Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011 ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011

10. 1. 2011 - PRAHA [Econnect/ Úřad vlády ČR]

Úřad vlády ve spolupráci s Radou vlády pro národnostní menšiny vyhlašuje 2. kolo dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na rok 2011. Uzávěrka pro příjem žádostí je 28. února 2011.

Dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků je určen na následující tématické okruhy činností v souvislosti s polštinou, těšínským nářečímjako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou:

A) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykemmateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.

C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu a instalaci tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.

Dotaci mohou získat:
- obce;
- registrovaná občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů;
- právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zřízené buď jako příspěvkové organizace obcí nebo jako školské právnické osoby podle zákona č. 261/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
- vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
- evidované církevní právnické osoby dle § 15 písm.a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Uzávěrka pro podání žádostí do 2. kola dotačního programu je 28. února 2011, přičemž rozhoduje datum razítka pošty a při osobním podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR. Žádosti se zasílají na adresu: Sekce pro lidská práva, Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, 118 00 Praha 1.

Informace o programu podává Lenka Bergmannová, tel: 224 002 341, e-mail: bergmannova.lenka@vlada.cz. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz