Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky > Blokový grant pro NNO - závěrečná konference ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Blokový grant pro NNO - závěrečná konference

4. 4. 2011 - PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti]

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zve nejen český neziskový sektor k účasti na hodnocení výsledků prvního grantového období a stanovení potřeb pro to nadcházející.

Českým nestátním neziskovým organizacím (NNO) se v letech 2004 až 2009 dostalo ze strany Finančních mechanismů EHP a Norska bezprecedentní podpory ve výši 9,3 milionů EUR. Zprostředkovatel Blokového grantu na straně NNO, Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), tuto částku přerozdělila mezi 181 projektů ve třech prioritních oblastech. S výsledky prvního grantového období chce NROS příjemce podpory, své partnery i širokou veřejnost seznámit dne 19. dubna 2011 od 10:30 hodin na závěrečné konferenci v coworkingovém prostoru Hub Praha.

„Za uplynulých šest let se nám díky Blokovému grantu podařilo odvést velký kus práce. Jeho analytické shrnutí je proto logickým vyústěním našeho společného úsilí, stejně jako základním východiskem pro plánování dalších kroků, které by měl český neziskový sektor podniknout ke své soběstačnosti. Naším cílem přitom není sezvat všechny zúčastněné ke kolektivnímu plácání se po zádech, ale ke kritické debatě o tom, co je potřeba dělat dál,“ říká programový ředitel NROS Bojan Šuh. „České neziskovky potřebují navazovat partnerství, setkávat se a sdílet mezi sebou své know-how, proto bude ústředním motivem konference několik řízených diskuzních panelů, jejichž výstupem bude základní akční plán na nadcházející grantové období v jednotlivých prioritních oblastech,“ doplňuje.

Konference s názvem Blokový grant pro NNO: Zkušenosti a šance pro český neziskový sektor představí také publikace týkající se projektů podpořených v jednotlivých prioritních oblastech, nabídne pohled příjemců podpory, zástupců dárcovského státu, administrátora Blokového grantu i dalších zúčastněných stran. Společenského setkání se v roli facilitátorů představí přední čeští odborníci, kteří pomohou účastníkům konference formulovat jejich cíle pro nadcházející léta.

Blokový grant je specifickou formou pomoci, která se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) pečujících o veřejný zájem. Klade si za cíl posílit jejich roli ve veřejné debatě a zapojit je do dění v prioritních oblastech. Zvláštní pozornost Blokový grant věnuje rozvoji standardů v životním prostředí a principům udržitelného rozvoje. Dalšími důležitými okruhy jsou posílení multikulturního porozumění v komunitách, ochrana lidských práv, boj s diskriminací a podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy.

Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska založily v roce 2004 tři nečlenské státy Evropské unie: Islandská republika, Lichtenštejnské a Norské království. Jejich cílem bylo posílit sociální a ekonomickou soudržnost v rozšířené Evropě, která umožní novým členským zemím EU a EHP plně se účastnit dění na vnitřním trhu a posílit bilaterální vztahy s příjemci pomoci – mimo jiné i s Českou republikou. Na základě těchto principů se státy EHP a Norsko zavázaly přispívat ekonomicky slabším zemím poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech. Finanční mechanismy EHP a Norska administruje Kancelář finančního mechanismu se sídlem v Bruselu; celkovou zodpovědnost za jejich implementaci nese v České republice Národní kontaktní místo při Ministerstvu financí ČR.


Kateřina Kotasová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz