Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > On-line fundraising: Rozhovor s prezidentem ePhilantropy Foundation Tedem Hartem ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

On-line fundraising: Rozhovor s prezidentem ePhilantropy Foundation Tedem Hartem

3. 2. 2005 - PRAHA [GrantStation/Econnect]

ePhilanthropy Foundation je jedna z nejznámějších nadací, která zajišťuje kursy pro neziskové organizace na účinné a etické používání internetu s filantropickým záměrem. Nadace dosud uskutečnila on-line a off-line semináře pro více než 3 tisíce jedinců ze 1200 organizací z celého světa. Nadaci založila v roce 2000 koalice neziskových organizací a podnikatelských subjektů.

GrantStation: Nevládní organizace se všude na světě velmi rychle nadchly pro internet – který vidí nejen jako zdroj informací, ale také jako prostředek pro získávání finančních prostředků. Zaměřme se v tomto rozhovoru na získávání peněz prostřednictvím internetu. Můžete uvést nějaké dobré příklady, jak lze efektivně – a eticky – získávat peníze na síti?

Ted Hart: Existuje mnoho dobrých příkladů, které se rozvíjí po celém světě ve vztahu ke všem typům fundraisingu a způsobům oslovení dárců. V roce 2003 bylo ve Spojených státech prostřednictvím internetu získáno více než 1,9 miliard USD (což představuje zhruba 50% globálního trhu) – tedy dramaticky rychlý vzestup z 10 milionů USD, které se takto podařilo získat v roce 1999.

Klíčem k jakékoliv strategii je pečlivé plánování, budování vztahů a propojení s off-line aktvitami. Takhle vypadá práce ePhilantropy Foundation. Prostřednictvím své globální sítě odborníků z neziskové a podnikatelské sféry získává nadace ty nejlepší zkušenosti a zajišťuje on-line i off-line kursy, ve kterých se neziskové a nevládní organizace učí, jak co nejlépe využívat internet.

GrantStation: Existuje něco zásadního, s čím se musí utkat neziskové organizace při rozšiřování svých aktivit do tohoto nového světa, kde se používá internet pro fundraising?

Ted Hart: Je tady mnoho problémů, kterým čelí neziskové organizace, když začínají rozvíjet vlastní e-filantropické strategie. Asi nejdůležitější je to, že e-filantropie zahrnuje mnohem více než jen on-line fundraising, a že by vlastně měla začít důkladnou komunikací a aktivitami na budování vztahů ještě předtím, než dojde na fundraising.

GrantStation: Můžete mi dát příklad nekorektního používání internetu? Co by se mělo považovat ze “špatné způsoby” v souvislosti se získáváním finančních prostředků na webu?

Ted Hart: Pokud použijete něčí e-mailovou adresu bez jeho svolení, mělo by se to považovat za nejen za “špatné způsoby”, ale také za něco, co je v rozporu s etickým kódem ePhilantropy Foundation.

GrantStation: Myslíte si, že dárci se většinou obávají darovat on-line finanční prostředky a pokud tomu tak je, co je třeba udělat, aby tyto obavy byly bezpředmětné?

Ted Hart: Myslím, že většina dárců nemá adekvátní příležitost, aby mohla on-line podporovat své oblíbené neziskové organizace. Nicméně když už k tomu k tomu dostanou příležitost, tak se skutečně mohou začít obávat o bezpečný průběh transakce a své osobní údaje. Je pak úkolem příslušné neziskové organizace, aby nejen dala šanci dárcům darovat on-line finanční příspěvek, ale také jim pomohla pochopit, že zabezpečení veškerých on-line transakcí je na vysoké úrovni díky používání šifrovacích technologií. Tyto technologie jsou pro neziskové organizace dosažitelné, avšak oni často těmto aplikacím nerozumí po technické stránce, což je potom oříšek, jakmile musí tyto informace vysvětlovat dárcům.

GrantStation: Myslím, že bych celkem bez problémů daroval on-line třeba 25, 50 či 100 USD, avšak pokud bych byl požádán o velký příspěvek – 500, 1000 USD či ještě více – není příliš pravděpodobné, že bych použil web pro převedení daru. Myslíte si, že dárci takto uvažují? A existuje nějaký způsob, jak to udělat pro jednotlivé dárce jednodušší a bezpečnější, aby byli ochotní darovat větší částky prostřednictvím webu?

Ted Hart: Dary ve výši 500, 1000 a 25 000 USD či více probíhají on-line neustále. Dárci darují příspěvky on-line a off-line z velmi specifických důvodů, mnohem častěji nikoliv proto, že by je o to někdo požádal. Ti, kteří opravdu chtějí udělat větší dar on-line, tak učiní, protože k tomu mají důvod a jsou rádi, když mohou podporovat svojí oblíbenou neziskovou organizaci.

GrantStation: Vím, že vaše nedávno vydaná kniha se také týká tématu etického on-line fundraisingu. Mohl byste nám naznačit alespoň stručně, jak efektivně a eticky dělat fundraising na síti?

Ted Hart: On-line vztah mezi dárcem a neziskovou organizací se zásadně liší od tradičního off-line vztahu. Např. on-line dárce by měl mít kontrolu nad vztahem k neziskové organizaci tím, že dává svolení ke komunikaci a má možnost, kdykoliv toto svolení odejmout (tento standard není normou ve vztahu off-line třeba při direct mailingu). Etický kód nadace nabízí profesionální praktické rady, které se týkají také dalších příbuzných témat.

GrantStation: V knize je kapitola Počátek zlatého standardu integrovaného fundraisingu – co tím přesně máte na mysli?

Ted Hart: To, aby jste byli úspěšní on-line, vyžaduje strategii, ve které integrujete nové on-line techniky s tradičními off-line fundraisingovými nástroji. Prostřednictvím ePhilantropy Training Tour – eTour a její on-line kursy - nadace nabízí trénink na využití těchto nových technik a jejich integraci s tradiční off-line aktivitou.

GrantStation: Zmiňujete se také o “regulaci on-line fundraisingu”. Jaký druh regulace mohou podle vás neziskové organizace očekávat – a vlastně také plánovat – když rozvíjí vlastní on-line fundraisingové programy?

Ted Hart: Podle názoru nadace nejsou pravidla pro regulaci e-filantropie nezbytná. Místo toho žádáme neziskové organizace, aby se řídily etickým kódem nadace a ukázaly, že jako neziskový sektor se dokážeme postarat o on-line dárce a příznivce stejně dobře i bez regulace.

GrantStation: Nadace tedy vytvořila skutečně striktní etický kód – a vy se snažíte přesvědčit organizace v USA a v jiných zemích, aby ho přijaly. Myslíte si, že každá organizace by se měla zajímat o on-line fundraising? Zůstanou “mimo”, jestliže se nenadchnou pro tuto metodu oslovování příznivců se žádostí o podporu?

Ted Hart: Podle PewInternet.org bylo v roce 2003 66 milionů Američanů on-line v běžném dni. To je obrovský počet lidí, kteří už začlenili internet do svého každodenního života. Ty neziskové organizace, které nevyjdou vstříc svým příznivcům, kteří už pravděpodobně pravidelně používají internet, tak dělají velkou chybu. Přitom za tím ani nemusí být nákladná on-line kampaň. Jako první důležitý krok může být komunikace s veřejností prostřednictvím e-mailu, ve kterém lze informovat o aktivitách organizace a požádat o podporu. Rozsáhlejší používání internetu se potom od toho bude odvíjet.

Myslím si, že každá nezisková organizace by měla přinejmenším začít komunikovat on-line a potom do on-line prostoru směřovat fundraising. On-line fundraising neznamená rychle a snadno získané peníze, místo toho však nabízí důležité a účinné nástroje, které dovolí i těm nejmenším organizacím komunikovat, dělat propagaci a fundraisovat lépe, než by dokázaly s pouze tradičními off-line nástroji.

GrantStation: Při on-line fundraisingu hraje významnou roli důvěra. Jak by měla organizace budovat důvěru ve vztahu se svými příznivci? Co by měly neziskové organizace dělat, aby vytvořily atmosféru bezpečí a důvěry potenciální dárce?

Ted Hart: Důvěra je velmi důležitý aspekt úspěchu v on-line sféře. Většina dárců chce důvěřovat své oblíbené neziskové organizaci jak on-line, tak off-line. Avšak vyžaduje to, aby neziskové organizace byly připraveny začít vytvářet on-line vztah se svými příznivci.

Důležitý první krok je porozumění podstatě on-line vztahu. On-line vztah je dobrovolný a musí být respektován. Dárce či příznivec by měl mít plnou kontrolu nad vztahem k neziskové organizaci, měl by udělovat svolení ke kontaktu a mít právo svolení kdykoliv ukončit.

Pracovníci neziskových organizací by měli absolvovat seminář o užívání šifrovacích technologií určených k ochraně dárcovské on-line transakce. Stejně tak by organizace měly mít transparentní politiku osobních údajů ohledně způsobu nakládání s informacemi týkající se dárce a mělo by být jasné, kdo všechno k nim bude mít přístup. Je také důležité, aby neziskové organizace porozuměly a připojily se k etickému kódu nadace, který tvoří pravidla rozvíjená na ochranu on-line dárců.

GrantStation: Myslíte, že on-line fundraising převládá v určitých částech země? Jinými slovy, myslíte, že urbanizované oblasti jsou více nakloněné on-line fundraisingu či je opak pravdou? A existuje vůbec nějaký způsob, jak to zjistit?

Ted Hart: Používáni internetu pro filantropické záměry má obecně blízko k vůbec používání internetu. Např. podle PewInternet.org, “Obyvatelé Nové Anglie jsou bohatší a více vzdělanější než průměrný Američan. Obyvatelé Nové Anglie chodí pravděpodobně ze všech Američanů nejčastěji v běžném dni na internet a rádi kupují věci on-line.” Podle PweInternet.org je na americkém Jihu nejnižší úroveň ve statistice přístupů na internet v porovnání s ostatními státy USA.

Tyto údaje jsou důležité pro neziskové organizace zamýšlející využívat internet a měly by mít vliv na vytváření regionální strategie. Nicméně mnoho neziskovek zjišťuje, že jsou úspěšné při fundraisingu mimo svůj domovský region – dokonce mohou dosáhnout na příznivce i v mezinárodním měřítku. Tedy ještě jednou, pečlivá strategie je důležitá předtím, než se začneme zabývat obecnými věcmi.

Každá nezisková organizace by měla otestovat svoje předpoklady stejně, jako když uvažuje o off-line fundraisingu.

GrantStation: Kromě přímého získávání finančních prostředků prostřednictvím webu také existuje mnoho nástrojů pro práci s informacemi o fundraisingu jako např. management klíčových dárců. Můžete nám říci trochu více o různých způsobech, jak může být využíván web, kromě přímého oslovení potenciálních dárců, na pomoc organizacím, když potřebují zabezpečit a spravovat finanční prostředky?

Ted Hart: Přímé oslovení potenciálních dárců je jen malý aspekt toho, co internet může nabídnout neziskovým organizacím. Prostřednictvím používání on-line ASP (Application Service Providers) mohou velké i malé organizace získat přístup k velmi účinným technologiím, které jsou zdarma – nebo určitě za menší cenu, než před několika lety.

Kromě on-line poradenství, e-mailových kampaní, strategického plánování, grantového výzkumu a aplikací, newsletterů, managementu speciálních událostí, plánovaného dárcovství, zpracování dat a mnoha dalších věcí by se neziskovky měly podívat na širší aspekt toho, co dělají jako organizace a přemýšlet o on-line nástrojích, které jim mohou pomoci, aby byly více účinnější a efektivnější. Dobrý on-line manuál pro tento servis lze nalézt na http://nonprofitmatrix.com.

GrantStation: To, co GrantStation nabízí, jsou nástroje a zdroje pro organizace, které jsou potřebné pro identifikaci a zajištění grantových peněz ze soukromých a vládních zdrojů. Takže naši čtenáři ví, jak lze nalézt a získat granty přes web – avšak existují i jiné způsoby, jak pomoci vybudovat grantový program organizací, jako např. management grantových programů, lze toho dosáhnout prostřednictvím webu?

Ted Hart: V rámci korporátních, nadačních a vládních grantových příležitostí internet zajišťuje pro neziskovky takový zdroj informací, který nemá obdoby. Co dříve vyžadovalo tlusté knihy a mnoho hodin strávených v knihovně, lze nyní zvládnout on-line. Excelentní zdroj těchto informací lze nalézt na GrantStation.com a další nástroje na http://www.nonprofits.org/npofaq/19/64.html

GrantStation: ePhilantropy Foundation pořádá série seminářů. Můžete nám říci trochu více o těchto seminářích, co se zde lidé naučí, proč by se jich měli zúčastnit, atd.?

Ted Hart: eTour je série půldenních seminářů, které zahrnují všechny aspekty e-filantropie, a konají se přibližně na 36 místech po celém světě (USA, Kanada, Mexiko, Austrálie, Velká Británie a Francie). Veškerý trénink zajišťují vedoucí seminářů z ePhilantropy Foundation a je zaměřen na praktická řešení a nejvhodnější praxe, které mohou využívat neziskovky bez ohledu na to, zda právě začaly s internetem či se poohlížejí po rozšíření již etablované e-filantropické strategie.

GrantStation: Díky za váš čas, Tede. Chcete ještě na závěr říci něco, co považujete za důležité?

Ted Hart: Myslím, že je důležité připomenout vašim čtenářům, že užívání internetu pro filantropické záměry vzrůstá velmi rychlým tempem, a že by tedy měli hledat způsoby, jak začlenit internet do všeho, co dělají. Nicméně je třeba upozornit, že je nutné začít pomalu a s důvěrou v to, co vytváříte. Stačí jen nezmeškat start.

Ti, kteří se zajímají o změny, ke kterým dochází ve strategii a používání internetu, se mohou přihlásit k odebírání ePhilantropy eZinu. Stačí jen zaslat e-mail na adresu: subscribe@ephilantropy.imakenews.net.

Děkuji za příležitost s vámi hovořit a být ve spojení s vašimi čtenáři.

Článek byl převzat se svolením GrantStation.com


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz