Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky > Nadační fond Kousek po kousku vyhlašuje první otevřené grantové kolo ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nadační fond Kousek po kousku vyhlašuje první otevřené grantové kolo

19. 4. 2012 - STUDÉNKA - BUTOVICE [Nadační fond Kousek po kousku]

Cílem pilotního grantového kola Nadačního fondu Kousek po kousku je podpořit nejrůznější žádosti a projekty s pozitivním dopadem především v severomoravském regionu, které usilují o kvalitnější a bohatší komunitní život a chtějí pomoci aktivním a nadaným lidem ze svého okolí.

Tematické oblasti podpory:

1) Podpora komunitních projektů
Podpořeny mohou být kvalitní projekty a žádosti usilující o zlepšení a zpestření komunitního/veřejného/společenského života v severomoravském regionu. Může se tak dít například formou nejrůznějších kulturních, sportovních či jiných společenských akcí, péči o konkrétní kulturní či přírodní hodnoty nebo třeba organizací dlouhodobých projektů usilujících o trvalé pozitivní změny v jakémkoliv sektoru komunitního života.

2) Podpora vzdělávání
Podpořeny mohou být kvalitní projekty a žádosti usilující o zvýšení vzdělanosti v jakémkoliv věku, v nejrůznějších oblastech, ať už formou workshopů, seminářů či školní docházky. Podpořena může být jak organizace podobných vzdělávacích akcí, tak i samotná účast na nich.

3) Podpora nadaných jedinců
Podpořeny budou rovněž žádosti nadaných jedinců či kolektivů, ať už z prostředí kultury, sportu či vědy, jejichž talent, ctižádost a kontinuální práce může představovat pozitivní vzor pro ostatní. V této tematické oblasti tak mohou být žadatelům například uhrazeny poplatky spojené s účastí na soutěžích, náklady nutné pro jejich další rozvoj v oblasti jejich talentu apod.

Kritéria hodnocení žádostí:
a) Soulad žádosti s cíli nadačního fondu
b) Smysluplnost a potřebnost
c) Dlouhodobý přínos/udržitelnost
d) Profesionalita přípravy, propracovanost nápadu a realistické cíle projektu
e) Originalita nápadu
f) Schopnost získat finanční prostředky (či jinou podporu) i z jiných zdrojů

O příspěvek se mohou ucházet:
Fyzické a právnické osoby (například občanská sdružení, příspěvkové organizace či obce), jejichž projekty a žádosti jsou nekomerčního a nepolitického charakteru. Jeden konkrétní žadatel může podat maximálně dvě různé žádosti v rámci grantového kola. Jako partner či účastník dalších projektů není však nijak limitován.

Zájmová geografická oblast:
Nadační fond podpoří především projekty s pozitivním dopadem na území severomoravského regionu.

Maximální výše nadačního příspěvku:
200 000 Kč (minimální výše nadačního příspěvku není určena). Správní rada nadačního fondu si dále vyhrazuje právo snížit při svém rozhodování konečnou výši přiděleného nadačního příspěvku dle vlastního uvážení.

Kofinancování:
Nadační příspěvky mohou být použity i ke kofinancování (k pouze částečné finanční podpoře) již naplánovaných či probíhajících aktivit, které jsou v souladu s účelem nadačního fondu a s cíli tohoto grantového kola.

Termíny:
Uzávěrka příjmu žádostí předloženými na oficiálním formuláři a zaslaných poštou na adresu nadačního fondu se všemi požadovanými přílohami (stejně tak jako elektronických verzích žádostí zaslaných na info@kousekpokousku.cz) je stanovena na 21. května 2012. Rozhoduje datum uvedené na poštovním razítku a v záhlaví mailu.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz