Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Ministr Kocáb prosadil novelu zákona o nadacích a nadačních fondech ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Ministr Kocáb prosadil novelu zákona o nadacích a nadačních fondech

15. 3. 2010 - PRAHA [Ministr vlády ČR pro lidská práva]

Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Nyní ji ještě projedná Senát a zváží prezident republiky. Zákon by měl vejít v účinnost 1. července 2010. Pomůže nadacím a nadačním fondům lépe plnit svůj účel, tedy dárcovství na veřejně prospěšné účely, v době ekonomické krize.

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech upravuje činnost 1021 nadací a 1012 nadačních fondů (údaj Českého statistického úřadu). Zákon vychází z aplikační praxe. Rozvoj těchto subjektů naráží na citelný odliv finančních zdrojů, vhodných pro poskytování nadačních příspěvků. V případě všech uvedených zdrojů nadace a nadační fondy zaznamenávají od roku 2008 úbytek významnějších objemů finančních prostředků vhodných na grantování. Situace na finančních trzích, zejména v době paniky na přelomu let 2008 a 2009, postihla všechny nadace v oblasti správy nadačního jmění a jeho výnosů.

Vládní novela obsahuje následující změny:

  • zákon výslovně odděluje vlastní programy nadací a nadačních fondů od správy a tím i správních nákladů. Tak usnadní nadacím a nadačním fondům plnohodnotným způsobem rozvíjet i vlastní činnosti (programy), které jim umožní rozmnožit finanční zdroje pro dárcovství. K vlastní činnosti nadace a nadačního fondu pak mohou dostačovat i menší dary a další finanční zdroje, které by byly pro poskytovaní nadačních příspěvků příliš malé. Dosud platný zákon zná pouze dva druhy činnosti těchto subjektů – poskytování nadačních příspěvků a správu nadace. Z toho vyplývá, že dosud nadace a nadační fondy musely vlastní aktivity (především vzdělávání, poradenství, kulturní a vědecké činnosti) zahrnout do nákladů správy nadace a podřídit je tzv. „pravidlu hospodárnosti“, tudíž byly vždy okrajovými a jen jaksi na doplnění a ve stínu grantové činnosti.
  • novela svěřuje rozhodnutí o zrušení nadačního fondu správní radě, čímž se umožní ukončit jednoduchým způsobem existenci nadačních fondů, které vyčerpaly svůj majetek, nemají možnost získat majetek další a vůle správní rady i zřizovatele nadačního fondu je ukončení činnosti. Při stávající úpravě je nutno prokázat, že se majetek trvale vyčerpal, a o zrušení rozhoduje soud v poměrně dlouhém soudním řízení. Navrhovaná úprava lépe odpovídá “spotřebnímu“ charakteru nadačních fondů.
  • dále umožňuje změnu nadačního fondu na nadaci, což umožní nadačním fondům, které se stanou majetkově silnými a bude u nich předpoklad dlouhodobého trvání, pokračování existence v nové právní formě. Současně tato úprava zabrání vzniku nadací, které kromě požadovaného minimálního nadačního jmění nemají jiný majetek a jsou v podstatě nefunkční. Rozšiřuje se také možnost sloučení nadačních fondů a nadačních fondů s nadacemi, aby bylo možné lépe využít omezené finanční prostředky na stanovený účel.

„Navrhované změny přispějí k tomu, aby nadace a nadační fondy vůbec přežily ekonomickou krizi. Zároveň může rozvoj vlastních aktivit těchto subjektů přinést cenné zkušenosti, které ostatní typy neziskových organizací nemají a které budou stále více potřebovat,“ řekl ministr Kocáb.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz