Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Cena za rozvoj místní filantropie za rok 2004 putuje na Moravu ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Cena za rozvoj místní filantropie za rok 2004 putuje na Moravu

29. 11. 2005 - PRAHA [Nadace VIA]

Cenu za rozvoj místní filantropie za rok 2004 dnes převezme Nadace Gymnázia Vyškov. Cena je udílena jako výraz ocenění úspěšné a dlouhodobé práce s neanonymními individuálními dárci. Ti pro Nadaci Gymnázia Vyškov představují významný zdroj finančních prostředků, díky němuž může nadace podporovat projekty mnoha vyškovských neziskových organizací. Dlouhodobou prací s místními dárci přispívá Nadace Gymnázia Vyškov jak k obnově tradic filantropie, tak i k rozvoji komunitního života na Vyškovsku.

Nadace Gymnázia Vyškov získala v loňském roce od neanonymních individuálních dárců více jak polovinu svých příjmů z darů. „Dary jsou objemem malé, ale v našem regionu významné. Za každým z nich se skrývá spousta práce a úsilí. Těší nás, že jsme tuto cenu získali, protože ji chápeme jako ocenění skutečnosti, že se nám od jednotlivců daří získávat každým rokem více peněz,“ říká ředitelka nadace Libuše Procházková. Ač nadace byla původně založena pouze pro podporu Gymnázia Vyškov, dnes získává prostředky i pro jiné organizace na Vyškovsku, které působí v oblasti vzdělávání, kultury a sportu.

„Výsledky letošních nominací na cenu byly ovšem velmi těsné. Nadace VIA se proto rozhodla udělit také jedno Čestné ocenění – získává ho brněnská Nadace pro radost“, uvedla Jana Zahradníčková z Nadace VIA. Evžen Rakovský, předseda správní rady Nadace pro radost, doplňuje: „Nadace pro radost si váží čestného ocenění nadace VIA s vědomím, že patří hlavně našim dárcům, díky kterým mohla být postavena I. etapa Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni nákladem 40 mil. Kč. Středisko slouží dětem a mladým lidem nejen ze sídliště, ale i širokého okolí. Naši dárci většinou nepatří k nejbohatším. Mají však bohaté srdce, které se umí rozdělit pro dobro mladých“.

Cena za rozvoj místní filantropie je určena českým místním, regionálním a komunitním nadacím, které soustavně a dlouhodobě pracují s dárci – jednotlivci a přispívají tak k obnově tradice dárcovství v České republice. Cena je finančně podpořena americkou nadací SKOLL Foundation a od roku 2003 je udělována každoročně. V minulém roce ji získala liberecká Nadace Euronisa.

Cena spolu s finančním darem ve výši 15 000 Kč bude předána na setkání členů Asociace nadací, která pracuje při Fóru dárců.

Kontakt:
Nadace VIA, Jana Zahradníčková, tel.: 233 113 370, e-mail: jana.zahradnickova@nadacevia.cz
Nadace Gymnázia Vyškov, Libuše Procházková, tel.: 517 348 605, e-mail: prochazk@gykovy.cz
Nadace pro radost, Evžen Rakovský, tel.: 544 212 294, e-mail: nadaproradost@volny.cz

Nadace VIA
Nadace VIA vznikla v roce 1997 a navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v České republice od roku 1990. Od svého vzniku do konce roku 2004 rozdělila Nadace VIA přes 1500 grantů v celkové výši téměř 150 milionů korun, z toho 825 grantů ve výši 58,5 milionu korun na místní a komunitní rozvoj. Tím se Nadace VIA stala největším nadačním podporovatelem místního a komunitního rozvoje v České republice. Ve své databázi registruje přes 2000 neziskových organizací, které ji žádaly o grant.

Své poslání naplňuje Nadace VIA podporou neziskových organizací, obcí, účelových zařízení církví, příspěvkových organizací i jednotlivců. Široký záběr pomoci zahrnuje projekty:
§ místního a komunitního rozvoje
§ obnovy kulturního dědictví
§ zaměřené na mládež
§ týkající se životního prostředí
§ posilující profesionalitu a životaschopnost neziskových organizací.

Od roku 2001 rozvíjí Nadace VIA spolupráci s firemními dárci prostřednictvím firemních dárcovských fondů, seminářů o efektivním dárcovství a udělováním ceny VIA Bona za příkladné firemní dárcovství. V uplynulých čtyřech letech Nadace VIA spolupracovala s následujícími firmami, jež věnovaly nemalé prostředky do oblasti firemní filantropie: Česká spořitelna, Philip Morris ČR, T-Mobile, Levi Strauss, Procter&Gamble Česká republika, Plzeňský Prazdroj, Unilever, Citigroup/Citibank, CS Cabot, Juniper Networks.
http://www.nadacevia.cz

Nadace Gymnázia Vyškov
Původně byla založena s cílem podporovat úroveň vzdělání a kultury studentů a pedagogů Gymnázia Vyškov. Udělení příspěvku z NIF odstartovalo postupnou profesionalizaci nadace. V roce 2002 bylo poprvé vyhlášeno veřejné výběrové řízení. Od té doby nadace rozdělila do neziskového sektoru Vyškova a Vyškovska 3 330 000 Kč.
Zdrojem příjmů jsou především individuální dárci, dále pak dárci firemní. Nezanedbatelným příjmem pro nadaci je výnos z nadačního jmění, jehož převážnou většinu tvoří příspěvek z NIF.
Nadace podporuje především vzdělávací projekty a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Dalším krokem ve vývoji nadace by měla být transformace na komunitní nadaci.
http://www.nadacegv.org

Nadace pro radost
Nadace pro radost byla založena salesiánem P. Mgr. Evženem Rakovským v roce 1992. Radost je pro život člověka důležitá. Bez ní nelze prožít šťastné dětství a připravit se dobře pro život, proto se radost objevila v názvu nadace. Snahou bylo postavit středisko mládeže a pomoci ohroženým dětem a mladým lidem v sídlišti Líšeň a okolí dobře trávit svůj volný čas, s důrazem na prevenci kriminality, která v sídlišti prudce narůstala. Přístup k mladým je na základě preventivního výchovného systému italského kněze Jana Boska (1815 – 1888), zakladatele salesiánů – řeholního řádu uvnitř katolické církve, který se věnuje výchově ohrožené mládeže.

Několik desítek dobrovolníků z řad dospělých i mládeže se zapojilo a byla navázána úspěšná spolupráce s obecním úřadem v Líšni. Dílo v sídlišti Brno Líšeň bylo rozděleno do tří etap. Díky tisícům dárců z celé republiky, kteří podporují toto dílo, se podařilo: v roce 1995 zrekonstruovat bývalé zařízení staveniště na prozatímní středisko mládeže a obecní úřad v Líšni vybudoval v blízkosti hřiště, v roce 1999 postavit tělocvičnu s horolezeckou stěnou nákladem 15,5 mil. Kč, v roce 2004 dokončit I. etapu stavby - středisko s klubovnami, klubem, knihovnou a zázemím tělocvičny nákladem 24,5 mil. Kč. Celkový náklad na tuto I. etapu stavby byl 40 mil. Kč. Tři čtvrtiny této částky jsou dary individuálních dárců. V roce 2004 získala nadace od jednotlivých dárců částku necelých 4 mil. Kč, což je nepatrně víc než polovina všech darů tohoto roku.

Nadace rozšířila svoje působení také na další neziskové organizace s podobným zaměřením a poskytuje příspěvky z výnosů NIF i z vlastních prostředků v rámci svého programu Volný čas dětí a mládeže. Poslední tři roky uděluje nadace každoročně kolem 30 grantů, z toho polovinu do vlastního regionu.

Nadace pořádá ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže každý rok v květnu dětské odpoledne, kolem 10 prázdninových táborů pro děti a mládež dotovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje a adventní koncert jako poděkování dárcům a příznivcům.

Výhled: stavba sportovního areálu v blízkosti střediska – jako doplnění první etapy
II. etapa stavby rozšíření prostor střediska mládeže s ubytováním pro zde pracující salesiány
III. etapa: kostel
Sponzoři nadace: hlavní partner Česká spořitelna, dále KALÁB – stavební firma, KÚ JMK, ÚMČ Brno – Líšeň, MaDe, MoBa, REDA, STAPO MORAVA, CARent, Českomoravský cement, Nadace přátel Dona Bosca, Anete, AFIN BROCKERS, EBM, Garden 114, OD Carrefour, Nokia Gallery, Karton P+P, Restaurace Velká Klajdovka, Alsig a další. http://www.nadaceproradost.org


Jana Zahradníčková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související články

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz