Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > Pozvánka na druhý seminář k novému občanskému zákoníku (upravený program) ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Pozvánka na druhý seminář k novému občanskému zákoníku (upravený program)

3. 3. 2005 - BRNO [Liga lidských práv / Econnect]

Po prvním ze série seminářů k tématu nového občanského zákoníku (OZ) a veřejné prospěšnosti (VP), který se konal 21. 7. 2004 v Praze na AAVŠ, zve Liga lidských práv na druhý seminář, tentokrát věnovaný speciálně novému občanskému zákoníku. Uskuteční se dne 17. 3. 2005 v místnosti č. 109 na Právnické fakultě Masarykovy university, Veveří 70, Brno. Na programu semináře bude např seznámení s obsahem všech expertiz, jež si k této problematice objednala Nadace VIA; změny v návrhu nového OZ týkající se spolků, nejaktuálnější vývoj požadavků kladených novým občanským zákoníkem na spolky (občanská sdružení), na nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti.

Semináře se zúčastní vedle jiných odborníků také zástupci tvůrců nového občanského zákoníku prof. Ivo Telec (Právnická fakulta Masarykovy university v Brně), prof. Karel Eliáš (Právnická fakulta Západočeské university v Plzni) a jejich spolupracovnice JUDr. Kateřina Ronovská, PhD (Právnická fakulta Masarykovy university v Brně).

Liga upozorňuje, že změny programu bylo nutné operativně provést s ohledem na vývoj aktivit kolem přípravy nového občanského zákoníku a především proto, aby měla veřejnost možnost podrobně se seznámit s obsahem všech expertiz, jež si k této problematice objednala Nadace VIA. Děkuje za pochopení.

Program:

Dopolední blok: 9:30 – 12:00

9:30 - 10:00 - Úvod: Projekty Ligy lidských práv a ISEA zaměřené na nový občanský zákoník, které podpořila Nadace VIA
Vystoupí: Mgr. Robert Cholenský (Liga lidských práv), Ing. Petr Pajas (Institut pro sociální a ekonomické analýzy)

10:00 - 10:40 - Téma: Seznámení s obsahem expertizy, kterou si k návrhu OZ objednala Nadace VIA u CVNS
Vystoupí: Ing. Tomáš Rosenmayer (Centrum pro výzkum neziskového sektoru), Mgr. Simona Škarabelová, PhD. (Centrum pro výzkum neziskového sektoru)

10:40 - 11:20 - Téma: Seznámení s obsahem expertizy, kterou si k návrhu OZ objednala Nadace VIA u Ekologického právního servisu
Vystoupí: Mgr. Luděk Šikola (Ekologický právní servis)

11:20 - 12:00 - Téma: Změny v návrhu nového OZ týkající se spolků. Seznámení s výsledky dotazníkového průzkumu k problematice OZ v neziskovém sektoru.
Vystoupí: Mgr. Robert Cholenský (Liga lidských práv)

Po každém z těchto příspěvků bude následovat diskuse, dotazy a připomínky účastníků!

Oběd: 12:00 - 13:00
Odpolední blok: 13:00 - 15:00

13:00 - 13:40 - Téma: Seznámení s obsahem expertizy, kterou si k návrhu OZ objednala Nadace VIA u think-tanku Nett
Vystoupí: Josef Štogr (Nett), Monika Šatavová (Nett)

13:40 - 14:20 Téma: Nejaktuálnější vývoj požadavků kladených na nadace a nadační fondy novým občanským zákoníkem
Vystoupí: Mgr. Monika Granja (Fórum dárců),

14:20 - 15:00 Téma: Nejaktuálnější vývoj požadavků kladených na obecně prospěšné společnosti novým občanským zákoníkem
Vystoupí: Mgr. Pavel Uhl (společnost Člověk v tísni, o. p. s.)
Po těchto jednotlivých vystoupeních bude opět následovat diskuse, dotazy a připomínky veřejnosti!

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ – NÁVRATKA

Návratka:
Zájem o konkrétní blok dle programu
Název organizace
Jméno účastníka/účastníků
Telefon
E-mail

Přihlášky s vyplněnou návratkou zasílejte, prosím, e-mailem na adresu Ligy lidských práv (kontaktní osoba: Robert Cholenský, tel.: 545 210 446, 608 967 423, e-mail: rcholensky@llp.cz). Do předmětu zprávy napište „seminář 2 OZ“. Počet účastníků je omezen na 30 lidí.
Po přihlášení na seminář Vám e-mailem zašleme materiály, které na něm budou diskutovány, abyste si mohli lépe připravit své připomínky. Zaznamenané připomínky a podněty, vznesené na semináři Vám zašleme ke komentáři a kontrole, jestli jsme něco neopomněli. Budete tak mít přehled o skutečných výsledcích. Drobné občerstvení na semináři je zajištěno.
Pokud budete přihlášeni a nebudete se moci zúčastnit, dejte nám prosím vědět e-mailem na rcholensky@llp.cz nebo SMS na 608 967 423. Děkujeme.

==========================================
Stručná rekapitulace a informace o projektech Ligy lidských práv (Liga) a Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), jichž jsou semináře součástí a které podpořila Nadace VIA.

Projekty se zabývají připravovanými návrhy nového občanského zákoníku a zákona o veřejné prospěšnosti. Tyto zákony ovlivní činnost všech neziskových organizací (občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů). Proto Vás chceme požádat o spoluúčast na jejich vytváření.

Pro vytváření příznivého a stabilního právního prostředí pro neziskové organizace jsou Vaše připomínky a podněty nezbytné. Vaše podněty ovlivní podobu těchto právních předpisů. Výzva na zapojení nestátních neziskových organizací (NNO) do procesu vytváření nového občanského zákoníku vyšla od samotných tvůrců. Vedoucí pracovní skupiny, která zákoník připravuje – prof. Karel Eliáš – učinil tuto výzvu s tím, že je třeba, aby připomínky a podněty neziskového sektoru někdo koordinoval.

V rámci tohoto projektu spolupracuje Liga a ISEA s dalšími neziskovými organizacemi z nejrůznějších oblastí činnosti (např. Člověk v tísni a Fórum dárců). Na organizování seminářů pro veřejnost se podílí Evropská asociace studentů práva Brno (ELSA Brno).

Naše cíle jsou:

1. informovat Vás o vývoji a problémech plynoucích z těchto nových právních předpisů pro NNO
2. podávat Vám informace srozumitelným způsobem
3. předávat Vaše podněty a připomínky k občanskému zákoníku a zákonu o veřejné prospěšnosti jejich tvůrcům k zapracování do návrhů
4. vytvořit z NNO partnera, se kterým je třeba počítat při vytváření nových zákonů
5. vytvořit zpětnou vazbu mezi tvůrci a NNO

Jak chceme těchto cílů dosáhnout:

1. Liga, ISEA a ELSA Brno pro Vás uspořádají celkem pět informačních a diskusních seminářů (vždy jeden v Praze a navazující v Brně)
Nabízíme Vám touto cestou možnost účasti na informačních a diskusních seminářích, neboť svou erudicí a zejména praktickými zkušenostmi můžete významně přispět k naplnění cílů projektu.
Účast Vám umožní přímo na semináři vznášet připomínky k navrhovaným zákonům či klást otázky odborníkům, kteří na semináři vystoupí a budou s Vámi diskutovat (viz Program). Vaše podněty budou zaznamenány, abychom je mohli předat tvůrcům návrhů k zapracování. Můžete tak předejít četným problémům, které by připravované zákony bez Vaší iniciativy mohly způsobit.

První z těchto seminářů se uskutečnil 21. 7. 2004 v Praze, druhý se konal 14. 10. 2004 v Ostravě, třetí proběhl 14. 12. 2004 v Brně a čtvrtý se bude konat dne 17. 3. 2005 v Brně (viz pozvánka na konci tohoto dokumentu). Tento seminář navazuje na první ze série seminářů k OZ, který se konal v Praze 21. 7. 2004. Tématem tohoto semináře budou „Nejaktuálnější vývoj požadavků kladených na občanská sdružení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti novým občanským zákoníkem“, tedy, jakých změn dostál návrh OZ, jaké připomínky se nám podařilo prosadit. Počet účastníků tohoto semináře je omezen na 30. Na konání navazujících seminářů Vás včas upozorníme e-mailem, na stránkách Ligy www.llp.cz a také v kalendáři akcí na stránkách Econnectu http://kalendar.ecn.cz/.

2. vytvořili jsme pro Vás diskusní e-mailovou konferenci obcansky-zakonik-l@list.ecn.cz k tématům, která se v připravovaném občanském zákoníku dotýkají NNO
Máte-li zájem účastnit se diskuse k připravovanému občanskému zákoníku, zákonu o veřejné prospěšnosti a jejich vlivu na fungování NNO či máte-li zájem o zasílání shrnutí aktuálních podnětů veřejnosti vznesených na seminářích, můžete se přihlásit do diskusní e-mailové konference.
Přihlásit se můžete zasláním svého e-mailu na adresu rcholensky@llp.cz. Kontaktní osobou je koordinátor projektu Robert Cholenský. Pro přihlášení do vlastní zprávy zkopírujte následující text: „Přeji si být zařazen do e-mailové konference k problematice nového občanského zákoníku a veřejné prospěšnosti.“ Můžete ještě připojit stručné představení své osoby či Vaše jméno nebo název organizace, pokud chcete, aby ostatní věděli s kým diskutují (není podmínkou). Do předmětu zprávy napište „mailing-list OZ“.

3. vytvořili jsme pro Vás internetovou stránku s otevřeným diskusním fórem k tématu VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST
Tuto internetovou stránku s námi vytváří náš partner Econnect (www.ecn.cz) naleznete ji na adrese http://www.verejnaprospesnost.ecn.cz

4. Na internetových stránkách Ligy a ISEA se dozvíte informace o celé problematice
Aktuální informace, dokumenty k tématu (např. aktuální verze OZ) a navíc užitečné odkazy naleznete na www.llp.cz/cz/index.php?cat=legislativa a také na www.isea-cz.org/?operation=verejna-prospesnost.

S pozdravem za Ligu lidských práv,

Robert Cholenský
koordinátor projektu

Martin Škop
legislativní expert projektu


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz