Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Výběrové řízení MŽP na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2013 ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Výběrové řízení MŽP na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2013

5. 2. 2013 - PRAHA [Econnect/ MŽP]

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2013. Uzávěrka příjmu žádostí je 6. března 2013 ve 12:00 hodin.

Tematické okruhy:

A - Ochrana přírody a biologické rozmanitosti

A1 Revitalizace krajiny (výsadba stromů a keřů, péče o remízky a další drobné krajinné prvky, péče o přírodně cenné biotopy a stanoviště ohrožených druhů, krajové odrůdy ovocných dřevin apod.)
A2 Ochrana geologického dědictví (aktivní péče o geologicky cenné lokality – geologické profily, paleontologická, mineralogická a petrografická naleziště, krasové, geomorfologické a další geologické jevy).
A3 Environmentálně šetrný cestovní ruch – zejména aktivní podpora ekoturistiky (tj.: turistiky umožňující pozorování přírody bez jejího poškozování; např. realizace naučných stezek ve spolupráci s orgány ochrany přírody včetně stezek virtuálních, geocachingu apod.) a agroturistiky.

B - Životní prostředí v obcích a městech

B1 Aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí obyvatel měst a obcí (např. místní akce zlepšující životní prostředí a kvalitu veřejného prostoru a informační akce zaměřené především na mládež o aktuálních environmentálních tématech v obcích a městech apod.).
B2 Komplexní řešení zelených ploch ve městech a obcích (výsadba stromů a zeleně, přírodní zahrady, parkové úpravy – plánování, realizace, zapojení místních občanů apod.)
B3 Zavádění a propagace inovativních řešení v oblasti ochrany životního prostředí (ekoinovace), tj. aktivity snižující dopady na životní prostředí (zejména efektivní nakládání s vodou, snižování znečištění ovzduší, využití a zpracování odpadů); aktivity přispívající k optimalizaci využívání energetických nebo přírodních zdrojů a prezentační akce zaměřené na trendy v ekologickém zemědělství
B4 Čistá doprava ve městech a obcích (spolupráce s místními municipalitami na konkrétních opatřeních k omezení negativních vlivů dopravy; podpora využití alternativních paliv (CNG) a elektromobility).


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz