Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky > Projekt Posílení dialogu mezi NNO a institucemi v rámci prevence domácího násilí ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Projekt Posílení dialogu mezi NNO a institucemi v rámci prevence domácího násilí

28. 8. 2014 - BRNO [Persefona o. s.]

Brněnská organizace Persefona pomáhající obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění realizuje od listopadu 2013 projekt Posílení dialogu mezi NNO a institucemi v rámci prevence domácího násilí.

Smyslem projektu bylo posílení neformálních vazeb a dialogu mezi neziskovými organizacemi, státní sférou a laickou veřejností v oblasti prevence domácího násilí a rozvoj nových forem osvěty a vzdělávání.

Od listopadu 2013 do dubna 2014 probíhala každý měsíc neformální schůzka zástupců brněnských organizací a institucí poskytujících své služby obětem domácího násilí. Během těchto šesti setkání, diskutovali odborníci o situacích, se kterými se v rámci své práce s osobami ohroženými domácím násilím potýkají, předávali se užitečné informace o fungování jednotlivých subjektů v procesu řešení problematiky domácího násilí a sdíleli cenné pohledy na to, jak vnímají svou práci s klienty a jaké těžkosti s nimi mohou zažívat ať už z profesního či lidského hlediska.

Do projektu byli zapojeni zástupci z řad Policie ČR (specializované brněnské Skupiny domácí násilí), pracovnic ÚMČ Brna-střed a Královo pole z oddělení sociálně právní ochrany dětí, Intervenčního centra Spondea, poradenských zařízení – Bílého kruhu bezpečí a Persefony z. s., azylových domů Magdalenium a Domova sv. Markéty, zástupkyně Odboru zdraví Magistrátu města Brna, psycholožek z Úrazové nemocnice, Probační a mediační služby Brno a zástupců divadla Feste.

Díky těmto setkáním se podařilo nasbírat dostatek materiálu z praxe, které posloužily jako podklady pro výstupy projektu. Jedním z nich je netradiční divadelní představení „Kam oko dohlédne“ vzniklé pod taktovkou režiséra a scénáristy Jiřího Honzírka a herců divadla Feste. Tato inscenace zachycuje cestu pomoci a péče o oběti domácího násilí skrze tři životní příběhy žen, inspirované skutečnými událostmi. Po samotném představení bude následovat krátká beseda odborníků s diváky k tématu domácího násilí a roli pomáhajících profesí v procesu pomoci obětem.

Pokud se chcete netradičním způsobem dozvědět o problematice domácího násilí a procesu pomoci osobám vystavených tomuto příkoří, srdečně Vás zveme na premiéru představení divadla „Kam oko dohlédne“., která se uskuteční 9. 9. 2014 v prostorách BURANTEATR, Kounicova 20/22, Brno. Předpokládaný začátek v 19:00 hodin. Z důvodu omezeného počtu míst je nutná rezervace předem na e-mailu: dialog@persefona.cz.

Do konce roku 2014 budou realizovány další tři reprízy tohoto divadelního představení. Jedna z nich proběhne v Praze a jedna ze dvou repríz v Brně se bude konat v období 25. 11. – 10. 12 2014 v rámci 16 akčních dní proti násilí na ženách.

V průběhu divadelního představení bude v prostorách BURANTEATR probíhat také veřejná sbírka, v rámci které bude možno přispět na rozvoj služeb odborného poradenství osobám ohroženým domácím násilím, sexuálním zneužíváním a znásilněním, poskytovaných Persefona o. s.

Bližší informace Vám rádi sdělíme a na Vaše dotazy odpovíme prostřednictvím emailu dia-log@persefona.cz.


Eva Portlíková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz