Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis > ekonomická a účetní literatura ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Literatura zabývající se problematikou ekonomiky a účetnictví v NNO

Účetnictví

 • Účetní publikace nakladatelství Verlag Dashofer
 • Zákon o účetnictví s komentářem pro nevýdělečné organizace
  Blažena Petrlíková
  Nakladatelství LINDE Praha

  Publikace obsahuje plné znění zákona s vyznačením postupně prováděných změn od roku 1991 do roku 2001. Znění zákona bude doplněno komentářem se zaměřením speciálně pro nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.
 • Příklady účtování a souvztažnosti pro nevýdělečné organizace
  Blažena Petrlíková
  ASPI Publishing

  Publikace obsahuje v uspořádání podle účtových tříd 0 až 9 velké množství souvztažných účetních zápisů a praktických příkladů účtování účetních případů vyskytujících se v nevýdělečných organizacích, včetně občanských sdružení. Nakladatelství připravuje na první čtvrtletí roku 2002 doplněné druhé vydání vzhledem ke změnám provedeným v opatření MF s účinností od 1. 1. 2002.
 • Účetní závěrka za rok 2001 v nevýdělečných organizacích
  Blažena Petrlíková
  Nakladatelství LINDE Praha

  Publikace obsahuje výňatky z právních předpisů vztahujících se k účetní závěrce v nevýdělečných organizacích, praktické příklady souvztažností vyskytujících se při uzavírání účetnictví (např. účtování s pomocí účtové skupiny 38, odpisy, vypořádání inventarizačních rozdílů a další), postup při inventarizaci majetku a závazků a další potřebné informace pro ty, kdo prakticky provádějí uzavírání podvojného účetnictví v nevýdělečných organizacích. V publikaci je otištěno plné znění postuů útování pro nevýdělečné organizace účtující v podvojném účetnictví, ve znění od 1.1. 2002 a vloženy jsou vzory účetních výkazů pro rok 2002.
 • Účetnictví v neziskových organizacích
  František Pěštuka, Jaroslav Pěštuka
  EuroUnion spol.s.r.o, Praha

  Publikace obsahuje účetní předpisy a pravidla pro účtování pro právnické osoby jejichž hlavním cílem není vytváření zisku. V publikaci jsou rozepsána pravidla pro:
  - obce, okresní úřady, ústřední orgány státní správy
  - rozpočtové a příspěvkové organizace
  - občanská sdružení (svazy, společnosti, sdružení, bytová družstva,…)
  - zájmová sdružení právnických osob - nadace a nadační fondy
  - církve a náboženské spolky
  - politické strany a politická sdružení
  - obecně prospěšné společnosti
  - veřejnoprávní instituce a státní fondy
 • Význam účetnictví ve strategickém plánování (model pro 90. léta)
  Chrispin Simon, Victoria Publishing
 • Účetnictví rozpočtových a neziskových organizací
  František Pěštuka, Jaroslav Pěštuka
  EuroUnion spol.s.r.o, Praha
 • Nové paragrafy pro mzdové účetnictví – díl I.
  JUDr. Ladislav Jouza
  První díl této publikace rozebírá problematiku mezd, průměrného výdělku, srážek z mezd,…)
 • Nové paragrafy pro mzdové účetnictví – díl II.
  JUDr. Ladislav Jouza
  Druhý díl obsahuje komentáře, vzory a příklady k novým aktualizovaným pracovně právním předpisům, výpočet dovolené, definice pracovního volna, náhrady mezd, odstupné, musí účetní hradit škodu?,…)
 • Příklady účtování k účtové osnově a postupy účtování
  Blažena Petrlíková, vydáno za podpory NROS
  pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
 • Jednoduché účetnictví pro nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a jiné neziskové organizace
  Blažena Petrlíková, NROS 1998
 • Účtová osnova a postupy účtování
  pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace – doplněné vydání v plném znění
  ICN – Příloha Bulletinu ICN
 • Příklady účtování a souvstažností pro nevýdělečné organizace
  Blažena Petrlíková - 7. března 2001
 • Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daně

 • Praktické problémy daně z příjmu ze závislé činnosti a cestovních náhrad v širším pojetí
  JUDr. Marie Salačová – 1996

Audit

 • Audit obcí, ROPO a neziskových organizací
  návod jak při kontrole a auditu s úspěchem obstát
  Masarykova univerzita v Brně, Ekonomická správní fakulta, Ústav ekonomiky a správy
  Brno, duben 1999, příručka 1/99

  Příručka seznamující se základními pojmy v oblasti auditorství v ČR. Čtenáře podrobně seznamuje s organizacemi neziskového sektoru, možných způsobů účetnictví v nevládních organizacích, velmi přehledně a srozumitelně popisuje jednotlivé typy auditů včetně vhodnosti pro použití v organizacích. Dalšími tématy jsou kontrola a audit obcí, analýzy možné zadluženosti obcí, formy skrytého dluhu, finanční audit a výkonnostní audit. V závěru jsou publikovány zahraniční zkušenosti a v neposlední řadě stojí za zmínku rozsáhlý přehled doporučené literatury, která poslouží jako vodítko pro získání dalších informací.

  Příručka odkazuje na Zákon č. 524/1992 Sb. o auditorech a komoře auditorů ČR.

Ostatní

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz