Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO > Příprava NNO v ČR na využívání strukturálních fondů EU ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Příprava NNO v ČR na využívání strukturálních fondů EU

10. 4. 2002 - PLZEŇ [CpKP]

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit kapacity v neziskovém sektoru pro přípravu projektů pro Strukturální fondy EU (SF), zejména pro Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje a Iniciativy Společenství. V rámci projektů proběhne školení, jak žádat v době po vstupu ČR do EU podporu ze strukturálních fondů. Nezaměřuje se na předvstupní podporu (programy Phare, Sapard apod.)

Vzhledem k pravděpodobnému datu vstoupení ČR do EU od 1.1. 2004, je třeba začít s přípravou projektů na SF již teď. Projekt přináší možnost mít od počátku roku 2004 připravenou žádost o financování projektu v rámci první uzávěrky strukturálních fondů v ČR.

Využití zkušeností NNO členských zemí EU

Bude čerpáno ze zkušeností NNO v členských zemích EU, zejména z Rakouska a Velké Británie. Školení budou zajišťovat pracovníci CpKP, čeští experti a lektoři z partnerských organizací z EU.

Oblasti, v nichž se projekty realizují nejvíce

Nejvíce projektů financovaných Strukturálními fondy je realizováno v těchto oblastech:

  • sociální a zdravotní,
  • životní prostředí,
  • místní rozvoj, rozvoj venkova a rozvoj komunit.

Proto se bude projekt nejvíce týkat organizací pracujících v těchto oblastech.

Kdo se může účastnit

Pracovníci managementu středních a velkých NNO na základě výběrového řízení. Celkem předpokládáme vyškolení cca 60 pracovníků z celé ČR. Zhruba 3-4 účastníci z každého kraje. Přihláška ke stažení zde v průběhu května.

Kritéria pro výběr

Zda má organizace projektový záměr dostatečné kapacity organizace k realizaci podobného projektu, jazykové zkušenosti pracovníka a zkušenosti s fundraisingem

Co proběhne

  • 7 úvodních informačních seminářů v každém NUTS II
  • 3 série dvoudenních školení pro každou z oblastí: sociální a zdravotní, životní prostředí a obnova měst a venkova
  • Individuální poradenství a asistence pro každého účastníka školení s přípravou žádosti (help-desk).

Proč projekt vznikl

Velká část NNO doposud není připravena správně předkládat a realizovat projekty, které by splňovaly všechny obsahové i administrativní požadavky výběrového procesu. Existuje řada asistenčních programů pro kandidátské země realizovaných Evropskou komisí (např. Twinning), ty jsou ale převážně zaměřeny na veřejnou správu a podnikatelské subjekty. Vzdělávací programy pro PHARE jsou pro větší část NNO nedostupné z finančních důvodů.

Další informace podá:
Iva Vymlátilová, CpKP západní Čechy
Americká 29, Plzeň
tel.,fax: 019 / 732 9558
e-mail: zapadni.cechy@cpkp.cz


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz