Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Mimořádný dotační program “Evropský rok dobrovolnictví“ ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Mimořádný dotační program “Evropský rok dobrovolnictví“

27. 12. 2010 - PRAHA [Econnect]

Rok 2011 bude Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo u této příležitosti již 2. kolo mimořádného dotačního programu “Evropský rok dobrovolnictví“. Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. ledna 2011 do 14 hodin.

Projekty, které budou žadatelé předkládat, musí být zaměřeny především na:

  • akce a aktivity, které naplňují myšlenky a cíle ERD 2011, či alespoň jeden z cílů, na který se blíže zaměří,
  • přípravu akcí a projektů na rok 2011, podporujících cíle Evropského roku dobrovolnictví v ČR,
  • propagační, grafické, tištěné a audiovizuální materiály představující a podporující dobrovolnictví a práci a projekty dobrovolníků,
  • metodické materiály pro práci s dobrovolníky,
  • vzdělávací aktivity zaměřené na dobrovolníky a dobrovolnou činnost,
  • zařazeny mohou být i tradiční akce předkladatelů žádostí, které svým obsahem a charakterem mohou přispět k propagaci dobrovolnictví a ERD 2011.

Cíle ERD 2011 jsou následující:

1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví s cílem zakotvit dobrovolnictví jakožto součást podpory občanské účasti a činností lidí pro lidi v kontextu EU a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem;

2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné činnosti a pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování kontaktů (networking), mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci občanské společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci EU;

3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků a na úrovni EU a členských států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů, pokud jde o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví;

4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost.

Na rozdíl od předchozího kola mimořádného dotačního programu Evropský rok dobrovolnictví předkládají se žádosti o státní dotaci elektronicky (emailem) na adresu eva.hampejsova@msmt.cz a současně v tištěné podobě s předepsanými přílohami výhradně na adresu: MŠMT – odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Žádost musí být zaslána elektronicky a v písemné podobě doručena nejpozději do 31. ledna 2011 do 14 hodin.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz