Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Inkluze Romů a posilování jejich postavení ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Inkluze Romů a posilování jejich postavení
uzávěrka:  20.5.2021
vyhlašovatel:  Fondy EHP a Norska
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dne 11. března 2021 otevřenou výzvu (HROVA2 – Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

Cílem této otevřené výzvy je podpora začleňování a posilování postavení Romů v české společnosti. K dosažení tohoto cíle je nutné vytvářet taková opatření, která zajistí rozvoj inkluze romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu a zamezí předčasným odchodům romských žáků ze vzdělávání.

Výzva podpoří projekty, které budou zprostředkovávat motivační prázdninové programy a mimoškolní aktivity pro romské děti vedoucí zejména k překlenutí citlivého období přechodu žáků z předškolního do základního vzdělání, a následně ze základního do středního vzdělání.

Alokace výzvy: HROVA2 - 46 475 541 Kč
Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 20. 5. 2021 (12:00)
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz