

Propagujeme webové stránky

Stránky musí být na Internetu vidět, jinak na ně nikdo nepřijde. Jinými slovy, celkový počet návštěvníků bude přímo úměrný tomu, jakou budou mít stránky propagaci a bude se o nich vědět. Nejlepším reklamním poutačem ve světě webu pro „kolemjdoucí“ jsou odkazy umístěné na jiných stránkách.

V podstatě existují jen dva typy zdrojů návštěvnosti. Buď návštěvník přijde přes odkaz na jiné stránce, nebo zadá adresu cílové stránky přímo do prohlížeče. Obě skupiny však jde dále členit.

Příchody z jiných stránek

Z jiných stránek obvykle přicházejí návštěvníci, kteří vás ještě neznají (hovoříme o nové návštěvnosti). Jedná se proto o zvlášť cenné zdroje návštěvnosti. Člení se zejména na:

 • Katalogy. U nás např. katalogy největších portálů Seznam, Atlas nebo Centrum, v zahraničí Yahoo!, Open Directory Project a další. Kromě nich však existují desítky dalších všeobecných katalogů a stovky katalogů specializovaných na určitý obor.
 • Fulltextové vyhledávače. Celosvětově nejpoužívanějším je Google, u nás ho doplňuje Jyxo a Morfeo. Někdy mohou návštěvníci přicházet z vyhledavačů přímo, jindy prostřednictvím portálů, které určitý vyhledávač integrují. V současnosti např. portál Seznam používá pro fulltextové vyhledávání Google, Portál Atlas Jyxo a portál Centrum Morfeo.
 • Zpravodajské servery a webové magazíny. Tyto typy webů mohou psát o vaší organizaci a přitom se odkazovat na vaše stránky.
 • Partnerské weby. Jsou ty, se kterými se dohodnete na výměně odkazů. Vy odkazujete na jejich stránky, oni na vaše.
 • Diskusní fóra a archivy emailových konferencí. Vy sami nebo kdokoli jiný může odkaz na vaše stránky uvést v příspěvku do webového diskusního fóra či emailové konference.
 • Placená reklama. Jedná se o bannery a textovou reklamu.
Přímé příchody

Přímo přicházejí návštěvníci, kteří zadají adresu stránek do prohlížeče, mají ji uloženou v oblíbených položkách, nebo jim přišla elektronickou poštou. Na rozdíl od předešlé skupiny, kde lze konkrétní zdroj návštěvnosti přesně vysledovat z dat zaznamenaných webovým serverem či statistickou službou, zde to možné není.

Jak zvyšovat návštěvnost stránek

Existuje celá řada způsobů, jak zvyšovat viditelnost stránek a tím i jejich návštěvnost. Obvykle však není správné spoléhat jen na jednu metodu a využívá se proto jejich kombinace. Mezi nejčastěji používané metody patří:

 • registrace do katalogů
 • optimalizace pro vyhledávače
 • placená reklama na portálech, ve vyhledávačích a na oborově zaměřených stránkách výměna odkazů
 • zasílání tiskových zpráv zpravodajským webům
 • publikování článků ve specializovaných webových magazínech
 • vydávání vlastního emailového newsletteru či ezinu
 • přispívání do webových diskusních fór a emailových konferencí

Registrace do katalogů

První věc, která neodmyslitelně patří k zahájení provozu webu je takzvaná registrace do vyhledávačů, přesněji registrace do internetových katalogů stránek. Ty základní jistě znáte - Centrum, Seznam, Atlas, ve skutečnosti je jich však mnohem víc. Registrace v těchto katalozích je zpravidla zdarma.

Optimalizace pro vyhledávače

Toto je prvek, který jsme si již jednou zmínili, přesto ale do části propagace webu patří jelikož na stránky přichází velká část nových uživatelů právě přes vyhledávače (až 80%). Optimalizace stránek pro vyhledávače (SEO - Search Engine Optimization) zkoumá, jak fungují jednotlivé katalogy a vyhledávače a upravuje (optimalizuje) webové stránky tak, aby se po zadání určitého klíčového slova objevily na prvních místech vyhledávání.

Vyhledávače se nejdříve musí o naší stránce nějak dozvědět. To mohou prostřednictvím katalogů odkazů, ale především se tak děje prostřednictvím zpětných odkazů z jiných stránek. Čím tedy bude více stránek na nás odkazovat, tím dříve si jich vyhledávače všimnou a dostaví se k nám k tzv. indexaci obsahu (získávání obsahu stránek a jejich ukládání do vlastní databáze). Má to však ještě jeden pozitivní efekt – pokud na naše stránky odkazuje velké množství jiných stránek získávají hodnotu a jsou považovány za důležitější než jiné. I proto se pak ve výpisu vyhledávače objeví odkaz na vyšších místech. Tento princip využívají např. vyhledávače Google (Google Pagerank) nebo Jyxo (Jyxo rank).

Jakmile se vyhledávač dostaví na naše stránky, je třeba aby se mohl „volně“ pomocí hypertextových odkazů pohybovat po celém našem webu. Budeme-li mu v tom bránit např. pomocí menu vytvořeném pouze ve Flashi či Javascriptu, zůstane vyhledávač na úvodní stránce a ostatní úrovně mu zůstanou skryty. Taktéž obsahují-li stránky slova, které uživatelé málo hledají nebo nehledají vůbec, těžko jim v nalezení našich stránek vyhledávač pomůže. Čím častěji se určité klíčové slovo na stránce vyskytuje, tím hodnotnějším pro toto vyhledávané slovo se stránka stává. Důležitá je však i pozice tohoto slova ve stránce – vyskytuje-li se v nadpisu, v titulku, v popisu obrázku či je-li zvýrazněné, má větší význam než objevuje-li se v běžném textu.

Z popsaných principů tedy vyplývá, že umístění ve vyhledávačích tedy nejvíce ovlivňují kvalitní navigační struktura, množství zpětných odkazů z kvalitních webů, struktura HTML kódu stránek a způsob využívání klíčových slov.

Placená reklama na portálech a vyhledávačích

Můžete také využít textové a bannerové reklamy na cizích stránkách. Vyšší efektivity docílíte pak reklamou na tématicky podobně zaměřených serverech, kde můžete očekávat skupinu lidí, kterou váš produkt zaujme.

V katalozích a vyhledávačích můžete využít tzv. placených odkazů, kde na zvolená klíčová slova, nebo v určených rubrikách můžete za poplatek zobrazovat odkaz na vyšších pozicích a máte tak vyšší šanci, že na něj někdo klikne. Reklama se nakupuje buďto přímo u provozovatelů webů (Seznam.cz, Atlas.cz, Centrum.cz) nebo přes prostředníky. Těmi jsou mediální agentury a jejich služby (ARBOmedia, eTarget či Google AdWords).

Platby jsou většinou spíše než za časové období za tisíc zobrazení reklamy (CPT Cost per thousand). Slibně se rozvíjejícím způsobem placení používaným častěji u textových odkazů je platba za proklik (Pay Per Click, PPC).

Výměnná reklama

Pokud nechceme investovat do reklamy peníze, stačí se zařadit do některého ze systémů nabízejícího výměnu proužkové reklamy. Na českém Internetu je hned několik možností, ovšem mezi nejvýznamnější patří Billboard.cz a Mr. Linx.

Princip fungování je velmi jednoduchý: Nejprve se zaregistrujete, nahrajete svůj reklamní proužek (který můžete kdykoli změnit) a obdržíte kód; ten vložíte do svých stránek. Tím se zapojíte do reklamního systému a na vašich stránkách se budou zobrazovat reklamní proužky ostatních členů. To však může mít pro váš web nepříjemné důsledky, jak se o tom přesvědčila v roce 2002 Dáda Patrasová.

Na jejím webu určenému pro děti a zapojenému do výměnného systému Newlinx se zobrazovala reklama na web o architektuře ArchiWeb, která měla sexuální podtext. Oba uvedené systémy sice nabízejí zákaz zobrazování reklamy konkurenčních webů a ve svých kodexech neumožňují používat reklamu se sexuálním podtitulem, nicméně vše záleží na posouzení správců systému a to nemusí být vždy dostatečné.

U výměnných systému je důležitý i tzv. výměnný poměr. Ten udává počet zobrazení reklamy na našich stránkách k počtu zobrazení naší srovnatelné reklamy na stránkách ostatních členů. Většinou je udáván poměr 1:1. Vzhledem k vysokému počtu různých podporovaných formátů reklamního banneru, vzhledem k některým pokročilým vlastnostem a vzhledem k placeným kampaním a dalším faktorům se může výměnný poměr lišit (až 1:2).

Výměna odkazů

Tato metoda spočívá ve výměně odkazů s jinými servery. Jedním ze způsobů je kontaktovat majitele serverů se stejným nebo podobným zaměřením a zeptat se jich, zda nemají zájem o zveřejnění odkazu na váš web výměnou za to, že vy zveřejníte odkaz na jejich web. Oblíbené jsou zejména hyperlinkové odkazy provedené formou ikonek, tedy malých obrázků ve formátu JPEG nebo GIF s rozměry 88x31 pixelů, vyjadřující piktogramem nebo krátkým sloganem hlavní náplň vašeho serveru. Pro ikonky platí stejná pravidla jako pro bannery - měly by být profesionálně provedené, přitažlivé a nesmí být příliš velké.

Tiskové zprávy

Jednou z možností je zasílání tiskových zpráv médiím, která je buď zveřejní v původním znění, nebo je přepracují na vlastní článek. Tímto způsobem lze upoutat pozornost návštěvníků jiných serverů, což může vašemu webu v konečném součtu přinést vyšší návštěvnost než například placená reklamní kampaň. Obecně platí, že pro média jsou zajímavé informace, které ještě nebyly nikde zveřejněné a jsou zajímavé pro čtenáře/posluchače/diváka. Zveřejnění zprávy však vždy závisí na editorech příslušného média. Údaje o sledovanosti médií lze nalézt na stránkách Marketing a komunikace.

Publikování článků na webových magazínech

Elektronické magazíny (e-ziny) jsou svým způsobem specifické: okruh jejich návštěvníků se totiž skládá z lidí, kteří mají zájem o konkrétní druh informací. K tomu, abychom na své stránky přivedli čtenáře, můžeme využít právě zmíněná média. Jestliže jim nabídneme článek na téma blízké naší organizaci stejně jako webovému magazínu, budeme mít jistotu, že se informace o našich stránkách dostanou ke čtenářům, kteří mají zájem o téma, jehož se náš web týká.

Vydávání vlastního newsletteru či e-zinu

Pokud se nespokojíme s tím, že budeme publikovat pouze na cizích webech a médiích, můžeme začít vydávat vlastní newsletter či e-zin. Vydávání newsletteru znamená pravidelné rozesílání aktuálních informací o naší organizaci příznivcům formou e-mailu. Vydávání e-zinu, tedy internetového časopisu, znamená větší možnosti pro informování o aktivitách v oboru činnosti naší organizace, ale je to samozřejmě mnohem náročnější. Příkladem v neziskovém sektoru může být třeba e-zin Sedmá generace, který vydává Hnutí Duha, a který existuje i v tištěné podobě.

Diskusní fóra a e-mailové konference

Je jisté, že Internet se postupně vyvíjí z jednosměrného média, které umožňovalo pouze přijímání informací, na médium obousměrné. Právě zpětná vazba může našemu serveru zvýšit návštěvnost, protože uživatelé jsou rádi, když mají možnost vyjádřit své názory. Způsobů, jak jim to umožnit, je několik – nejznámějším a patrně nejpoužívanějším způsobem jsou tzv. "diskusní fóra", která najdete na většině zpravodajských magazínů.

Klasická diskusní fóra nelze použít ve všech případech, stále ale existuje možnost, jak dát návštěvníkům našich stránek možnost vyjádřit své názory. Jako nejvhodnější se jeví e-mailové konference. Princip jejich fungování je velice prostý: pokud uživatel pošle do konference e-mail, je tento e-mail rozeslán všem registrovaným členům. Díky tomu se konference hodí například pro řešení problémů či výměnu názorů.

Budeme-li v konferenci často reagovat na e-maily ostatních uživatelů, nikdy nezapomeňme kromě svého jména připojit i adresu našeho webu. Tento způsob propagace je obecně považován za přijatelný, protože několik znaků navíc v každé zprávě jistě nikoho nerozčílí a přitom uživatel, jehož vaše rady a názory zaujmou, rád zjistí, o čem vlastně ta naše webová prezentace je.

Ulehčete ostatním na vás odkazovat

Pokud někoho, kdo má vlastní stránky, náš web zaujme, je možné, že na ně bude chtít odkázat, čímž přivede další návštěvníky. Ulehčete mu to, vytvořte si ikonku 88*31 pixelů, případně další nevtíravé obrázky, kterými umožníte komukoli nás takto jednoduše a elegantně podpořit. Vydáváte-li nějaké články, můžete také připravit jejich export ve formátu RSS.

RSS (Really Simple Syndication) je formát pro výměnu obsahu založený na XML. Tento informační kanál nabízejí většinou zpravodajské servery. Nic však nebrání jakékoliv organizaci či jednotlivci provozující web se zajímavým pravidelně aktualizovaným obsahem, aby jej dali k dispozici přes RSS i na svůj web. Obsah (resp. pouze název a anotace článku) se tak stane dostupným pro jiné weby a může se tak na nich objevit, odkazy míří samozřejmě na původní web.

Velmi zajímavým způsobem prezentace vlastního obsahu jsou i tzv. on-line agregátory. Pomocí RSS zobrazují nejnovější zprávy z mnoha webů poskytujících RSS kanál. Příkladem mohou být třeba Jyxo články, I-news, nebo Právě dnes. Posledně zmiňovaný web již využívají neziskové organizace jako Econnect nebo BIOM. K přečtení RSS kódu slouží i speciální programy, tzv. RSS čtečky nebo RSS agregátory. Takovýchto programů existuje nepřeberné množství, pro začátek však plně postačí freeware FeedReader.

Provozujeme webové stránky

Správa obsahu

Dělat údržbáře webu není zábava, ale někdo tu práci udělat musí. Pokud chceme, aby se lidé na naše stránky s důvěrou vraceli, musí být jejich obsah aktuální. To znamená, že musíme dbát na to, aby všechny faktické údaje korespondovaly s realitou – týká se to zejména kontaktů, telefonních čísel či cen a nabídky v našem elektronickém obchodě. Stejně tak nutné je aktualizovat obsahovou stránku, aby bylo zjevné, že naše organizace vyvíjí konkrétní činnost.

Komunikace s návštěvníky

Nezapomínejme, že webové stránky jsou také místem, které slouží ke komunikaci s příznivci. Návštěvníci se chtějí ptát a měli by mít možnost tak učinit, jak si přejí sami oni. Kromě telefonického kontaktu a elektronické pošty se proto čím dál více používají různé systémy pro on-line komunikaci v reálném čase (ICQ, HumanClick apod.). Bezprostřední reakce na jejich dotazy a objednávky je jistě potěší a bude důvodem, aby se na naše stránky vraceli častěji.

Monitorování provozu stránek

Monitorování a vyhodnocování provozu stránek je důležitým prvkem zpětné vazby. To, jak jsou vaše stránky úspěšné, zjistíme nejlépe podle počtu návštěvníků na stránkách. K tomu, abychom zjistili, kolik lidí na stránky přichází, je nejlepší se zaregistrovat na stránkách, kde se provádí monitoring návštěvnosti (např. www.navrcholu.cz ). Měli bychom sledovat především následující informace:

 • Které stránky jsou nejvíce navštěvovány. Pokud budeme vědět, které stránky návštěvníci nejčastěji otevírají, dozvíme se, co je nejvíce zajímá. Podle toho pak můžeme upravit svůj web a přizpůsobit ho tak požadavkům návštěvníků. Pokud návštěvníci chodí především na stránku, kde jsou tiskové zprávy, měli bychom jejich vydávání věnovat zvýšenou pozornost.
 • Ze kterých stránek uživatel přišel. Díky této informaci budeme vědět, kde nás naši návštěvníci nejčastěji našli. Užitečné je to i v případech, kdy se někdo o našich stránkách zmíní a uvede hyperlinkový odkaz – snadno tak zjistíme, zda se o vašem webu vyjádřil v pozitivním nebo negativním smyslu, a podle toho můžete adekvátně zareagovat.
 • Z jakých domén návštěvníci pocházejí. Ze statistiky se sice nedozvíme, kdo konkrétně si naše stránky prohlížel, podle názvu domény či IP adresy ale můžeme zjistit, odkud se připojoval. Podle toho, zda návštěvníci pocházejí z ostatních organizací nebo z řad domácích uživatelů či studentů, můžeme přizpůsobovat obsah tak, aby odpovídal jejich zaměření.
 • Jaké prohlížeče a operační systémy návštěvníci nejvíce používají. Tato informace je velmi důležitá pro webmastera, který by měl optimalizovat stránky tak, aby se správně zobrazily ve všech používaných prohlížečích na jakékoli platformě. To, že se stránky správně zobrazí v Internet Exploreru, ještě neznamená, že se stejně nebo alespoň podobně zobrazí i ve Firefoxu, Mozille či Opeře, které podle posledních průzkumů používá stále více uživatelů, a proto bychom na ně v žádném případě neměli zapomínat.

Důležité je, aby náš web neustrnul, ale naopak se rozvíjel podle požadavků jeho návštěvníků. Analýza návštěvnosti je zcela neoddiskutovatelně tím nejlepším způsobem, který nám prozradí, jak připravit stránky, jež budou mít maximální ohlas a na které se návštěvník rád vrátí.

Redesign stránek

Sebelepší stránky budou vypadat jednoho dne zastarale. Připravme se na to, že dříve či později, řekněme řádově po několika letech, budeme muset svoje stránky předělat, aby na návštěvníky působily opět zajímavě a atraktivně. Nejde však jen o jejich vzhled. Technologický vývoj webových aplikací jde neustále kupředu bouřlivým tempem a nabízí neustále nové možnosti pro komunikaci prostřednictvím webových stránek. Návštěvníci jistě ocení, že se snažíme stránky modernizovat a přizpůsobovat novým požadavkům.


Tomáš Tetiva, Martin Hladík a Lucie Slauková (s použitím informací na serveru Dobrý web a Lupa.cz)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Projekt podporuje


Evropské společenství
Tyto stránky byly vytvořeny v rámci projektu "Dlouhodobá strategie MKC Praha", který je podpořen z programu EU Phare 2002 - Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz