Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti

20. 1. 2014 - PRAHA [NROS/ Nadace Partnerství]

České neziskové organizace mají opět příležitost čerpat prostředky na realizaci svých projektů z nově zřízeného Fondu pro nestátní neziskové organizace. Během dvou výzev, které vyhlašují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, bude rozděleno 205 miliónů korun.

Finance jsou určeny na přímou pomoc organizacím, které se zabývají ochranou lidských práv, dětí a mládeží v ohrožení, sociální inkluzí nebo ochranou životního prostředí, a také na jejich rozvoj. „Podpora českého neziskového sektoru je důležitou součástí EHP a Norských fondů 2009–2014, jejichž cílem je především snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování vzájemné spolupráce,“ říká norský velvyslanec v Praze Jens Eikaas.

V rámci první výzvy, jejíž uzávěrka je 24. března 2014, rozdělí NROS a Nadace Partnerství více než 140 miliónů korun. „Norská vláda považuje účast občanské společnosti na veřejném životě za základ demokracie. Program pro neziskové organizace nabízí českým organizacím možnost žádat prostředky jak na samotné projekty, tak na spolupráci s norskými neziskovými organizacemi. Věřím, že tyto aktivity přispějí k posílení vztahů mezi Norskem a Českou republikou a k profesionalizaci a rozvoji neziskového sektoru obecně,“ představuje cíle programu Jens Eikaas.

Své názory a připomínky k jednotlivým prioritním oblastem programu měli možnost sdělit i zástupci neziskových organizací, a to prostřednictvím webových stránek fondu. Hlavní čtyři oblasti podpory byly stanoveny, ale veřejnost se mohla vyjádřit k jednotlivým odvětvím z hlediska jejich konkrétního obsahu a optimálního zacílení.

„Velmi vítám, že Fond pro NNO klade důraz na podporu demokracie, rozvoj občanské společnosti a lidských práv včetně boje proti nenávistným projevům. Věřím, že Fond přispěje také k řešení palčivých problémů v České republice,“ vysvětluje Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti. Ředitel Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství, která se společně s NROS podílí na administraci fondu, doplňuje: „Jsem rád, že mezi prioritami Fondu pro NNO zůstalo také životní prostředí. Ekologické NNO patří mezi nejaktivnější složky občanské společnosti a jejich podpora je velmi důležitá; zvlášť po radikálním snížení financování jejich projektů ze strany Ministerstva životního prostředí.“

Fond pro nestátní neziskové organizace navazuje na svého předchůdce Blokový grant, jehož prostřednictvím bylo v letech 2006–2010 neziskovým organizacím přerozděleno 230 miliónů korun. Bez podpory Blokového grantu by nebyly realizovány projekty jako například Společně pro rodinu (Sdružení pěstounských rodin), Férová nemocnice (Liga lidských práv) či Komplexní ochrana velkých šelem v Beskydech (Hnutí Duha Olomouc).

Aktivity fondu, který právě startuje, zahájila 24. září 2013 slavnostní konference. Program zde představili norský velvyslanec v Praze Jens Eikaas, zástupkyně Norského helsinského výboru Lillian Solheimová, Margret Steinarsdóttir z islandského Centra pro lidská práva a další odborníci.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz