Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Neziskovky mohou získat 31 milionů: rozhoduje kvalita ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Neziskovky mohou získat 31 milionů: rozhoduje kvalita

19. 9. 2011 - BRNO [Nadace Partnerství]

Od pondělí 19. září mohou neziskové organizace působící v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji žádat o finanční podporu ve 2. výzvě Blokového grantu, který administruje Nadace Partnerství. Prostředky z Blokového grantu jsou určeny na oblasti sociálních služeb a životního prostředí. Maximální výše jednoho grantu je 4 625 000 korun, uzávěrka podávání žádostí o grant je 16. listopadu 2011.

„Žádost o podporu v Blokovém grantu mohou podat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace a nadační fondy. Maximální výše jednoho grantu je 4 625 000 korun, celkem rozdělíme ve druhé výzvě přes 31 milionů korun,“ uvádí manažer Blokového grantu František Brückner z Nadace Partnerství. „Finanční prostředky přitom nebudeme rozdělovat rovnoměrně do jednotlivých regionů, při výběru žádostí bude totiž rozhodující pouze kvalita předkládaných žádostí,“ dodává Brückner.

Nadace Partnerství rozdělí v Blokovém grantu ve třech výzvách celkem 84,5 milionů korun, v 1. výzvě už nadace rozdělila 35 milionů korun. Zájem neziskových organizací o podporu v Blokovém grantu je vysoký – v 1. výzvě obdržela Nadace Partnerství 107 žádostí, ze kterých bylo 26 úspěšných.

Blokový grant je určený neziskovým organizacím, které působí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Není nutné, aby v těchto krajích měly své oficiální sídlo. Neziskové organizace mohou ve druhé výzvě žádat především o podporu na své sociální a environmentální projekty. „Kromě toho ale mohou žádat i na posílení kapacit organizace. Například na prostorové a materiálové vybavení, vytváření strategického plánu, posílení marketingového a projektového řízení, zvýšení kvalifikace pracovníků nebo na podporu publicity poskytovaných služeb,“ doplňuje Brückner.

Jak probíhá hodnocení žádostí?
Hodnocení přijatých žádostí probíhá tříkolově – nejdříve budou žádosti posouzeny z hlediska splnění formálních náležitostí a oprávněnosti, pak jsou předány k hodnocení kvality nezávislým hodnotitelům a poté pětičlenné odborné hodnoticí komisi. Definitivně schvaluje podpořené projekty správní rada Nadace Partnerství. Pro environmentální i sociální oblast jsou hodnotitelé i členové komise odlišní. Seznam podpořených žádostí ve 2. výzvě Blokového grantu oznámí Nadace Partnerství v únoru 2012.

Kontakt: František Brückner, e-mail: frantisek.bruckner@nap.cz, tel: 515 903 115


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz