Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podlipansko schválilo téměř 7 mil. Kč na projekty ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Podlipansko schválilo téměř 7 mil. Kč na projekty

20. 6. 2011 - PEČKY [MAS Podlipansko]

Správní rada Místní akční skupiny Podlipansko schválila návrh vybraných projektů, dotace pro příjemce se v celkové výši blíží 7 mil.Kč. Příjem projektů probíhal ve dnech 4.-5. května 2011, ale žadatelé pilně připravovali své žádosti již několik měsíců předem. Zaregistrováno bylo 36 žádostí o podporu, jeden projekt nesplnil požadované náležitosti, 35 projektů bylo předáno k hodnocení.

„Kdybychom chtěli uspokojit všechny žadatele, potřebovali bychom 15,7 mil. Kč, k rozdělení je pouze 6,2 mil.Kč, výběrová komise nebude mít lehkou práci,“ konstatuje realizační manažerka Jana Havelková.

MAS Podlipansko se snaží o transparentní výběr, hodnotící kriteria jsou předem stanovená, veřejně přístupná, a tak je možné projekt připravovat s „přímým tahem na branku“, tj. že je důležité nejen vědět, co dělat, ale doplnit do projektu i aktivity, které jsou bodově zvýhodněné, protože o úspěchu žádosti může rozhodnout i jediný bod.

Zda se v MASce vybírá objektivně – to je otázka pro Ewu Chmelíkovou, předsedkyni výběrové komise. “Nejprve vybereme hodnotitele tak, aby nebyli podjatí, tzn. že hodnotitel nehodnotí projekty z místa které je mu blízké ani projekty, které by mohly způsobit věcnou podjatost“, popisuje Ewa Chmelíková. Jeden projekt hodnotí minimálně tři hodnotitelé. V první fázi hodnocení se projekty obodují, v druhou fází je tzv. veřejná obhajoba, kde se žadatelé setkávají s hodnotiteli a prezentují své projekty. Poté se hodnotitelé sejdou a radí, cílem je zkontrolovat navzájem svá hodnocení a ohlídat sami sebe. „Je to takové naše konkláve,“ dodává Ewa Chmelíková, „dokud se nedohodneme a nejsme si jisti, že hodnocení každého z nás je správné, nikdo domů neodejde!“

A jak to v této výzvě dopadlo? Správní rada beze změny schválila návrh výběrové komise. Schválené projekty jsou rozděleny do čtyř skupin. První skupinu tvoří projekty zaměřené na kulturní dědictví venkova. Sem patří oprava varhan v kostelech v Plaňanech, v Nové Vsi I, ve Viticích a v Olešce, dále rekonstrukce sochy v Klášterní Skalici, oprava kapličky v Hořanech a oprava hřbitovní zdi a márnice v Žabonosech.

Společným jmenovatelem pro druhou skupinu projektů je zlepšení dopravní infrastruktury. Díky této podpoře budou zrekonstruovány chodníky v Klášterní Skalici, v Maloticích a v Plaňanech, zde i včetně vytvoření informačního systému. Veřejné prostranství se vylepší v obce Polepy, Kostelní Lhota a Zalešany, město Kostelec nad Černými lesy získá techniku na údržbu. Peníze dostane i obec Drahobudice na tvorbu územního plánu. Poslední skupinou jsou projekty, které řeší občanskou vybavenost. Město Kouřim zrekonstruuje mateřskou školu, sokolovna v Kostelci nad Černými lesy se dočká nových oken a vybavení posilovny, zrekonstruována bude i sokolovna v Zásmukách a hřiště v obcích Křečhoř a Krymlov.

„Ze 35 žádostí je možné podpořit pouze 19 projektů, na víc nejsou peníze“, vysvětluje ředitelka MAS Podlipansko Markéta Pošíková. Mezi projekty, které nebyly vybrány k podpoře, je i hřiště v Plaňanech. Veřejné obhajoby se zúčastnil i Vojtěch Charvát, žák místní základní školy. V žákovském parlamentu je ve funkci ministra financí. Se svým otcem Mgr. Martinem Charvátem připravoval žádost o dotaci na zbudování hřiště. „ Je to škoda, že to nevyšlo, ale hřiště chceme, tak peníze budeme hledat jinde,“ přesvědčivě konstatuje mladý ministr.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz