Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky > Fond T-Mobile podporuje regiony Královéhradeckého kraje a Loun ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Fond T-Mobile podporuje regiony Královéhradeckého kraje a Loun

2. 8. 2012 - PRAHA [Nadace VIA]

Společnost T-Mobile Czech Republic, a. s., vyhlašuje ve spolupráci s Nadací VIA a Ústeckou komunitní nadací již 8. ročník regionálního grantového programu Fond T-Mobile. Letos opět mohou být rozděleny až 2 miliony korun. Částka, určená na podporu projektů s tématem „Zdravá planeta“, je směřována do regionů, ve kterých má T-Mobile svá zákaznická centra, tj. do Královéhradeckého kraje a okresu Louny. Uzávěrka pro podání žádostí o podporu je 7. září 2012.

Škála projektů, které z Fondu T- Mobile podporujeme, je velmi pestrá a lze ji rozdělit do dvou základních oblastí. Pro získání podpory je však naprosto zásadní aktivní zapojení místních lidí do realizace projektu:

1. zdravá komunita – pro lidi, se kterými žijeme
 podpora místní kultury, tradic a spolků přispívajících k posilování komunitního života a budování sounáležitosti s místem, kde lidé žijí (např. podpora nekomerčních kulturních a spolkových akcí);
 podpora komunitního života v ulicích měst (např. projekty podporující myšlenku „ulice pro lidi“, kulturní a společenské akce v ulicích);
 budování dobrých vztahů a pospolitosti (např. aktivity s cílem dosažení mezigeneračního porozumění, rozvoje mezikulturních vztahů, dobrovolnictví a dárcovství);
 zapojování mladých lidí do aktivního života v místní komunitě.

2. zdravé prostředí – pro místo, kde žijeme
 péče o místní přírodu (např. odborná a laická ochrana přírody, péče o krajinu, rostliny, zvířata);
 oprava kulturních památek (např. kapličky, kříže, památná místa);
 budování, úprava či zkrášlování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti (např. úprava návsí, vnitrobloků, parků);
 ekologie v místě bydliště a bydlení šetrné k přírodě (např. projekty zaměřené na osvětu, budování komunitních a tzv. permakulturních zahrad, kompostů);
 podpora šetrné dopravy (např. cyklistika, osvětové akce, bezpečné cesty do škol, car-sharing);
 podpora lokální ekonomiky a šetrného podnikání (např. místní produkty, využívání místních zdrojů, LETS - systémy místního výměnného obchodu);

Žadatelem o grant a případným příjemcem grantu mohou být:
 české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a nadační fondy;
 příspěvkové organizace;
 obce a sdružení obcí.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz