Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podpora kulturních aktivit a literární tvorby ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Podpora kulturních aktivit a literární tvorby
uzávěrka:  14.5.2021
vyhlašovatel:  Krajský úřad Plzeňského kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Účel podpory

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty – tematické okruhy: I. podpora kulturních a uměleckých aktivit realizovaných na území Plzeňského kraje menšího rozsahu lokálního charakteru, které budou prezentovány pro širokou veřejnost se zaměřením na hudbu, folklór, divadelní tvorbu, taneční umění, výtvarnou tvorbu, filmové festivaly, foto a design V roce 2021 nebudou podporovány: • doprovodné produkce k akcím a projektům, které nemají umělecký či kulturní charakter • plesy, taneční zábavy, dětské zábavné akce apod. • kurzy, workshopy a tábory pro děti či dospělé • akce sportovního charakteru (soutěže tanečního sportu apod.) II. podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti neziskových právnických osob, které byly primárně založeny za účelem kulturní činnosti, jsou činní nejméně po dobu 1 roku, a jejichž aktivity směřují k veřejné prezentaci (jedná se o podporu činnosti v průběhu roku, nelze žádat pouze na jednu akci).

Účel podpory

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty - tematické okruhy: 1) Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama) 2) Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí) 3) Dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla (např. prezentace historie, archívních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.)
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz