Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve Woredě Hawassa Zuriya, regionu Sidama, Etiopie ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve Woredě Hawassa Zuriya, regionu Sidama, Etiopie
uzávěrka:  30.6.2021
vyhlašovatel:  ČRA
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dne 7.5.2021 dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci bilaterálního dotačního programu ZRS „ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ, HYGIENY A SANITACE VE WOREDĚ HAWASSA ZURIYA, REGIONU SIDAMA, ETIOPIE“ pro rok 2021.

Předkládané projektové návrhy budou zpracovány jako čtyřleté (na období 2021-2024) a budou v souladu s Programem bilaterální rozvojové spolupráce mezi ČR a Etiopií (2018-23) a budou směřovat k dosažení následujících cílů udržitelného rozvoje (SDGs):

2. Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

2.1 Vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a ohroženým, včetně malých dětí, k bezpečné, výživné a dostačující stravě po celý rok

2.2 Odstranit všechny formy podvýživy a dosáhnout mezinárodně dohodnutých cílů ohledně zakrnění a hubnutí dětí mladších pěti let a vyřešit výživové potřeby dospívajících dívek, těhotných a kojících žen a starších osob

3. Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

3.2 Zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let, jimž je možné předejít

6. Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

6. 2 Zajistit spravedlivě všem odpovídající sanitační a hygienická zařízení a skoncovat s vylučováním na volných prostranstvích, se zvláštním ohledem na potřeby žen, dívek a lidí v těžké situaci

a také se podílet na tomto cíli:

Zkvalitnit sanitační infrastrukturu, vyvolat behaviorální změnu stravovacích a hygienických návyků a přispět ke zlepšení sanitačních praktik u všech členů domácností a zaměstnanců zdravotnických i vzdělávacích institucí ve 23 cílových komunitách.

V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude přispět ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel 23 cílových komunit a záměru projektu bude dosaženo mj. prostřednictvím prevence infekčních onemocnění a ve společnosti rozšířeného zvyku vylučování na veřejnosti a stavbou či úpravou sanitačních a hygienických zařízení (latrín, zařízení na mytí rukou, nástroje likvidace pevného odpadu atd.).
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz