Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadace VIA vyhlašuje 8. ročník ceny VIA Bona ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Nadace VIA vyhlašuje 8. ročník ceny VIA Bona

8. 6. 2005 - PRAHA [Nadace VIA]

I v letošním roce vyhlašuje Nadace VIA soutěž o cenu pro firemní dárce – VIA BONA 2005. Oceněni by měli být především ti, kteří významným způsobem podpořili činnost neziskových organizací, a prospěli tak obci, městu nebo regionu, kde působí. Ocenění je určeno firmám i jednotlivcům, kteří pomáhají svému okolí, a to nejen finančními dary. Cílem je, aby se dárcovství a dobročinnost staly přirozenou součástí našeho života a firemní filantropie stále více využívanou součástí konceptu společenské odpovědnosti firem. Návrhy lze zasílat do 18. 7. 2005.

Nominací na cenu mohou neziskové organizace poděkovat svým dárcům a partnerům, firmy zase upozornit na své dárcovské aktivity v rámci konceptu společenské odpovědnosti.

Ceny VIA Bona lze získat v několika kategoriích:
Cena pro velké firmy
Cena pro malé a střední firmy
Cena pro individuálního dárce - mecenáše
Cena za odvahu podpořit inovativní projekt

Součástí ceny jsou i finanční odměny v celkové výši 200 000 Kč, které ocenění předají dle vlastního uvážení některé neziskové organizaci. Slavnostní vyhlášení ceny VIA Bona proběhne v září 2005. Návrhy na ocenění mohou zasílat jak obdarované nestátní neziskové organizace, tak samotné firmy či jednotlivci. Uzávěrka nominací je 18. 7. 2005. Nominační formulář přikládáme jako přílohu. Další informace lze najít na www.nadacevia.cz

Nominace laskavě zasílejte na adresu: Nadace VIA, Táňa Hlavatá, Jelení 195/9, 118 00, Praha 1

Kontakt:
Lenka Bergmannová
Nadace VIA
Jelení 195/9
118 00 Praha 1
tel: 233 113 370
fax:233 113 380

=========================
NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY VIA BONA
(formulář je ke stažení na stránkách Nadace VIA)

Jméno navrhované firmy nebo osoby:
Kontaktní osoba ve firmě:
Přibližný počet zaměstnanců firmy:
Adresa:
Telefon/fax:
e-mail, www:
Jméno navrhovatele:
Adresa:
Telefon/fax:
e-mail:
Přílohy: Odůvodnění návrhu *)

*) V příloze Odůvodnění návrhu uveďte pokud možno hodnotu daru nebo poskytovaných služeb, aktivity realizované díky tomuto daru. Vítány jsou i další informace, které ilustrují společnou činnost neziskové organizace a dárce (např. propagační tiskoviny, výroční zprávy, novinové články). Nezapomeňte se zmínit o následujících okolnostech:
Druh a výše daru (materiální, finanční)
Kdy a jakým způsobem byla navázána spolupráce mezi dárcem a obdarovanou organizací
Co dárce motivovalo k podpoře
Co se díky daru podařilo realizovat (uveďte, prosím, co nejvíce podrobných a konkrétních informací)
Pokračuje Vaše spolupráce a pokud ano, v jaké podobě

Návrhy se bude zabývat hodnotící komise složená ze zástupců neziskového a podnikatelského sektoru a médií. Komise se rozhoduje výhradně na základě zaslaných materiálů. Při posuzování nominací bude komise přihlížet k následujícím kritériím:
- Dar je poskytnut nevládní neziskové organizaci na obecně prospěšnou činnost, jakou je například pomoc při povodních nebo jiných katastrofách, dále ochrana kulturních památek, podpora místních spolků, práce s mládeží, ochrana životního prostředí, rozvoj vědy, vzdělání, umění a duchovních hodnot, podpora oblasti sociálně-zdravotní nebo ochrana lidských práv;
Nezisková organizace, která dar obdržela, za něj realizuje nebo realizovala projekt, který je v daném místě významný a potřebný;
- Dar je podnikem/mecenášem chápán jako společná sociální investice, nikoli pouze jako reklamně zaměřené sponzorství;
- Dárce projevuje zájem o to, jak byl jeho dar využit a jaké jsou výsledky podpořeného projektu;
- Dárce opakovaně podpořil nebo podporuje neziskové organizace ve svém regionu;

Charakteristika cen:

Cena pro velkou firmu
je určena dárci, který podporuje obecně prospěšnou činnost nenahodile a kvalifikovaně a jehož činnost v této oblasti může posloužit jako výrazná ilustrace správného nebo zajímavého postupu. Tato cena je udělována významnému projektu.

Cena pro malou a střední firmu
poukazuje na takové dárce, kteří dokážou se svou podporou dojít až k místním neziskovým organizacím a nevěnují se jen velkým a mediálně vděčným projektům. Velcí firemní dárci, kteří disponují významnými finančními prostředky, často totiž nemají personální kapacity pro smysluplné rozdělování peněz mnoha menším organizacím, které působí v regionech a jsou klíčové pro jejich rozvoj. Touto cenou chceme přispět k posílení vazby firem na regiony, neboť svépomoc zdola považujeme za řešení s největší účinností a zárukou.

Cena pro individuálního dárce - mecenáše
je určena osobnosti, která nezištně ze svých soukromých zdrojů podporuje nebo podpořila veřejně prospěšnou činnost nějaké organizace nebo významně přispěla na konkrétní počin v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací, ekologické či v oblasti místního rozvoje.

Cena za odvahu podpořit inovativní projekt
upozorňuje na dárce, který nezvolil obligátní a nejkratší cestu ke známé neziskové organizaci pracující v sociální oblasti, ale pomohl nebo pomáhá těm, jejichž činnost je stejně záslužná, ale šance získat na ni peníze daleko menší. Je to cena za nový či neobvyklý způsob řešení nějakého konkrétního problému.

Své návrhy nám laskavě zasílejte poštou (vyplněný formulář, odůvodnění návrhu a případné další přílohy) na adresu Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 do 18. 7. 2005.
Obálku prosím označte VIA Bona.


Lenka Bergmannová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz