Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu
uzávěrka:  6.8.2021
vyhlašovatel:  Krajský úřad Plzeňského kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Z Programu budou poskytovány dotace způsobilým žadatelům na podporu činnosti DMO (na aktivity v souvislosti s plněním jejich strategických dokumentů a akčních plánů), a to do vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků výhradně na realizaci projektů následujícího účelu, tj. způsobilé jsou pouze náklady na: a) mzdu manažera DMO do výše mzdy bez daní a odvodů (právě na jednu osobu manažera, který zajišťuje a koordinuje činnost DMO a zastupuje ji navenek); Žadatel v žádosti uvede jméno manažera, typ smluvního vztahu a stručný popis náplně jeho práce pro DMO; b) dlouhodobý pronájem prostor pro činnost DMO za cenu v místě a čase obvyklou; c) tvorbu a tisk propagačních materiálů, které obsahují nabídku cestovního ruchu dané oblasti; Žadatel má povinnost uvést v žádosti celkový náklad, jednotkovou cenu, téma a zaměření materiálu; d) tvorbu a údržbu webových stránek, správu sociálních sítí, tvorbu multimediálních produktů a mobilních aplikací, které obsahují nabídku cestovního ruchu dané oblasti a informace o činnosti DMO; e) sběr a zpracování statistických dat cestovního ruchu dané oblasti; f) ucelenou tematickou marketingovou kampaň (inzerce v médiích, billboardy apod.); g) produkt cestovního ruchu se zapojením místních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu (na vznik, rozšíření a propagaci); h) účast zástupce DMO na veletrhu cestovního ruchu (registrační poplatek, plocha a služby, ubytování obsluhy stánku v době veletrhu).
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz