Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 6. 1. 2006 -Pozvánka na prezentaci práce think tanku NETT

PRAHA [Thin tank NETT] - NETT - NEzávislý Think Tank pro neziskový sektor a občanskou společnost zve na prezentaci své roční práce. Prezentace se uskuteční 16. ledna 2006 v 10,00 hod v Klubu v Jelení č. 16. Součástí bude představení dvou projektů, následované diskusí s účastníky. První projekt se v rámci programu Bílá místa neziskového sektoru zabýval tématy vzdělávání, vytváření sítí, leadership a generační výměna. Tento projekt je dokončen a na setkání budou k dispozici kompletní tištěné výstupy. Druhý projekt se dlouhodobě věnuje legislativě neziskového sektoru a běží od podzimu, takže bude řeč o prvních dílčích výstupech – především o navržených tezích a koncepci právní úpravy majetkových právnických osob (týká se připravovaného nového občanského zákoníku). Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 9. 2005 -Evropské NNO nejsou spokojeny s návrhem Evropské komise na etický kodex neziskových organizací

[Evropská brána] - Evropská komise v souvislosti se snahou zabránit zneužívání neziskových organizací k financování kriminální a teroristické činnosti, navrhla etický kodex pro neziskové organizace. Součástí tohoto kodexu je i příloha obsahující indikátory ukazující na pochybné aktivity neziskových organizací. Celý text ::, občanský sektor::
 

Vybrat 19. 7. 2005 -Více než polovina občanů ČR chce uzákonit daňové asignace

PRAHA [Fórum dárců] - 50,5 % respondentů výzkumu veřejného mínění, který na vzorku 500 osob provedla pro občanské sdružení Fórum dárců agentura Median, odpovědělo kladně na otázku, zda chtějí, aby 1% z jejich daní připadlo přímo neziskové organizaci, kterou by si sami vybrali. Celý text ::lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat 20. 5. 2005 -Pozvánka na seminář k veřejné prospěšnosti: Preference právnických osob v přístupu k veřejným zdrojům

PRAHA [Liga lidských práv] - Liga lidských práv (Liga) a Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) zvou na pátý z řady seminářů pro veřejnost k problematice nového občanského zákoníku a „veřejné prospěšnosti“. Hlavním tématem tohoto semináře bude "Preference právnických osob v přístupu k veřejným zdrojům", což podle našeho názoru vystihuje přesněji užití pojmu „veřejná prospěšnost“ v návrhu občanského zákoníku. Seminář se bude konat v Praze dne 10. 6. 2005 v Anglo-americké vysoké škole, o.p.s., Lázeňská 4, Praha 1 – Malá Strana, místnost č. 001. Seminář začne v 10:00 a skončí v 15:00. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 5. 2005 -Návrh nového občanského zákoníku byl zveřejněn k veřejné diskusi

PRAHA Ministerstvo spravedlnosti ČR zveřejnilo na svých stránkách text návrhu nového občanského zákoníku. Účelem tohoto zveřejnění je vystavit návrh kritice ve "všenárodní" diskusi. Tvůrci návrhu i ministerstvo očekávají, že veřejnost vyjádří své podněty, aby je mohli tvůrci návrhu OZ zohlednit v dalších úpravách. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 5. 2005 -Vláda schválila řešení problematiky DPH u dárcovských SMS pro Asii a Tatry

PRAHA [Ministerstvo financí] - 27.4.2005 vláda schválila řešení problematiky DPH u humanitárních sbírek pořádaných formou dárcovských SMS uspořádaných na podporu živelní katastrofou postižené jihovýchodní Asie a Vysokých Tater. Ministerstvo financí tak splnilo svůj slib, který dalo již dříve, a požádalo vládu o uvolnění částky odpovídající vybrané DPH u humanitárních sbírek uspořádaných prostřednictvím dárcovských SMS na pomoc jihovýchodní Asii a Vysokým Tatrám. Z vládní rozpočtové rezervy bude ve prospěch Ministerstva zahraničních věcí, resp. Ministerstva životního prostředí uvolněna celková částka 10,8 mil. Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 4. 2005 -Přečtěte si tři odborné expertizy k návrhu Občanského zákoníku a statusu veřejné prospěšnosti

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA nechala zpracovat tři odborné expertizy k návrhu Občanského zákoníku - a to specificky k problematice úpravy právnických osob - spolků a k tématu veřejné/obecné prospěšnosti. Na stránkách Nadace Via si můžete stáhnout expertizu vypracovanou Centrem pro výzkum neziskového sektoru (CVNS), Nezávislým think tankem pro neziskové organizace a občanskou společnost (NETT) a Ekologickým právním servisem (EPS) - vše v RTF formátu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 4. 2005 -Informace o povinnosti placení DPH u neziskových subjektů

PRAHA [Econnect] - V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 635/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH) vydalo ministerstvo financí informaci k uplatňování zákona u právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání (neziskové subjekty). Zákon nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii v platnost - tedy 1. května 2004. DPH mají obecně povinnost platit všechny organizace, jejichž obrat ze samostatné ekonomické činnosti přesáhne 1 mil. Kč/rok. Do obratu se nezapočítávají např. příspěvky přijaté od vlastních členů, dotace ze státního rozpočtu nebo příspěvky od územně samosprávního celku, státních fondů, z grantů či rozpočtů jiných členských států nebo Evropského společenství, které se nepovažují za úplatu za poskytovanou službu nebo dodané zboží. Ukazuje se však, že např. dotace od některých ministerstev - např. zemědělské dotace, se do obratu započítávají. Doporučujeme proto, zvláště větším NNO, aby se ujistily, že se na ně placení DPH skutečně nevztahuje. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 3. 2005 -Pozvánka na druhý seminář k novému občanskému zákoníku (upravený program)

BRNO [Liga lidských práv / Econnect] - Po prvním ze série seminářů k tématu nového občanského zákoníku (OZ) a veřejné prospěšnosti (VP), který se konal 21. 7. 2004 v Praze na AAVŠ, zve Liga lidských práv na druhý seminář, tentokrát věnovaný speciálně novému občanskému zákoníku. Uskuteční se dne 17. 3. 2005 v místnosti č. 109 na Právnické fakultě Masarykovy university, Veveří 70, Brno. Na programu semináře bude např seznámení s obsahem všech expertiz, jež si k této problematice objednala Nadace VIA; změny v návrhu nového OZ týkající se spolků, nejaktuálnější vývoj požadavků kladených novým občanským zákoníkem na spolky (občanská sdružení), na nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 2. 2005 -Publikace, periodika a rady pro účetnictví neziskového sektoru

PRAHA [Econnect] - V následující zprávě najdete informace o aktuální publikaci a vybraných periodikách, které které mohou v době častých změn a úprav daňových a účetních zákonů přinést neziskovým organizacím nové a praktické informace. Dočtete se o publikaci "Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují" autorky Blaženy Petrlíkové, časopisu "UNES - účetnictví neziskového sektoru" a E-mailových novinách pro účetní v neziskové sféře dostupných na adrese www.nonprofitportal.cz. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 1. 2005 -Závěry a doporučení II. konference o udržitelném rozvoji v ČR

PRAHA [Zpravodaj pro místní agendy 21 ČEU] - V Liberci se 14. a 15. října 2004 konal II. ročník konference o udržitelném rozvoji v ČR na téma "Principy udržitelného rozvoje a jejich praktický dopad na rozvoj regionů". Konferenci pořádal resort rozvoje Libereckého kraje pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR, ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN (UNDP OSN), Národní sítí Zdravých měst a Českou asociací pro udržitelný rozvoj ČR. Na samém závěru byly přítomnými odhlasovány Závěry a doporučení pro celostátní a krajskou úroveň a také pro připravovanou novelu stavebního zákona, které mají přispět k dalším krokům v implementaci principů udržitelného rozvoje v každodenní praxi, uvádíme v plném znění na konci zprávy. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat 28. 12. 2004 -Veřejné konzultace k novému programu EU Podpora aktivního občanství

[Evropská komise] - Evropská komise zahájila veřejné konzultace k otázkám spojených s novým komunitárním programem podpory aktivního občanství. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 23. 12. 2004 -Novela zákona o účetnictví a přechod na podvojné účetnictví - podvojné účetnictví povinné až od r. 2007

PRAHA [Econnect / Newsletter Fóra Dárců ] - Možná některým z vás neunikla skutečnost, že senát ve čtvrtek 9. prosince 2004 schválil novelu zákona o daních z příjmů, která zároveň novelizuje zákon o účetnictví (senátní tisk 449, resp. sněmovní tisk 718). V této novele je pro neziskové organizace zajímavé ustanovení části jedenácté, které některým z nich (občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva) umožňuje opět odložit povinný přechod na podvojné účetnictví (který měly tyto organizace provést nejpozději k 1.1.2005) a to až o dva roky - do 1.1.2007, tedy pokud tuto novelu do konce kalendářního roku podepíše pan president. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 21. 12. 2004 -Návrh zákona o 1 % prošel vnějším přípomínkovým řízením

PRAHA [Fórum dárců] - Připomínky z meziresortního připomínkového řízení k věcnému záměru Zákona o daňoých asignacích byly předány pracovní skupině při Fóru dárců, která je v současné době zpracovává. Připomínky se týkaly např. rozšíření okruhu příjemců daňových asignací (vysoké školy apod.). Převážná většina připomínek byla legislativně technické povahy. Po nutných úpravách bude návrh znovu zaslán do meziresortního přípomínkového řízení. Výsledky řízení budou známy do konce roku 2004. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 12. 2004 -Zapojte se do diskuze k posouzení zákona o dobrovolnické službě

PRAHA [Dobrovolnik.cz] - Od roku 2003 platí v ČR zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Protože se zákon netýká celé oblasti dobrovolnictví, ale pouze té části, kterou podporuje stát, očekávalo se, jaké tato úprava přinese výsledky v praxi. Národní dobrovolnické centrum Hestia nyní zpracovává zkušenosti jednotlivých organizací s tímto zákonem a sbírá jejich názory. Vyzývá všechny kteří se zákonem a jeho působením mají nějaké zkušenosti (pozitivní i negativní), aby se do diskuze také zapojili! Podkladem může být následující článek, který shrnuje výsledky řízených rozhovorů s 36 organizacemi vytipovanými na základě předchozího dotazníkového šetření. Své názory můžete psát do konce ledna 2005. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 12. 2004 -Studenti práv na pracovní stáže - nabídka spolupráce v projektu SWEP

BRNO [ELSA - European Law Students´ Association] - Dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ELSA - European Law Students´ Association, v rámci projektu SWEP – Student Work Experience Programme. SWEP jsou pracovní stáže organizované lokálními skupinami ELSA Česká republika pro studenty práv. ELSA nyní vytváří seznam firem, státních institucí a neziskových organizací, které by byly ochotny studenty zaměstnat na kratší sobu. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu.
Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 25. 11. 2004 -LLP zve na seminář k veřejné prospěšnosti a informuje o projektech k občanskému zákoníku

BRNO [Liga lidských práv] - Zveme Vás na druhý ze série seminářů k tématu nového občanského zákoníku, tentokrát věnovaný speciálně veřejné prospěšnosti. Seminář jehož tématem bude Problematika veřejné prospěšnosti - Co je možno chápat jako veřejně prospěšné, k čemu slouží veřejná prospěšnost, jak zavedení statutu veřejné prospěšnosti zasáhne do života NNO a jak souvisí s novým občanským zákoníkem, se uskuteční 14. prosince 2004 od 9:30 v Brně na Právnické fakultě Masarykovy university. Vzhledem k tomu, že počet míst je omezen na 50, prosíme vás abyste nám e-mailem zaslali vyplněnou přihlášku co nejdříve. Rádi bychom zde také zrekapitulovali a informovali vás o projektech Ligy lidských práv (Liga) a Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA), jichž jsou tyto semináře součástí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 11. 2004 -Semináře Řízení lidských zdrojů - uplatnění dobrovolníků

PRAHA [Český helsinský výbor] - Český helsinský výbor pořádá dva semináře, které budou zaměřeny na uplatnění dobrovolníků především v praxi nevládních organizací, právní aspekty a výměnu zkušeností. Termíny: 30. 11. a 7. 12. (skupina A), 2. 12. a 9. 12. (skupina B) - vždy od 10 do 13 hodin. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 9. 2004 -Co je veřejná prospěšnost? Zapojte se do diskuse!

PRAHA [Econnect / Liga lidských práv] - Bude vaše organizace veřejně prospěšná? Nyní máte možnost to ovlivnit - zapojte se do diskuse na nové diskusní stránce. Veřejná prospěšnost je téma, které rozhodujícím způsobem zasáhne do života všech neziskových organizací. Se získáním statutu veřejné prospěšnosti bude spojena řada výhod - např. daňové úlevy, dotace z veřejných rozpočtů aj. Umožní však nově připravovaný občanský zákoník a také speciální nový zákon získat statut veřejné prospěšnosti skutečně všem organizacím, které si to zaslouží a provozují prospěšné aktivity? Liga lidských práv spolu s Institutem pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a ve spolupráci s Econnectem proto vytvořili diskusní stránku k tomuto tématu a vyzývají neziskové organizace i všechny zájemce, aby se zapojili do diskuse a tak i do přípravy nového zákona. Stránky naleznete na adrese verejnaprospesnost.ecn.cz. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 8. 2004 -Oficiální výklad paragrafu 70 novely zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny

PRAHA [Ministerstvo životního prostředí ] - Porada vedení Ministerstva životního prostředí schválila 4.8.2004 výklad k paragrafu 70 novely zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výklad se zabývá problematikou podávání žádostí o informování o zahajovaných správních řízeních podle zákona 114.
Celý text ::životní prostředí::
 
stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 24 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz