Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podpora rozvoje nakládání s odpadem v kantonu Sarajevo ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Podpora rozvoje nakládání s odpadem v kantonu Sarajevo
uzávěrka:  13.5.2021
vyhlašovatel:  ČRA
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dne 31.3.2021 dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci bilaterálního dotačního programu ZRS „PODPORA ROZVOJE NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V KANTONU SARAJEVO“ pro rok 2021.

Předkládané projektové návrhy budou zpracovány jako tříleté (na období 2021-2023) a budou v souladu s Programem rozvojové spolupráce mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou, zároveň budou směřovat k dosažení následujících cílů udržitelného rozvoje (SDGs):

Zajistit odpovědnou výrobu a spotřebu, konkrétně do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání

a také se podílet na tomto cíli:

Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních

V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude budování kapacit komunálního podniku KJKP Rad Sarajevo v oblasti sběru a třídění odpadu, a které povedou též ke zvýšenému povědomí obyvatel Kantonu Sarajevo ohledně nakládání s odpadem. Veškeré aktivity projektu musí být provázané a cílit především na zaměstnance Komunálního podniku KJKP Rad s cílem zajistit co největší dopad na obyvatelstvo Kantonu Sarajevo.

Více informací k dotační výzvě naleznete v odkazu na znění výzvy a v přílohách výzvy. Prezentace k výzvě sloužící k doplnění podkladů pro zpracování žádosti o dotaci je dostupná také v bosenském jazyce zde.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy byla na základě Rozhodnutí poskytovatele dotace prodloužena do 13.5.2021 do 15 hodin (viz Rozhodnutí o úpravě znění výzvy).
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz