Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky > Nadační fond obětem holocaustu vyhlásil výběrová řízení v několika programech ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nadační fond obětem holocaustu vyhlásil výběrová řízení v několika programech

1. 7. 2010 - PRAHA [Econnect/ NFOH]

Nadační fond obětem holocaustu vyhlásil dne 28. června 2010 výběrové řízení na podporu projektů ve programech Péče, Připomínka, Obnova a Budoucnost. Uzávěrka pro příjem žádostí je 17. září 2010.

Program Péče:
• domácí péče, s cílem podpořit samostatnost a nezávislost klientů, udržení k • lientů v jejich domácím prostředí, a předejít sociálnímu vyloučení
• sociální práce v terénu a poradenství, pomáhá klientům zprostředkovat různé služby
• rezidenční péče
• psychologická pomoc lidem s posttraumatickým syndromem
• aktivizační služby, osobní asistence, provoz denních center a další aktivity, které podporují kontakt s komunitou
• vzdělávání poskytovatelů služeb
• podporujeme rezidenční péči zejména pro oběti holocaustu, další služby jsou také pro druhou a třetí generaci
• sociální a zdravotní služby se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, poskytované zejména dle Standardů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Program Připomínka:
• projekty sloužící k důstojné připomínce židovských a romských obětí holocaustu
• vzdělávací projekty o holocaustu zaměřené na školní výuku a veřejnost
• publikace, pamětní desky a památníky, vzpomínkové akce, dokumentace a výstavy, přednášky a setkání se studenty, workshopy a výzkumné práce
• projekty ve spolupráci s židovskou nebo romskou komunitou

Program Obnova:
• projekty rekonstrukce, obnovy a údržby židovských movitých a nemovitých památek, zejména synagog, historicky cenných budov a hřbitovů
• projekty, které současně akceptují možnosti nového využití památky
• projekty s aktivním zapojením veřejnosti

Program Budoucnost:
• vzdělávání v judaismu
• rozvoj židovských komunit
• aktivity, které pomáhají zachovat židovské tradice, přibližují historii a současný život židovské komunity
• projekty prevence proti projevům antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu
• semináře, přednášková činnost, tématické měsíčníky a zpravodaje, kulturní programy, festivaly židovské kultury, programy židovských školek a škol

O nadační příspěvek mohou žádat zejména organizace sdružené ve Federaci židovských obcí v České republice, dále občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společenství, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a další organizace registrované v České republice.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz