Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadace Partnerství rozdělí přes 35 milionů korun na neziskové projekty ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nadace Partnerství rozdělí přes 35 milionů korun na neziskové projekty

11. 3. 2011 - BRNO [Nadace Partnerství]

Neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji obdrží celkem přes 35 milionů korun na projekty zabývající se poskytováním sociálních služeb a problematikou životního prostředí. Finanční prostředky pochází z 1. výzvy Blokového grantu, který administruje Nadace Partnerství. Zájem neziskových organizací o podporu byl vysoký - sešlo se celkem 107 žádostí, ze kterých bylo 26 úspěšných. Nadace Partnerství rozdělí v Blokovém grantu ve třech výzvách celkem 84,5 milionů korun. Vyhlášení 2. výzvy chystá nadace v srpnu 2011.

Hlavním cílem první výzvy Blokového grantu bylo nejen podpořit sociální a environmentální projekty neziskových organizací, ale také napomoci ke stabilizaci neziskovek. Žádost o podporu mohla podávat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace a nadační fondy. Na poskytování sociálních služeb rozdělí v 1. výzvě Blokového grantu Nadace Partnerství přes 16,5 milionů korun, v oblasti životního prostředí přes 18,6 milionů korun.

„Původně mělo být v 1. výzvě Blokového grantu rozděleno přes 42 milionů korun. Protože však velká část projektů nebyla dostatečně obsahově ani formálně kvalitně zpracována, bude to o 7 milionů méně,“ uvádí František Brückner z Nadace Partnerství. Nevyužité prostředky rozdělí nadace v dalších výzvách Blokového grantu.

„Žadatelé ve svých projektech často opomíjeli nebo jen v minimální míře využívali vytváření udržitelných produktů či posílení udržitelnosti organizace a příliš spoléhali na další financování z obvyklých veřejných zdrojů. Někteří také spoléhali spíše na zavedené jméno své organizace než na kvalitní zpracování svých projektů,“ vysvětluje František Brückner některé z hlavních důvodů nepodpoření žádosti. Nadace Partnerství nejčastější chyby v žádostech i připomínky hodnotitelů a členů komisí vyhodnotí a navrhne podle nich změny ve vyhlášení 2. výzvy Blokového grantu a v grantových podmínkách. „ Na druhé straně však musím říct, že projekty vybrané k podpoře jsou velmi kvalitně zpracovány. Pevně věřím, že v příštích výzvách žadatelé lépe pochopí specifika Blokového grantu a kvalita podávaných žádostí bude vyšší,“ uzavírá Brückner.

Zájemcům o podporu v Blokovém grantu věnovala Nadace Partnerství před vyhlášením 1. výzvy i v průběhu podávání žádostí velkou pozornost. Ve všech třech krajích uspořádala semináře pro žadatele, kterých se dohromady zúčastnilo 220 zájemců. V průběhu trvání výzvy zodpověděli pracovníci Nadace Partnerství cca 350 telefonických dotazů, 156 emailů a poskytli 18 osobních konzultací. Hodnocení kvality přijatých žádostí probíhá dvoukolově – nejdříve žádosti hodnotí nezávislí externí hodnotitelé, následně pětičlenná odborná hodnoticí komise. Definitivně schvaluje podpořené projekty správní rada Nadace Partnerství. Pro environmentální i sociální oblast jsou hodnotitelé i členové komise odlišní.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz