Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Právní servis
[ nno.ecn.cz > právní servis ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis novinky kauzy dokumenty a literatura ASPI-databáze právních předpisů

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 22. 4. 2004 -Praha připravuje koncepci ekologické výchovy

PRAHA [Centrum pro komunitní práci (CpKP)] - Od února je v Praze připravována Krajská koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro území hlavního města. Zpracovateli koncepce jsou Centrum pro komunitní práci a Regionální environmentální centrum ČR. Cílem koncepce je zmapovat stav ekologické výchovy a osvěty v Praze a shromáždit poznatky o nabídce ekologických vzdělávacích programů nabízených pražské veřejnosti. Přitom nejedná se jen zpracování strategického dokumentu, který by měl do budoucna nastínit, kam by měl systém ekologické výchovy v hlavním městě směřovat. Výsledkem bude například i mapa, v níž budou vyznačeny možnosti pro mládež, rodiče s dětmi i další skupiny, kde získají informace o životním prostředí.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat 16. 1. 2004 -Právě vyšel Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie: II. díl.

LIBEREC [Omega Liberec] - Omega Liberec vydala za podpory NROS a Velvyslanectví Nizozemského království publikaci Oldřicha Čepelky - Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie: II. díl. Přináší popis současného stavu neziskového sektoru v jednotlivých zemích Unie, hodnocení vývoje, přehled významných událostí ve vztahu k Evropské komisi a jiným institucím, obsahuje desítky příkladů nevládních neziskových organizací, jejich asociací a sítí, jakož i stručný popis 80 zajímavých projektů ze Švédska, Finska, Anglie, Skotska, Francie a dalších zemí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 12. 2003 -Podpora příznivého legislativního a fiskálního prostředí pro NNO

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA vyhlašuje grantové řízení v rámci programu CEE Trust - program Podpora příznivého legislativního a fiskálního prostředí pro NNO s uzávěrkou 23.1.04. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 12. 2003 -Zaplňování bílých míst

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA vyhlašuje grantové řízení v rámci programu CEE Trust a to program „Knowledge Fund – Bílá místa“ s uzávěrkou dne 30. ledna 2004. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 12. 2003 -Návrh nové právní úpravy neziskových organizací

PRAHA [Bulletin SKOKu] - Zvláštní legislativní komise Ministerstva spravedlnosti (složená z odborníků z českých univerzit) připravila návrh nového občanského zákoníku, který mimo jiné zahrne novou právní úpravu vzniku a činnosti neziskových organizací. Návrh vychází z usnesení vlády ČR č. 345 ze dne 18. 4. 2001, kterým byl schválen věcný záměr občanského zákoníku. Součástí návrhu je zrušení několika zákonů upravujících existenci různých typů neziskových organizací (občanských sdružení, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností) a jejich přesun do občanského zákoníku. Neziskové organizace založené podle dosavadních předpisů by však mohly i nadále působit anebo se transformovat do některé z právních forem předpokládaných novým občanským zákoníkem. Celý text ::občanský sektor::
 
 

Vybrat 29. 10. 2003 -Neziskové organizácie chcú zachovať daňovú motiváciu darcovstva

[ChangeNet] - Podľa Marcela Zajaca z Ekofóra a člena iniciatívy Občania Sebe bude parlament rozhodovať aj o tom, či na Slovensku získa darcovstvo spoločenskú hodnotu. Zástupcovia tretieho sektora naďalej žiadajú daňové úľavy pre osoby a organizácie, ktoré darujú neziskovým organizáciám časť zo svojho zisku. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 10. 2003 -Řekněte poslancům, co si myslíte o jejich návrzích

PRAHA [Econnect] - Zelený kruh a Ekologický právní servis vyzývají všechny aktivní občany, nevládní organizace ze všech oblatí a zástupce místních samospráv, aby podpořili Prohlášení k pokusů poslanců omezit účast veřejnosti na rozhodování. Svůj souhlas s prohlášením můžete poslat e-mailem nebo faxem na Zelený kruh a předsedům poslaneckých klubů. Celý text ::životní prostředí, lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat 21. 10. 2003 -Nový občanský zákoník - jaké změny přináší pro neziskové organizace

PRAHA [Neziskovky.cz] - Potřeba nového občanského zákoníku je nepochybná. O jeho podobě se v odborných kruzích diskutuje již řadu let. V posledních dvou letech nabývá jeho podoba konkrétní obrysy. Vláda svým usnesením č. 345 ze dne 18. dubna 2001 schválila věcný záměr občanského zákoníku a otevřela tak možnost pro přípravu paragrafovaného znění. Nový občanský zákoník se dotkne každého jednotlivého občana, a hovoříme-li o neziskových organizacích, i každé neziskové organizace. Proto je jeho příprava sledována se značnými obavami. Celý text ::občanský sektor::
  • diskuse [počet příspěvků: 1]
 

Vybrat 15. 10. 2003 -Nominace zástupců České republiky do Evropského Hospodářského a sociálního výboru (EESC) – výzva nevládním organizacím

PRAHA [Evropská brána] - Do konce tohoto roku proběhne v ČR proces nominací zástupců občanské společnosti do tohoto výboru, který je poradním orgánem Evropské komise. EESC se vyslovuje k sociálním a ekonomickým otázkám, především pak k legislativním návrhům EU v těchto oblastech. Každý stát má právo v závislosti na své velikosti vyslat do EESC určitý počet zástupců (ČR má 12 míst). Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 9. 10. 2003 -O hypermarketech trochu jinak

-Logo NESEHNUTI-
PRAHA [Econnect] - Super, hyper a různé jiné markety jsou téměř symbolem moderní doby. Rozrůstají se ve všech větších i menších městech a postupně vytlačují menší obchody a obchůdky. Stávají se nejen nákupním, ale většinou i zábavním centrem. Co se však skrývá za líbivým reklamním pozlátkem? Econnect přináší další právní kauzu, tentokrát spojenou s problematikou výstavby hypermarketů u nás. Kauza je zpracována sdružením NESEHNUTÍ, které za tuto oblast získalo v letošním roce prestižní cenu nadace Sasakawa Peace Foundation. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 6. 10. 2003 -Ekologické organizace nesouhlasí s výběrem svého zástupce do Rady vlády pro udržitelný rozvoj

PRAHA [Zelený kruh] - Ekologické organizace sdružené v asociaci Zelený kruh nesouhlasí se způsobem výběru jejich zástupce do Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Předseda rady ministr Petr Mareš ignoroval jejich návrh a jmenoval předsedu ČSOP Pavla Pešouta na doporučení ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 2. 10. 2003 -Nie všetko je zlato...

PRAHA [Econnect] - "Asignácia dane na prvý pohľad vyzerá ako vynikajúca myšlienka. Druhý a ďalšie pohľady však odhalia viaceré problémy." Své zkušenosti po roce fungování daňových asignací na Slovensku popisuje ředitel serveru ChangeNet.sk Norbert Brázda. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 9. 2003 -Zachrání daňové asignace český neziskový sektor?

PRAHA [Econnect / Fórum dárců] - Na podzim loňského roku se Fórum dárců pustilo do nelehkého úkolu. Započalo totiž práci na zavedení zákona o 1% daňové asignaci. Důvodem k tomu byly jasné signály velkých zahraničních dárců. Ti začali měnit své priority a svou podporu přesouvají z regionu střední a východní Evropy do jiných částí světa. Systém státních dotací není plně funkční a vyhovující, rozložení podpořených organizací není rovnoměrné. České neziskové organizace se proto musí obracet na nové a trvale udržitelné zdroje financování.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 9. 2003 -Spolek pro obnovu venkova nesouhlasí s redukcí opatření k rozvoji venkova a místního rozvoje v operačních programech ČR

PRAHA [Fórum obnovy venkova] - Spolek pro obnovu venkova (SPOV) považuje strukturální fondy EU za jeden z klíčových nástrojů zastavení procesu prohlubování rozdílů mezi regiony v ČR a rostoucí disparity mezi životní úrovní na venkově a ve městě v letech 2004 - 2006. SPOV je hluboce znepokojen informacemi a doporučeními Evropské komise (EK) zredukovat počet opatření zaměřených ve Společném regionálním operačním programu na obnovu venkova prakticky na nulu a v Sektorovém operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství přesunout plánované prostředky především do opatření na podporu infrastruktury podnikání. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat 18. 9. 2003 -Dobrovolnictví jako forma finanční spoluúčasti v žádosti o grant? Bez akreditace zapomeňte!

PRAHA [Dobrovolnik.cz] - V minulých dnech se pracovníci Národního dobrovolnického centra Hestia věnovali některým praktickým dopadům Zákona o dobrovolnické službě. Přitom se vyskytly i některé sporné otázky, při jejichž řešení došlo k obsáhlejší korespondenci mezi jednotlivými aktéry diskuze. Myslíme si, že bychom se měli tomuto případu věnovat, aby se zákona o dobrovolnické službě nestal "zlý pán", místo "dobrého pomocníka", proto uvádíme přehled dosavadní diskuze o vykazování dobrovolnictví jako finanční spoluúčasti a pojištění dobrovolníků v návaznosti na Zákon o dobrovolnické službě. Očekáváme vaše příspěvky na toto téma v závěru článku. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 9. 2003 -Návrh zákona o službách informační společnosti přístupný k veřejné diskusi

PRAHA [Ministerstvo informatiky] - Ministerstvo informatiky předkládá k veřejné diskusi návrh zákona o službách informační společnosti. Uvedený návrh v plném rozsahu transponuje do českého právního řádu ustanovení Směrnice č. 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu"). Návrh zákona můžete připomínkovat do 19. září na stránce ministerstva informatiky. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat 8. 9. 2003 -Fórum dárců zve všechny neziskové organizace k veřejné diskusi o zavedení 1% daňových asignací

PRAHA [Fórum dárců] - Diskusní semináře se uskuteční 18. září od 14.00 hod. v prostorách East West Institute, Rašinovo nábřeží 78 (vedle Tančícího domu), Praha 2 a také 25. září 2003 od 11.00 hod. v Press centrum Brno, Mečová 5. Na seminářích vystoupí experti, kteří se podílí na přípravě legislativních změn souvisejících se zavedením asignací - Ing. Jiří Müller, JUDr. Lenka Deverová, Ing. Jaromír Adamec a výkonná ředitelka Fóra dárců Pavlína Kalousová. Více informací poskytne Monika Granja tel.: 224 215 956, granja@donorsforum.cz Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 9. 2003 -Financování neziskového sektoru z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002 a v roce 2004

PRAHA [Econnect] - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace zveřejnila dva materiály, z nichž jeden rozebírá financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002, druhý pak poskytuje ucelený přehled o možnostech získání prostředků z veřejných rozpočtů v roce budoucím. Následující článek přináší stručnou anotaci obou dokumentů. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 8. 2003 -Možnost vyslovit se k iniciativě EQUAL do 1. září

PRAHA [Evropská brána/MPSV] - Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo 21. srpna vnější připomínkovací řízení k programovému dokumentu k iniciativě EQUAL. Ta je jedním z nejvhodnějších instrumentů a programů pro projekty neziskových organizací v oblasti rovnosti na trhu práce. Uzávěrka pro zasílání připomínek je stanovena na 1. září 2003. Připomínky je možné posílat na esf@mpsv.cz. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast, životní prostředí::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 24 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití http://obcan.ecn.cz
Praktická doporučení, vzory podání, zákony - pro každého, kdo nechce, aby o něm rozhodovali jiní:
Jak založit občanské sdružení
Přehled právních předpisů v oblasti Účast na rozhodování

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Legislativa pro NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz