Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Komise představila nové ambiciózní programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Komise představila nové ambiciózní programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele

10. 11. 2011 - PRAHA [Econnect/ Zastoupení Evropské komise v ČR]

Evropská komise přijala ve středu 9. listopadu 2011 návrhy na nové programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele. Cílem obou programů je podporovat Evropu zdravých, aktivních, informovaných a zodpovědných občanů, kteří mohou přispět k hospodářskému růstu.

Tyto nové programy budou probíhat v letech 2014–2020 s rozpočtem 446 milionů EUR pro program Zdraví pro růst a 197 milionů EUR pro program týkající se ochrany spotřebitele a budou zaměřeny na omezený počet konkrétních činností, které poskytují jasnou přidanou hodnotu EU.

Cílem programu Zdraví pro růst je podporovat a doplňovat práci členských států při dosažení těchto čtyř cílů:
- rozvoj inovativních a udržitelných zdravotnických systémů,
- zvýšení přístupu k lepší a bezpečnější zdravotní péči pro občany,
- podpora zdraví a prevence chorob a
- ochrana občanů před přeshraničními zdravotními hrozbami.

Program týkající se ochrany spotřebitele bude podporovat spotřebitelskou politiku EU v nadcházejících letech. Jeho cílem bude zajistit, aby byl spotřebitel ve středu zájmu jednotného trhu a byla mu umožněna aktivní účast na tomto pro něj dobře fungujícím trhu díky:
- zvýšení bezpečnosti výrobků zajištěnému účinným dohledem nad trhem,
- zlepšení informovanosti spotřebitelů, jejich vzdělání a povědomí o jejich právech,
- posílení práv spotřebitelů a účinných způsobů nápravy, zejména díky alternativním řešením sporů,
- posílení přeshraniční vymahatelnosti práva.

„Tyto dva programy jsou zaměřeny na občany, mají zlepšit podmínky pro to, aby lidé mohli naplno využít svůj potenciál a hrát klíčovou úlohu ve společnosti a v hospodářství,“ prohlásil komisař Dalli. „Pokud jsou lidé déle zdraví a aktivní, je to dobré nejen pro ně samotné, ale také pro zaměstnanost a růst. Sebevědomí spotřebitelé, kteří jsou si vědomi svých práv, vytvářejí prosperující trh. Jsem přesvědčen, že tyto dva programy významným způsobem přispějí k dosažení cíle strategie Evropa 2020, kterým je vytvořit inteligentní a udržitelný růst zahrnující všechny občany.“

Jaké jsou cíle programů?

Program týkající se zdraví
Cílem tohoto programu, který navazuje na předchozí programy v oblasti zdraví, je podporovat a vytvářet činnost zaměřenou na podporu přijímání inovací v oblasti zdraví, na lepší a bezpečnější zdravotní péči, na dobré zdraví a předcházení nemocem a na ochranu občanů před přeshraničními zdravotními hrozbami.

Příklady činností, na které budou tyto programy navazovat:
- spolupráce při hodnocení zdravotnických technologií (Health technology assessment, HTA), celounijní dobrovolné sítě agentur HTA ve členských státech, jejíž náplní je sdílet informace o účinnosti zdravotnických technologií (léků, lékařských zařízení) a o preventivních opatřeních, která mohou pomoci při rozhodování jednotlivých států o využití technologií,
- spolupráce v oblasti vzácných onemocnění na evropské úrovni s cílem zlepšit prevenci, diagnostiku a léčbu pacientů se vzácnými onemocněními v celé EU, zahrnující portál EU pro vzácná onemocnění (www.orpha.net), světovou referenční databázi vzácných onemocnění,
- prevence rakoviny a boj proti ní prostřednictvím celoevropských pokynů pro screening rakoviny s cílem zlepšit její včasné odhalení tak, aby mohla být diagnostikována v raném stádiu, a tím se zvýšila šance na záchranu života, a prostřednictvím výměny znalostí a osvědčených postupů o prevenci rakoviny, výzkumu a péči.

Program týkající se ochrany spotřebitele
Tento program navazuje na program z předchozího období tím, že se zaměřuje na posílení postavení spotřebitele zvýšením bezpečnosti, informovanosti a vzdělání, práva a možností nápravy a vymahatelnosti práva. Činnost se zaměří na:
- sledování a dodržování bezpečnosti prostřednictvím celoevropských systémů, jako je RAPEX, systém včasné výměny informací EU týkajících se nebezpečného spotřebního zboží,
- informační a vzdělávací iniciativy, které mají za úkol informovat spotřebitele, zejména ty mladé, o jejich právech. Součástí je i pokračující rozvoj informační základny pro tvorbu lepších předpisů týkajících se ochrany spotřebitelů jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých států, jako například Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích, mapující evropské trhy, které plně nedodržují práva spotřebitelů,
- vytváření právních předpisů zaměřených na posílení práv spotřebitelů, například směrnice o spotřebitelském úvěru, která zajišťuje, že spotřebitelé v celé Evropě mají stejná základní práva včetně práva obdržet jasné a srovnatelné informace před tím, než se finančně zaváží, a právních předpisů zaměřených na odškodnění, v případech, kde již byla provedena dobrá přípravná práce, zejména na směrnici o alternativním řešení sporů,
- vymáhání práva prostřednictvím „razií“, které jsou koordinovány Evropskou komisí a prováděny zároveň národními orgány prosazujícími zájmy spotřebitelů za účelem zjištění případů, kdy jsou práva spotřebitelů potlačována.

Tyto nové programy EU navazují na probíhající programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, které členským státům poskytují možnost investovat do zdraví a ochrany spotřebitele. Současné programy budou probíhat do konce roku 2013.

Nové programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele jsou součástí finančních priorit EU na období 2014–2020 (víceletého finančního rámce EU), který vyhlásila Evropská komise v červnu.

Tyto návrhy nyní projedná Evropský parlament a Rada ministrů tak, aby mohly být případně přijaty do konce roku 2013 a v roce 2014 mohly být zahájeny nové programy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitelů. Současně budou probíhat jednání o víceletém finančním rámci pro celý rozpočet EU.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz